Arduino
OKUDUĞUNUZ KONU
Visual Basic İle Serial Port Yapımı
1

Visual Basic İle Serial Port Yapımı

Yazar : Sezgin Gül11 Temmuz 2015

Visual studio ile serial porta bağlanmak için arayüz programı yapacağız.Programın ayrıntılarına bakalım.

Formumuzda kullanacağımız araçlar:

  1. 3 Adet buton
  2. 2 Adet combobox
  3. 3 Adet label
  4. Serial port

Formumuzun tasarımını aşağıdaki şekildeki gibi yapabilirsiniz.

Formumuzun yazılım kısmı:

Öncelikle public class’ın dışına kullanacağımız kütüpaneleri ekleyelim.

Imports System
Imports System.ComponentModel
Imports System.Threading
Imports System.IO.Ports

Formumuzun içine seri porta bağlancak nesne tanımlaması yapıyoruz.

 Dim myPort As Array 'port ismi tanımlama
Delegate Sub SetTextCallback(ByVal  As String)

Formumuzun boş kısmına çift tıklayarak load kısmı açılacaktır.O kısma Aşağıdaki kodu yazıyoruz.

 myPort = IO.Ports.SerialPort.GetPortNames()
ComboBox2.Items.Add(9600)
ComboBox2.Items.Add(19200)
ComboBox2.Items.Add(38400)
ComboBox2.Items.Add(57600)
ComboBox2.Items.Add(115200)
For i = 0 To UBound(myPort)
ComboBox1.Items.Add(myPort(i))
Next
ComboBox1.Text = ComboBox1.Items.Item(0)
ComboBox2.Text = ComboBox2.Items.Item(0)
Button2.Enabled = False

Bağlan butonuna çift tıklayarak aşağıdaki kodu yazalım.

SerialPort1.PortName = ComboBox1.Text
 SerialPort1.BaudRate = ComboBox2.Text
 SerialPort1.Parity = IO.Ports.Parity.None
 SerialPort1.StopBits = IO.Ports.StopBits.One
 SerialPort1.DataBits = 8
 SerialPort1.Open()
 Label1.Text = "Bağlanıldı"
 Button1.Enabled = False
 Button2.Enabled = True

Bağlantıyı kes butonuna çift tıklayarak aşağıdaki kodu yazalım.

 SerialPort1.Close()
 Button1.Enabled = True
 Button2.Enabled = False

 Label1.Text = "Bağlantı Kesildi."

Serial portları gösterecek combobox’a çift tıklayarak aşağıdaki kodu yazalım.

 If SerialPort1.IsOpen = False Then
 SerialPort1.PortName = ComboBox1.Text
 Else
 MsgBox("Port açıkken değiştirilemez", vbCritical)
 End If

Baudrate değerlerini gösterecek combobox’a çift tıklayarak aşağıdaki kodu yazıyoruz.

 If SerialPort1.IsOpen = False Then
 SerialPort1.BaudRate = ComboBox2.Text
 Else
 MsgBox("Port açıkken değiştirilemez", vbCritical)
 End If

Son olarak da çıkış butonumuza çift tıklayarak aşağıdaki kodu yazıyoruz.

 End

Butonları klavyeden yönetmek isterseniz öncelikle formun özeliklerinden keydown kısmını true yapınız ve aşağıdaki kodu formun keydown bölümüne yazınız.


If (e.KeyCode = Keys.Enter) Then
Button1.PerformClick()
Button2.BackColor = Color.Red

Else
Button1.BackColor = Color.Green

End If
If (e.KeyCode = Keys.Space) Then

Button2.PerformClick()
Button1.BackColor = Color.Green
Else
Button2.BackColor = Color.Red

End If

Visual basic ile arduino kontrol projesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

VİSUAL BASİC İLE ARDUİNO RC ARABA KONTROL ARAYÜZ YAPIMI

 

 

SİZCE NASIL OLMUŞ?
Beğendim
60%
İlginç
10%
Eh İşte
0%
Anlamadım
0%
Kötü
10%
Berbat
20%
YAZAR HAKKINDA
Sezgin Gül
Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde lisans eğitimi almaktayım.Bölümüme paralel olarak robotik sistemler üzerine projeler geliştirmekteyim. Disiplinli ve düzenli çalışmayı severim.Sürekli yeni şeyler öğrenmeye hevesli, kendi alanımdaki konularda uzman, kendi kendime öğrenebilen, aktif çalışmayı seven, dinamik bir kişiliğim vardır.Ayrıca takım çalışmasına yatkın, değişime açık, yaratıcı, yenilikçi, çalışkan ve kararlı biriyimdir.
1 YORUMLAR

YORUM YAP