Arduino
OKUDUĞUNUZ KONU
Resim Çizen Robot Kol Yapımı (Arduino+Matlab)
80

Resim Çizen Robot Kol Yapımı (Arduino+Matlab)

Yazar : Sezgin Gül30 Haziran 2015

Resim çizen robot kol matlab resim işleme ile fotoğrafımızı matlaba kaydederek arduino üzerinden robot kol tarafından resmimizi çizdireceğiz.Daha önceden robot kol bir şeyler taşımak kaldırmak için tasarlanmıştı bu projede ise robot kol resim çizmek için kullanılmakta.Matlab ile arduino arasındaki haberleşme sayesinde arduino üzerinden servo motorlarlar sürülebiliyor.

Bunun için öncelikle matlab arduino haberleşmesini yapmamız gerekiyor.

Malzemeler:

 1. Arduino uno
 2. 3 Adet 7 kg tork servo motor
 3. Mekaniği için lego kullanabilirsiniz
 4. 2 Adet sarhoş tekerlek

Matlab’den arduinoya bağlanmak için öncelikle adioes.ino dosyasını arduinıya atın daha sonra arduino.m matlab dosyasını çalıştırın ve arduinoya bağlanmasını bekleyin.Bağlandıktan sonra finaldraw.m dosyasını açın burada fotoğrafı çizilecek olan resmin adının yazılı olduğu satır var.Siz fotoğrafınızın adını oradaki satıra yazın.Fotoğrafınızı da matlab klasörüne atın.

Matlab’a resim gönderme ve koda resim tanımlamayı aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz.

Arduino ve matlab yazılımın aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.Yukarıda resimlerde belirtilen yerlerde düzenlemeler yapmanız gerekiyor.Matlaba resim yükleme yaptığınızda resim işlenerek kara kalem formatına dönüştürülüyor yani çizgisel bir formatta olur ve arduino bu çizgileri algılayarak üzerinden geçiyor.

Projenin Kodlarını İndir

Robot kolun devre şeması, mekaniği ve boyutları aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir.Mekanik kısmını birebir aynı yapmanız gerekli çünkü program bu ölçülere göre ayarlanmış.İlk servo motor ile ikinci servo motor arasındaki uzaklık 20cm olmalıdır.İkinci servo motor ile kalem arasındaki uzaklıkta 20 cm olmalıdır.Bu ölçülere çok dikkat etmeniz gerekir.

#include <Servo.h>

/* define internal for the MEGA as 1.1V (as as for the 328) */
#if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
#define INTERNAL INTERNAL1V1
#endif

/* define encoder structure                 */
typedef struct { int pinA; int pinB; int pos; int del;} Encoder;  
volatile Encoder Enc[3] = {{0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}};

/* create servo vector                    */
Servo servo[70];

void setup() {
 /* initialize serial                    */
 Serial.begin(115200);
}


void loop() {
 
 /* variables declaration and initialization        */
 
 static int s  = -1;  /* state             */
 static int pin = 13;  /* generic pin number       */
 static int enc = 0;   /* generic encoder number     */
 
 int val = 0;      /* generic value read from serial */
 int agv = 0;      /* generic analog value      */
 int dgv = 0;      /* generic digital value     */


 /* The following instruction constantly checks if anything 
   is available on the serial port. Nothing gets executed in
   the loop if nothing is available to be read, but as soon 
   as anything becomes available, then the part coded after 
   the if statement (that is the real stuff) gets executed */

 if (Serial.available() >0) {

  /* whatever is available from the serial is read here  */
  val = Serial.read();
  
  /* This part basically implements a state machine that 
    reads the serial port and makes just one transition 
    to a new state, depending on both the previous state 
    and the command that is read from the serial port. 
    Some commands need additional inputs from the serial 
    port, so they need 2 or 3 state transitions (each one
    happening as soon as anything new is available from 
    the serial port) to be fully executed. After a command 
    is fully executed the state returns to its initial 
    value s=-1                      */

  switch (s) {

   
   /* s=-1 means NOTHING RECEIVED YET ******************* */
   case -1:   

   /* calculate next state                */
   if (val>47 && val<90) {
	 /* the first received value indicates the mode    
      49 is ascii for 1, ... 90 is ascii for Z     
      s=0 is change-pin mode;
      s=10 is DI; s=20 is DO; s=30 is AI; s=40 is AO; 
      s=50 is servo status; s=60 is aervo attach/detach; 
      s=70 is servo read;  s=80 is servo write;
      s=90 is query script type (1 basic, 2 motor);
      s=210 is encoder attach; s=220 is encoder detach;
      s=230 is get encoder position; s=240 is encoder reset;
      s=250 is set encoder debounce delay;
      s=340 is change analog reference;
      s=400 example echo returning the input argument;
                               */
    s=10*(val-48);
   }
   
   /* the following statements are needed to handle 
     unexpected first values coming from the serial (if 
     the value is unrecognized then it defaults to s=-1) */
   if ((s>90 && s<210) || (s>250 && s!=340 && s!=400)) {
    s=-1;
   }

   /* the break statements gets out of the switch-case, so
   /* we go back and wait for new serial data       */
   break; /* s=-1 (initial state) taken care of      */


   
   /* s=0 or 1 means CHANGE PIN MODE           */
   
   case 0:
   /* the second received value indicates the pin 
     from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69  */
   if (val>98 && val<167) {
    pin=val-97;        /* calculate pin     */
    s=1; /* next we will need to get 0 or 1 from serial */
   } 
   else {
    s=-1; /* if value is not a pin then return to -1   */
   }
   break; /* s=0 taken care of              */


   case 1:
   /* the third received value indicates the value 0 or 1 */
   if (val>47 && val<50) {
    /* set pin mode                   */
    if (val==48) {
     pinMode(pin,INPUT);
    }
    else {
     pinMode(pin,OUTPUT);
    }
   }
   s=-1; /* we are done with CHANGE PIN so go to -1   */
   break; /* s=1 taken care of              */
   


   /* s=10 means DIGITAL INPUT ************************** */
   
   case 10:
   /* the second received value indicates the pin 
     from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69  */
   if (val>98 && val<167) {
    pin=val-97;        /* calculate pin     */
    dgv=digitalRead(pin);   /* perform Digital Input */
    Serial.println(dgv);    /* send value via serial */
   }
   s=-1; /* we are done with DI so next state is -1   */
   break; /* s=10 taken care of              */

   

   /* s=20 or 21 means DIGITAL OUTPUT ******************* */
   
   case 20:
   /* the second received value indicates the pin 
     from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69  */
   if (val>98 && val<167) {
    pin=val-97;        /* calculate pin     */
    s=21; /* next we will need to get 0 or 1 from serial */
   } 
   else {
    s=-1; /* if value is not a pin then return to -1   */
   }
   break; /* s=20 taken care of              */

   case 21:
   /* the third received value indicates the value 0 or 1 */
   if (val>47 && val<50) {
    dgv=val-48;        /* calculate value    */
	digitalWrite(pin,dgv);   /* perform Digital Output */
   }
   s=-1; /* we are done with DO so next state is -1   */
   break; /* s=21 taken care of              */


	
   /* s=30 means ANALOG INPUT *************************** */
   
   case 30:
   /* the second received value indicates the pin 
     from abs('a')=97, pin 0, to abs('p')=112, pin 15  */
   if (val>96 && val<113) {
    pin=val-97;        /* calculate pin     */
    agv=analogRead(pin);    /* perform Analog Input  */
	Serial.println(agv);    /* send value via serial */
   }
   s=-1; /* we are done with AI so next state is -1   */
   break; /* s=30 taken care of              */   /* s=40 or 41 means ANALOG OUTPUT ******************** */
   
   case 40:
   /* the second received value indicates the pin 
     from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69  */
   if (val>98 && val<167) {
    pin=val-97;        /* calculate pin     */
    s=41; /* next we will need to get value from serial */
   }
   else {
    s=-1; /* if value is not a pin then return to -1   */
   }
   break; /* s=40 taken care of              */


   case 41:
   /* the third received value indicates the analog value */
   analogWrite(pin,val);    /* perform Analog Output */
   s=-1; /* we are done with AO so next state is -1   */
   break; /* s=41 taken care of              */
   
   
   
   /* s=50 means SERVO STATUS (ATTACHED/DETACHED) ******* */
   
   case 50:
   /* the second value indicates the servo attachment pin
     from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69  */
   if (val>98 && val<167) {
    pin=val-97;        /* calculate pin     */
    dgv=servo[pin].attached();      /* read status */
    Serial.println(dgv);    /* send value via serial */
   }
   s=-1; /* we are done with servo status so return to -1*/
   break; /* s=50 taken care of              */
   


   /* s=60 or 61 means SERVO ATTACH/DETACH ************** */
   
   case 60:
   /* the second value indicates the servo attachment pin
     from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69  */
   if (val>98 && val<167) {
    pin=val-97;        /* calculate pin     */
    s=61; /* next we will need to get 0 or 1 from serial */
   } 
   else {
    s=-1; /* if value is not a servo then return to -1  */
   }
   break; /* s=60 taken care of              */


   case 61:
   /* the third received value indicates the value 0 or 1 
     0 for detach and 1 for attach            */ 
   if (val>47 && val<50) {
    dgv=val-48;        /* calculate value    */
    if (dgv) servo[pin].attach(pin);   /* attach servo */
    else servo[pin].detach();      /* detach servo */
   }
   s=-1; /* we are done with servo attach/detach so -1  */
   break; /* s=61 taken care of              */   /* s=70 means SERVO READ ***************************** */
   
   case 70:
   /* the second value indicates the servo attachment pin
     from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69  */
   if (val>98 && val<167) {
    pin=val-97;        /* calculate pin     */
    agv=servo[pin].read();   /* read value       */
	Serial.println(agv);    /* send value via serial */
   }
   s=-1; /* we are done with servo read so go to -1 next */
   break; /* s=70 taken care of              */   /* s=80 or 81 means SERVO WRITE  ******************** */
   
   case 80:
   /* the second value indicates the servo attachment pin
     from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69  */
   if (val>98 && val<167) {
    pin=val-97;        /* calculate pin     */
    s=81; /* next we will need to get value from serial */
   }
   else {
    s=-1; /* if value is not a servo then return to -1  */
   }
   break; /* s=80 taken care of              */


   case 81:
   /* the third received value indicates the servo angle */
   val=10*val+600; 
   servo[pin].writeMicroseconds(val);         /* write value */
   s=-1; /* we are done with servo write so go to -1 next*/
   break; /* s=81 taken care of              */     


   
   /* s=90 means Query Script Type: 
     (0 adio, 1 adioenc, 2 adiosrv, 3 motor)       */
   
   case 90:
   if (val==57) { 
    /* if string sent is 99 send script type via serial */
    Serial.println(2);
   }
   s=-1; /* we are done with this so next state is -1  */
   break; /* s=90 taken care of              */   /* s=210 to 212 means ENCODER ATTACH ***************** */
   
   case 210:
   /* the second value indicates the encoder number:
     either 0, 1 or 2                  */
   if (val>47 && val<51) {
    enc=val-48;    /* calculate encoder number    */
    s=211; /* next we need the first attachment pin   */
   } 
   else {
    s=-1; /* if value is not an encoder then return to -1*/
   }
   break; /* s=210 taken care of             */


   case 211:
   /* the third received value indicates the first pin   
     from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69  */
   if (val>98 && val<167) {
    pin=val-97;        /* calculate pin     */
    Enc[enc].pinA=pin;     /* set pin A       */
    s=212; /* next we need the second attachment pin  */
   } 
   else {
    s=-1; /* if value is not a servo then return to -1  */
   }
   break; /* s=211 taken care of             */


   case 212:
   /* the fourth received value indicates the second pin   
     from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69  */
   if (val>98 && val<167) {
    pin=val-97;        /* calculate pin     */
    Enc[enc].pinB=pin;     /* set pin B       */
    
    /* set encoder pins as inputs            */
    pinMode(Enc[enc].pinA, INPUT); 
    pinMode(Enc[enc].pinB, INPUT); 
    
    /* turn on pullup resistors             */
    digitalWrite(Enc[enc].pinA, HIGH); 
    digitalWrite(Enc[enc].pinB, HIGH); 
    
    /* attach interrupts                 */
    switch(enc) {
     case 0:
      attachInterrupt(getIntNum(Enc[0].pinA), isrPinAEn0, CHANGE);
      attachInterrupt(getIntNum(Enc[0].pinB), isrPinBEn0, CHANGE);
      break; 
     case 1:
      attachInterrupt(getIntNum(Enc[1].pinA), isrPinAEn1, CHANGE);
      attachInterrupt(getIntNum(Enc[1].pinB), isrPinBEn1, CHANGE);
      break; 
     case 2:
      attachInterrupt(getIntNum(Enc[2].pinA), isrPinAEn2, CHANGE);
      attachInterrupt(getIntNum(Enc[2].pinB), isrPinBEn2, CHANGE);
      break; 
     }
    
   } 
   s=-1; /* we are done with encoder attach so -1     */
   break; /* s=212 taken care of             */


   /* s=220 means ENCODER DETACH *********************** */
   
   case 220:
   /* the second value indicates the encoder number:
     either 0, 1 or 2                  */
   if (val>47 && val<51) {
    enc=val-48;    /* calculate encoder number    */
    /* detach interrupts */
    detachInterrupt(getIntNum(Enc[enc].pinA));
    detachInterrupt(getIntNum(Enc[enc].pinB));
   }
   s=-1; /* we are done with encoder detach so -1    */
   break; /* s=220 taken care of             */


   /* s=230 means GET ENCODER POSITION ****************** */
   
   case 230:
   /* the second value indicates the encoder number:
     either 0, 1 or 2                  */
   if (val>47 && val<51) {
    enc=val-48;    /* calculate encoder number    */
    /* send the value back                */
    Serial.println(Enc[enc].pos);
   }
   s=-1; /* we are done with encoder detach so -1    */
   break; /* s=230 taken care of             */


   /* s=240 means RESET ENCODER POSITION **************** */
   
   case 240:
   /* the second value indicates the encoder number:
     either 0, 1 or 2                  */
   if (val>47 && val<51) {
    enc=val-48;    /* calculate encoder number    */
    /* reset position                  */
    Enc[enc].pos=0;
   }
   s=-1; /* we are done with encoder detach so -1    */
   break; /* s=240 taken care of             */


   /* s=250 and 251 mean SET ENCODER DEBOUNCE DELAY ***** */
   
   case 250:
   /* the second value indicates the encoder number:
     either 0, 1 or 2                  */
   if (val>47 && val<51) {
    enc=val-48;    /* calculate encoder number    */
    s=251; /* next we need the first attachment pin   */
   } 
   else {
    s=-1; /* if value is not an encoder then return to -1*/
   }
   break; /* s=250 taken care of             */


   case 251:
   /* the third received value indicates the debounce 
     delay value in units of approximately 0.1 ms each 
     from abs('a')=97, 0 units, to abs('¦')=166, 69 units*/
   if (val>96 && val<167) {
    Enc[enc].del=val-97;    /* set debounce delay   */
   }
   s=-1; /* we are done with this so next state is -1  */
   break; /* s=251 taken care of             */   /* s=340 or 341 means ANALOG REFERENCE *************** */
   
   case 340:
   /* the second received value indicates the reference,
     which is encoded as is 0,1,2 for DEFAULT, INTERNAL 
     and EXTERNAL, respectively. Note that this function 
     is ignored for boards not featuring AVR or PIC32  */
     
#if defined(__AVR__) || defined(__PIC32MX__)

   switch (val) {
    
    case 48:
    analogReference(DEFAULT);
    break;    
    
    case 49:
    analogReference(INTERNAL);
    break;    
        
    case 50:
    analogReference(EXTERNAL);
    break;    
    
    default:         /* unrecognized, no action */
    break;
   } 

#endif

   s=-1; /* we are done with this so next state is -1  */
   break; /* s=341 taken care of             */   /* s=400 roundtrip example function (returns the input)*/
   
   case 400:
   /* the second value (val) can really be anything here */
   
   /* This is an auxiliary function that returns the ASCII 
     value of its first argument. It is provided as an 
     example for people that want to add their own code */
     
   /* your own code goes here instead of the serial print */
   Serial.println(val);

   s=-1; /* we are done with the aux function so -1   */
   break; /* s=400 taken care of             */   /* ******* UNRECOGNIZED STATE, go back to s=-1 ******* */
   
   default:
   /* we should never get here but if we do it means we 
     are in an unexpected state so whatever is the second 
     received value we get out of here and back to s=-1 */
   
   s=-1; /* go back to the initial state, break unneeded */  } /* end switch on state s                */

 } /* end if serial available                */
 
} /* end loop statement                   */
/* auxiliary function to handle encoder attachment      */
int getIntNum(int pin) {
/* returns the interrupt number for a given interrupt pin 
  see http://arduino.cc/it/Reference/AttachInterrupt    */
switch(pin) {
 case 2:
  return 0;
 case 3:
  return 1;
 case 21:
  return 2;
 case 20:
  return 3;
 case 19:
  return 4;
 case 18:
  return 5;  
 default:
  return -1;
 }
}


/* auxiliary debouncing function               */
void debounce(int del) {
 int k;
 for (k=0;k<del;k++) {
  /* can't use delay in the ISR so need to waste some time
    perfoming operations, this uses roughly 0.1ms on uno */
  k = k +0.0 +0.0 -0.0 +3.0 -3.0;
 }
}


/* Interrupt Service Routine: change on pin A for Encoder 0 */
void isrPinAEn0(){

 /* read pin B right away                  */
 int drB = digitalRead(Enc[0].pinB);
 
 /* possibly wait before reading pin A, then read it    */
 debounce(Enc[0].del);
 int drA = digitalRead(Enc[0].pinA);

 /* this updates the counter                */
 if (drA == HIGH) {  /* low->high on A? */
   
  if (drB == LOW) { /* check pin B */
 	Enc[0].pos++; /* going clockwise: increment     */
  } else {
 	Enc[0].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
  }
  
 } else {            /* must be high to low on A */
 
  if (drB == HIGH) { /* check pin B */
 	Enc[0].pos++; /* going clockwise: increment     */
  } else {
 	Enc[0].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
  }
  
 } /* end counter update                  */

} /* end ISR pin A Encoder 0                 *//* Interrupt Service Routine: change on pin B for Encoder 0 */
void isrPinBEn0(){ 

 /* read pin A right away                  */
 int drA = digitalRead(Enc[0].pinA);
 
 /* possibly wait before reading pin B, then read it    */
 debounce(Enc[0].del);
 int drB = digitalRead(Enc[0].pinB);

 /* this updates the counter                */
 if (drB == HIGH) {  /* low->high on B? */
 
  if (drA == HIGH) { /* check pin A */
 	Enc[0].pos++; /* going clockwise: increment     */
  } else {
 	Enc[0].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
  }
 
 } else {            /* must be high to low on B */
 
  if (drA == LOW) { /* check pin A */
 	Enc[0].pos++; /* going clockwise: increment     */
  } else {
 	Enc[0].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
  }
  
 } /* end counter update */

} /* end ISR pin B Encoder 0 */


/* Interrupt Service Routine: change on pin A for Encoder 1 */
void isrPinAEn1(){

 /* read pin B right away                  */
 int drB = digitalRead(Enc[1].pinB);
 
 /* possibly wait before reading pin A, then read it    */
 debounce(Enc[1].del);
 int drA = digitalRead(Enc[1].pinA);

 /* this updates the counter                */
 if (drA == HIGH) {  /* low->high on A? */
   
  if (drB == LOW) { /* check pin B */
 	Enc[1].pos++; /* going clockwise: increment     */
  } else {
 	Enc[1].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
  }
  
 } else { /* must be high to low on A            */
 
  if (drB == HIGH) { /* check pin B */
 	Enc[1].pos++; /* going clockwise: increment     */
  } else {
 	Enc[1].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
  }
  
 } /* end counter update                  */

} /* end ISR pin A Encoder 1                 */


/* Interrupt Service Routine: change on pin B for Encoder 1 */
void isrPinBEn1(){ 

 /* read pin A right away                  */
 int drA = digitalRead(Enc[1].pinA);
 
 /* possibly wait before reading pin B, then read it    */
 debounce(Enc[1].del);
 int drB = digitalRead(Enc[1].pinB);

 /* this updates the counter                */
 if (drB == HIGH) {  /* low->high on B? */
 
  if (drA == HIGH) { /* check pin A */
 	Enc[1].pos++; /* going clockwise: increment     */
  } else {
 	Enc[1].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
  }
 
 } else { /* must be high to low on B            */
 
  if (drA == LOW) { /* check pin A */
 	Enc[1].pos++; /* going clockwise: increment     */
  } else {
 	Enc[1].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
  }
  
 } /* end counter update                  */

} /* end ISR pin B Encoder 1                 */


/* Interrupt Service Routine: change on pin A for Encoder 2 */
void isrPinAEn2(){

 /* read pin B right away                  */
 int drB = digitalRead(Enc[2].pinB);
 
 /* possibly wait before reading pin A, then read it    */
 debounce(Enc[2].del);
 int drA = digitalRead(Enc[2].pinA);

 /* this updates the counter                */
 if (drA == HIGH) {  /* low->high on A? */
   
  if (drB == LOW) { /* check pin B */
 	Enc[2].pos++; /* going clockwise: increment     */
  } else {
 	Enc[2].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
  }
  
 } else { /* must be high to low on A            */
 
  if (drB == HIGH) { /* check pin B */
 	Enc[2].pos++; /* going clockwise: increment     */
  } else {
 	Enc[2].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
  }
  
 } /* end counter update                  */

} /* end ISR pin A Encoder 2                 */


/* Interrupt Service Routine: change on pin B for Encoder 2 */
void isrPinBEn2(){ 

 /* read pin A right away                  */
 int drA = digitalRead(Enc[2].pinA);
 
 /* possibly wait before reading pin B, then read it    */
 debounce(Enc[2].del);
 int drB = digitalRead(Enc[2].pinB);

 /* this updates the counter                */
 if (drB == HIGH) {  /* low->high on B? */
 
  if (drA == HIGH) { /* check pin A */
 	Enc[2].pos++; /* going clockwise: increment     */
  } else {
 	Enc[2].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
  }
 
 } else { /* must be high to low on B            */
 
  if (drA == LOW) { /* check pin A */
 	Enc[2].pos++; /* going clockwise: increment     */
  } else {
 	Enc[2].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
  }
  
 } /* end counter update                  */

} /* end ISR pin B Encoder 2                 */
 
SİZCE NASIL OLMUŞ?
Beğendim
70%
İlginç
17%
Eh İşte
3%
Anlamadım
5%
Kötü
1%
Berbat
3%
YAZAR HAKKINDA
Sezgin Gül
Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde lisans eğitimi almaktayım.Bölümüme paralel olarak robotik sistemler üzerine projeler geliştirmekteyim. Disiplinli ve düzenli çalışmayı severim.Sürekli yeni şeyler öğrenmeye hevesli, kendi alanımdaki konularda uzman, kendi kendime öğrenebilen, aktif çalışmayı seven, dinamik bir kişiliğim vardır.Ayrıca takım çalışmasına yatkın, değişime açık, yaratıcı, yenilikçi, çalışkan ve kararlı biriyimdir.
80 YORUMLAR
1 2
 • SERKAN
  3 Nisan 2016 at 16:33

  ARKADAŞLAR İLK BAĞLAMADA MOTORLARIN AÇISI NE OLUCAK AKSİ TAKTIRDE 90 DERECE SİNTALİ GEŞDİĞİNDE SAĞA VEYA SOLA FAZLA GİDER

  • Hasan yavuz
   9 Aralık 2017 at 20:44

   90 derece olacak motorların açısı

  • Hasan yavuz
   9 Aralık 2017 at 20:45

   90 derece olacak ama motorları 90 derece olarak ayarladıktan sonra sistemin şekli nasıl olucak yani mekaniği nasıl birleştircez bende onu tam bilemiyom.

 • SERKAN
  7 Nisan 2016 at 17:25

  yardımcı olacakmısın

 • handan usta
  29 Nisan 2016 at 19:59

  bu ödevi hocamız bizede verdı aynısı ve ben c# yazarken sorun yasyyorum bana yardımcı olurmusunuz ?

 • 4 Mayıs 2016 at 17:09

  Çok güzel bir proje. Proje için tebrik, paylaşım için de teşekkürler.. 😉

 • Harun ARSLAN
  23 Ekim 2016 at 15:31

  Merhaba Sezgin Bey. Mekaniği için lego diye yazmışsınız. Lego olmazsa olmaz mı ?

 • Harun ARSLAN
  23 Ekim 2016 at 15:37

  Bir de tüm malzemeleri ayrıntılı olarak mail atabilir misiniz rica etsem ?Proje olarak bu projenizi yapacağız da. Teşekkür ederim . İyi çalışmalar.

 • 5 Mart 2017 at 10:59

  Sezgin bey merhabalar sizden bi konuda yardım isteyeceğimm top üstünde dengede duran robot yapacazz fakat devresini kuramıyoruz yardım edebilirmisiz şimdiden çok teşekkür ederim 🙁

 • Öner ÖZKAN
  11 Mart 2017 at 18:43

  Matlap hata veriyor yardimci olabilirmisiniz rica etsem

 • Hasan yavuz
  5 Aralık 2017 at 11:57

  Merhaba ilk aşamada sadece arduinoyla çalıştırsak hazır çizim yaparmı? Yoksa matlabı ilk olarak çalıştırmak gereklimi?

YORUM YAP