Arduino
OKUDUĞUNUZ KONU
MPU6050 Sensörü ile İvme Ölçer ve Pusula Yapımı
5

MPU6050 Sensörü ile İvme Ölçer ve Pusula Yapımı

Yazar : Utkan Subaşı18 Temmuz 2017

Pusula neredeyse her evde bulunan yönümüzü gösteren bir alettir. Normal pusula manyetik alan sayesinde kuzey,güney vs. bulur.MPU-6050 çeşitli hobi, multicopter ve robotik projelerinde sıklıklı kullanılan üzerinde 3 eksenli bir pusula ve 3 eksenli bir açısal ivme ölçer bulunduran 6 eksenli bir  sensör kartıdır.

Kart  3 ile 5 V arası bir besleme voltajı ile çalıştırılabilir. İvme ölçer ve pusula çıkışlarının her ikisi de ayrı kanallardan  çıkış vermektedir. Her eksende 16 bitlik bir çözünürlükle çıkış verebilmektedir.

Pinler arası boşluk standart olarak ayarlandığı için breadboard veya farklı devre kartlarında rahatlıkla kullanılabilir.
Kütüphaneleri masaüstüne aldıktan sonra arduino uygulamasına sağ tıklıyoruz. Çıkan sonuçlardan dosya konumunu aç’a tıklıyoruz. Oradan libraries klasörüne kütüphane dosyasını atıyoruz. Kütüphaneleri attıktan sonra kodumuzu derlenemiz lazım. İnclude hatası veriyorsa kütüphane sıkıntısı var demektir.

Processing:

Processing, programlamaya yeni başlayan insanları bu alanla tanıştırmak için tasarlanmış ve görsel ağırlıklı bir programlama dili ve aynı zamanda geliştirme ortamı. Oldukça basit kullanıma sahip olan Processing ile görsel zenginliğe sahip uygulamalar geliştirilebiliyor. Veri görselleştirme gibi alanlarda da Processing bolca kullanılıyor.  Processing’i http://www.processing.org sitesinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Bağlantı Şeması:

Arduino Kütüphaneleri :  İndir

Processing Kütüphanesi : İndir

Processing kütüphanesini Belgeler > Processing > libraries 

klasörünün altına yüklemeniz gerekmektedir.

Arduino Programı İndir

Processing Programı İndir

Programın Arduino Kodu;


#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050_6Axis_MotionApps20.h"

#if I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_ARDUINO_WIRE
#include "Wire.h"
#endif

MPU6050 mpu;
#define OUTPUT_READABLE_YAWPITCHROLL
#define LED_PIN 13
bool blinkState = false;

// MPU control/status vars
bool dmpReady = false; // set true if DMP init was successful
uint8_t mpuIntStatus; // holds actual interrupt status byte from MPU
uint8_t devStatus; // return status after each device operation (0 = success, !0 = error)
uint16_t packetSize; // expected DMP packet size (default is 42 bytes)
uint16_t fifoCount; // count of all bytes currently in FIFO
uint8_t fifoBuffer[64]; // FIFO storage buffer

// orientation/motion vars
Quaternion q; // [w, x, y, z] quaternion container
VectorInt16 aa; // [x, y, z] accel sensor measurements
VectorInt16 aaReal; // [x, y, z] gravity-free accel sensor measurements
VectorInt16 aaWorld; // [x, y, z] world-frame accel sensor measurements
VectorFloat gravity; // [x, y, z] gravity vector
float euler[3]; // [psi, theta, phi] Euler angle container
float ypr[3]; // [yaw, pitch, roll] yaw/pitch/roll container and gravity vector

// packet structure for InvenSense teapot demo
uint8_t teapotPacket[14] = { '$', 0x02, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, 0x00, 0x00, '\r', '\n' };

// ================================================================
// === INTERRUPT DETECTION ROUTINE ===
// ================================================================

volatile bool mpuInterrupt = false; // indicates whether MPU interrupt pin has gone high
void dmpDataReady() {
mpuInterrupt = true;
}

// ================================================================
// === INITIAL SETUP ===
// ================================================================

void setup() {
// join I2C bus (I2Cdev library doesn't do this automatically)
#if I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_ARDUINO_WIRE
Wire.begin();
TWBR = 24; // 400kHz I2C clock (200kHz if CPU is 8MHz)
#elif I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_BUILTIN_FASTWIRE
Fastwire::setup(400, true);
#endif

// initialize serial communication
// (115200 chosen because it is required for Teapot Demo output, but it's
// really up to you depending on your project)
Serial.begin(115200);
while (!Serial); // wait for Leonardo enumeration, others continue immediately
mpu.initialize();
devStatus = mpu.dmpInitialize();

// supply your own gyro offsets here, scaled for min sensitivity
mpu.setXGyroOffset(220);
mpu.setYGyroOffset(76);
mpu.setZGyroOffset(-85);
mpu.setZAccelOffset(1788); // 1688 factory default for my test chip

// make sure it worked (returns 0 if so)
if (devStatus == 0) {
mpu.setDMPEnabled(true);

// enable Arduino interrupt detection
//Serial.println(F("Enabling interrupt detection (Arduino external interrupt 0)..."));
attachInterrupt(0, dmpDataReady, RISING);
mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();

// set our DMP Ready flag so the main loop() function knows it's okay to use it
//Serial.println(F("DMP ready! Waiting for first interrupt..."));
dmpReady = true;

// get expected DMP packet size for later comparison
packetSize = mpu.dmpGetFIFOPacketSize();
} else {

Serial.print(devStatus);
Serial.println(F(")"));
}

// configure LED for output
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

// ================================================================
// === MAIN PROGRAM LOOP ===
// ================================================================

void loop() {
// if programming failed, don't try to do anything
if (!dmpReady) return;

// wait for MPU interrupt or extra packet(s) available
while (!mpuInterrupt && fifoCount < packetSize) {

}

// reset interrupt flag and get INT_STATUS byte
mpuInterrupt = false;
mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();

// get current FIFO count
fifoCount = mpu.getFIFOCount();

// check for overflow (this should never happen unless our code is too inefficient)
if ((mpuIntStatus & 0x10) || fifoCount == 1024) {
// reset so we can continue cleanly
mpu.resetFIFO();
//Serial.println(F("FIFO overflow!"));

// otherwise, check for DMP data ready interrupt (this should happen frequently)
} else if (mpuIntStatus & 0x02) {
// wait for correct available data length, should be a VERY short wait
while (fifoCount < packetSize) fifoCount = mpu.getFIFOCount();

// read a packet from FIFO
mpu.getFIFOBytes(fifoBuffer, packetSize);

// track FIFO count here in case there is > 1 packet available
// (this lets us immediately read more without waiting for an interrupt)
fifoCount -= packetSize;

#ifdef OUTPUT_READABLE_QUATERNION
// display quaternion values in easy matrix form: w x y z
mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);
Serial.print("quat\t");
Serial.print(q.w);
Serial.print("\t");
Serial.print(q.x);
Serial.print("\t");
Serial.print(q.y);
Serial.print("\t");
Serial.println(q.z);
#endif

#ifdef OUTPUT_READABLE_EULER
// display Euler angles in degrees
mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);
mpu.dmpGetEuler(euler, &q);
Serial.print("euler\t");
Serial.print(euler[0] * 180/M_PI);
Serial.print("\t");
Serial.print(euler[1] * 180/M_PI);
Serial.print("\t");
Serial.println(euler[2] * 180/M_PI);
#endif

#ifdef OUTPUT_READABLE_YAWPITCHROLL
// display Euler angles in degrees
mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);
mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q);
mpu.dmpGetYawPitchRoll(ypr, &q, &gravity);
//Serial.print("Phi: ");
Serial.print(ypr[2] * 18/M_PI);
//Serial.print("\t theta: ");
Serial.print(" ");
Serial.print(ypr[1] * 180/M_PI);
//Serial.print("\t Psi: ");
Serial.print(" ");
Serial.println(ypr[0] * 180/M_PI);
//delay(100);
#endif

#ifdef OUTPUT_READABLE_REALACCEL
// display real acceleration, adjusted to remove gravity
mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);
mpu.dmpGetAccel(&aa, fifoBuffer);
mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q);
mpu.dmpGetLinearAccel(&aaReal, &aa, &gravity);
Serial.print("areal\t");
Serial.print(aaReal.x);
Serial.print("\t");
Serial.print(aaReal.y);
Serial.print("\t");
Serial.println(aaReal.z);
#endif

#ifdef OUTPUT_READABLE_WORLDACCEL
// display initial world-frame acceleration, adjusted to remove gravity
// and rotated based on known orientation from quaternion
mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);
mpu.dmpGetAccel(&aa, fifoBuffer);
mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q);
mpu.dmpGetLinearAccel(&aaReal, &aa, &gravity);
mpu.dmpGetLinearAccelInWorld(&aaWorld, &aaReal, &q);
Serial.print("aworld\t");
Serial.print(aaWorld.x);
Serial.print("\t");
Serial.print(aaWorld.y);
Serial.print("\t");
Serial.println(aaWorld.z);
#endif

#ifdef OUTPUT_TEAPOT
// display quaternion values in InvenSense Teapot demo format:
teapotPacket[2] = fifoBuffer[0];
teapotPacket[3] = fifoBuffer[1];
teapotPacket[4] = fifoBuffer[4];
teapotPacket[5] = fifoBuffer[5];
teapotPacket[6] = fifoBuffer[8];
teapotPacket[7] = fifoBuffer[9];
teapotPacket[8] = fifoBuffer[12];
teapotPacket[9] = fifoBuffer[13];
Serial.write(teapotPacket, 14);
teapotPacket[11]++; // packetCount, loops at 0xFF on purpose
#endif

// blink LED to indicate activity
blinkState = !blinkState;
digitalWrite(LED_PIN, blinkState);
}
}Processing Kodları:import processing.serial.*;
import cc.arduino.*;

int W=1400;
int H=700;
float Pitch;
float Bank;
float Azimuth;
float ArtificialHoizonMagnificationFactor=0.7;
float CompassMagnificationFactor=0.85;
float SpanAngle=120;
int NumberOfScaleMajorDivisions;
int NumberOfScaleMinorDivisions;
PVector v1, v2;Serial port;
float Phi;
float Theta;
float Psi;

void setup()
{
size(W, H);
rectMode(CENTER);
smooth();
strokeCap(SQUARE);

port = new Serial(this,"COM74", 115200);

port.bufferUntil('\n');
}
void draw()
{
background(0);
translate(W/4, H/2.1);
MakeAnglesDependentOnMPU6050();
Horizon();
rotate(-Bank);
PitchScale();
Axis();
rotate(Bank);
Borders();
Plane();
ShowAngles();
Compass();
ShowAzimuth();
}
void serialEvent(Serial port)
{
String input = port.readStringUntil('\n');
if(input != null){
input = trim(input);
String[] values = split(input, " ");
if(values.length == 3){
float phi = float(values[0]);
float theta = float(values[1]);
float psi = float(values[2]);
print(phi);
print(theta);
println(psi);
Phi = phi;
Theta = theta;
Psi = psi;
}
}
}
void MakeAnglesDependentOnMPU6050()
{
Bank =-Phi/5;
Pitch=Theta*10;
Azimuth=Psi;
}
void Horizon()
{
scale(ArtificialHoizonMagnificationFactor);
noStroke();
fill(0, 180, 255);
rect(0, -100, 900, 1000);
fill(95, 55, 40);
rotate(-Bank);
rect(0, 400+Pitch, 900, 800);
rotate(Bank);
rotate(-PI-PI/6);
SpanAngle=120;
NumberOfScaleMajorDivisions=12;
NumberOfScaleMinorDivisions=24;
CircularScale();
rotate(PI+PI/6);
rotate(-PI/6);
CircularScale();
rotate(PI/6);
}
void ShowAzimuth()
{
fill(50);
noStroke();
rect(20, 470, 440, 50);
int Azimuth1=round(Azimuth);
textAlign(CORNER);
textSize(35);
fill(255);
text("Güneş Açısı: "+Azimuth1+" Drc", 80, 477, 500, 60);
textSize(40);
fill(25,25,150);
text("Proje Hocam", -350, 477, 500, 60);
text("Utkan Subaşı", -350, 377, 500, 60);
}
void Compass()
{
translate(2*W/3, 0);
scale(CompassMagnificationFactor);
noFill();
stroke(100);
strokeWeight(80);
ellipse(0, 0, 750, 750);
strokeWeight(50);
stroke(50);
fill(0, 0, 40);
ellipse(0, 0, 610, 610);
for (int k=255;k>0;k=k-5)
{
noStroke();
fill(0, 0, 255-k);
ellipse(0, 0, 2*k, 2*k);
}
strokeWeight(20);
NumberOfScaleMajorDivisions=18;
NumberOfScaleMinorDivisions=36;
SpanAngle=180;
CircularScale();
rotate(PI);
SpanAngle=180;
CircularScale();
rotate(-PI);
fill(255);
textSize(60);
textAlign(CENTER);
text("W", -375, 0, 100, 80);
text("E", 370, 0, 100, 80);
text("N", 0, -365, 100, 80);
text("S", 0, 375, 100, 80);
textSize(30);
text("PUSULA", 0, -130, 500, 80);
rotate(PI/4);
textSize(40);
text("NW", -370, 0, 100, 50);
text("SE", 365, 0, 100, 50);
text("NE", 0, -355, 100, 50);
text("SW", 0, 365, 100, 50);
rotate(-PI/4);
CompassPointer();
}
void CompassPointer()
{
rotate(PI+radians(Azimuth));
stroke(0);
strokeWeight(4);
fill(100, 255, 100);
triangle(-20, -210, 20, -210, 0, 270);
triangle(-15, 210, 15, 210, 0, 270);
ellipse(0, 0, 45, 45);
fill(0, 0, 50);
noStroke();
ellipse(0, 0, 10, 10);
triangle(-20, -213, 20, -213, 0, -190);
triangle(-15, -215, 15, -215, 0, -200);
rotate(-PI-radians(Azimuth));
}
void Plane()
{
fill(0);
strokeWeight(1);
stroke(0, 255, 0);
triangle(-20, 0, 20, 0, 0, 25);
rect(110, 0, 140, 20);
rect(-110, 0, 140, 20);
}
void CircularScale()
{
float GaugeWidth=800;
textSize(GaugeWidth/30);
float StrokeWidth=1;
float an;
float DivxPhasorCloser;
float DivxPhasorDistal;
float DivyPhasorCloser;
float DivyPhasorDistal;
strokeWeight(2*StrokeWidth);
stroke(255);
float DivCloserPhasorLenght=GaugeWidth/2-GaugeWidth/9-StrokeWidth;
float DivDistalPhasorLenght=GaugeWidth/2-GaugeWidth/7.5-StrokeWidth;
for (int Division=0;Division<NumberOfScaleMinorDivisions+1;Division++)
{
an=SpanAngle/2+Division*SpanAngle/NumberOfScaleMinorDivisions;
DivxPhasorCloser=DivCloserPhasorLenght*cos(radians(an));
DivxPhasorDistal=DivDistalPhasorLenght*cos(radians(an));
DivyPhasorCloser=DivCloserPhasorLenght*sin(radians(an));
DivyPhasorDistal=DivDistalPhasorLenght*sin(radians(an));
line(DivxPhasorCloser, DivyPhasorCloser, DivxPhasorDistal, DivyPhasorDistal);
}
DivCloserPhasorLenght=GaugeWidth/2-GaugeWidth/10-StrokeWidth;
DivDistalPhasorLenght=GaugeWidth/2-GaugeWidth/7.4-StrokeWidth;
for (int Division=0;Division<NumberOfScaleMajorDivisions+1;Division++)
{
an=SpanAngle/2+Division*SpanAngle/NumberOfScaleMajorDivisions;
DivxPhasorCloser=DivCloserPhasorLenght*cos(radians(an));
DivxPhasorDistal=DivDistalPhasorLenght*cos(radians(an));
DivyPhasorCloser=DivCloserPhasorLenght*sin(radians(an));
DivyPhasorDistal=DivDistalPhasorLenght*sin(radians(an));
if (Division==NumberOfScaleMajorDivisions/2|Division==0|Division==NumberOfScaleMajorDivisions)
{
strokeWeight(15);
stroke(0);
line(DivxPhasorCloser, DivyPhasorCloser, DivxPhasorDistal, DivyPhasorDistal);
strokeWeight(8);
stroke(100, 255, 100);
line(DivxPhasorCloser, DivyPhasorCloser, DivxPhasorDistal, DivyPhasorDistal);
}
else
{
strokeWeight(3);
stroke(255);
line(DivxPhasorCloser, DivyPhasorCloser, DivxPhasorDistal, DivyPhasorDistal);
}
}
}
void Axis()
{
stroke(255, 0, 0);
strokeWeight(3);
line(-115, 0, 115, 0);
line(0, 280, 0, -280);
fill(100, 255, 100);
stroke(0);
triangle(0, -285, -10, -255, 10, -255);
triangle(0, 285, -10, 255, 10, 255);
}
void ShowAngles()
{
textSize(30);
fill(50);
noStroke();
rect(-150, 400, 280, 40);
rect(150, 400, 280, 40);
fill(255);
Pitch=Pitch/5;
int Pitch1=round(Pitch);
text("D.Eğim: "+Pitch1+" Drc", -20, 411, 500, 60);
text("Y.Eğim: "+Bank*100+" Drc", 280, 411, 500, 60);
}
void Borders()
{
noFill();
stroke(0);
strokeWeight(400);
rect(0, 0, 1100, 1100);
strokeWeight(200);
ellipse(0, 0, 1000, 1000);
fill(0);
noStroke();
rect(4*W/5, 0, W, 2*H);
rect(-4*W/5, 0, W, 2*H);
}
void PitchScale()
{
stroke(255);
fill(255);
strokeWeight(3);
textSize(24);
textAlign(CENTER);
for (int i=-4;i<5;i++)
{
if ((i==0)==false)
{
line(110, 50*i, -110, 50*i);
}
text(""+i*10, 140, 50*i, 100, 30);
text(""+i*10, -140, 50*i, 100, 30);
}
textAlign(CORNER);
strokeWeight(2);
for (int i=-9;i<10;i++)
{
if ((i==0)==false)
{
line(25, 25*i, -25, 25*i);
}
}
}

SİZCE NASIL OLMUŞ?
Beğendim
89%
İlginç
11%
Eh İşte
0%
Anlamadım
0%
Kötü
0%
Berbat
0%
YAZAR HAKKINDA
Utkan Subaşı
Utkan Subaşı
Arduino'ya 11 yaşında başladım. Başladığım günden itibaren bu işe bağlandım.
5 YORUMLAR
 • kıvanç
  19 Temmuz 2017 at 01:30

  Başarılarının devamını dilerim genç adam

 • İrfan Bilal Uğur
  2 Ağustos 2017 at 11:56

  helal olsun kardeş allah yolunu açık etsin, yalnız bu pusulayı falan açtığın programın adı ne

  • Utkan Subaşı
   Utkan Subaşı
   10 Ağustos 2017 at 16:05

   Sağ olun. Puslayı ve İvme Ölçeri Açtığım program (Processing).
   İyi Günler

 • Hayri Kapı
  22 Nisan 2018 at 01:08

  Arduino kodlarını derlerken pc ye arduino nun bağlı olması gerekiyor mu ? İşlem önceliklerini belirtirsen sevinirim iyi çalışmalar

YORUM YAP