Bilgisayar
OKUDUĞUNUZ KONU
MATLAB
0

MATLAB

Yazar : Nazife Karakoç4 Mayıs 2016

Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra MATLAB programını tanıtıp anlatmaya çalışacağım. Genel bir bilgilendirme yazısı olacaktır. Umarım başlangıç için faydalı olur. İyi okumalar ve iyi çalışmalar.

MATLAB
MATrix LAboratory’nin kısa adıdır MATLAB. 1970 sonlarında Cleve Moler tarafından geliştirilmeye başlanmış, Jack Little ve Steve Bangert katılımlarıyla da oluşan üç kişilik ekip MathWorks’ü kurmuşlardır. Matlab’in geliştiricisi MathWorks’tür. Bu programı ilk kabullenen Kontrol Mühendisliği olmuştur. Doğrusal cebir, sayısal analiz öğretiminde ve görüntü işleme bölümlerindeki bilim insanları arasında popüler olan Matlab, eğitim alanında da kullanılmaktadır. Genel olarak mühendislik, bilim ve ekonomi alanı bu programı yoğun olarak kullanmaktadır.
Matlab, kullanıcıya matris işleme, fonksiyon ve veri çizme, algoritma uygulama, kullanıcı arayüzü oluşturma, C, C++, Java gibi diğer dillerde yazılmış programlarla arabağlama imkanı sağlar.

MATLAB PENCERELERİ
1) Command Window(Komut Penceresi): Değişkenlerin girildiği ve programların çalıştırıldığı ana penceredir.
2) Figure Window(Şekil Penceresi): Grafik komutlarından elde edilen akışı(grafiği) veren penceredir.
3) Editor Window(Editör Penceresi): Düz metin ve fonksiyon dosya programlarının hazırlandığı ve hata ayıklama işlemlerinin yapıldığı ekrandır.
4) Command History Window(Komut Günlüğü Penceresi): Komut penceresinde girilen komutların günlüğü veya kayıt defteridir.
5) Workspace Window(Çalışma Ortamı Penceresi): Kullanılan değişkenlerle ilgili bilginin sağlandığı penceredir.
6) Help Window(Yardım Penceresi): Yardım bilgilerinin ve program hakkındaki açıklamaların bulunduğu penceredir.

MATLAB SÖZLÜĞÜ
1)  fx >> I   =>Bu ifade ekranımıza geldiyse program açılmıştır, yazmaya başlayabiliriz.
>>          =>Bu işarette aynı şeyi ifade eder, yazmaya başlayabiliriz.
2) Inf  => Sonsuz
3) abs =>Mutlak değer anlamına gelir.
4) fix =>Sayıyı sıfıra doğru çekip(sayı doğrusunda) karşısına gelen ilk sayıyı ekrana yazar.
5) flor =>Sayı eksi sonsuzda giderken önüne gelen ilk sayıyı ekrana yazar.
6) celi =>Sayı artı sonsuza giderken önüne gelen ilk sayıyı ekrana yazar.
7) round =>Sayıyı kendine en yakın sayıya yuvarlar.
8) mod =>Kalanı verir.
9) linspace =>Sayılar arasında lineer dizi oluşturur.
10) logspace =>Logaritmik ve lineer olarak arada boşluk bırakarak yazar.
11) rand =>0-1 arasında sayı üretir.(rastgele)
12) clear all =>Eski değerleri,değişkenleri,hafızadaki değerleri siler.
13) rem =>Bölme işleminin kalanını verir.
14) ; =>Noktalı virgül satırın bittiği anlamına gelir. Satır atlamak için kullanılır.
15) size =>Matrisin boyutunu verir.
16) length =>Matrisin sütun ve eleman sayılarını verir.
17) disp(b) =>b matrisinin elemanlarını ekrana yazdırır.
18) (b)’ =>Matrisin transpozesini hesaplar.
*Başına yüzde(%) işaretini koyarsak hatırlatma satırı olur.
19) b(i,j) =>hangi satır(i), hangi sütun(j) olduğunu belirtir.
20) b(i:j) => i. Elemandan j. Elemana kadar olan tüm elemanlar
21) b(:,j) => j sütununu verir.
22) b(i,:) => i satırını verir.

DÖNGÜLER
Programlamada bazı işlemlerin programcılar tarafından tekrarlanması gerekebilir. Bunun için programlama dilinin izin verdiği döngüler kullanılır.Birazda döngüleri tanıyalım:

FOR DÖNGÜSÜ
Herhangi bir işlemi birden fazla kez yapmamızı sağlar.
For döngüsü mutlaka end ile bitirilmelidir.
-Sayaç Tanımlamaları:Döngü içerisinde kullanılacak sayaç değişkenlerinin tanımlanmasının ve ilk değerlerinin atanmasının yapılacağı bölümdür. ( int i=3; )
-Koşul İfadeleri:Döngünün çalışma şartlarının mantıksal ifadeler ile belirtileceği bölümdür. ( i<10 )
-Sayaç Artış Azalış İfadeleri:Sayaç değişkenleri için yapılan artış ve azalış işlemlerinin uygulanacağı bölümdür. ( i++ )
for(sayaçTanımlamaları ; koşulifadeleri ; sayaçArtışAzalışifadeleri)
{
yapılacakişlemler;
}

WHİLE DÖNGÜSÜ
Bir işlemi birden fazla kez yapmamızı sağlar.Fakat while ‘da döngü bir şarta bağlıdır. While=for + if birleşimidir.

while(koşul)
{
yapılacakişlemler;
}

SORGU(İF) KOMUTU
İf komutu ‘eğer’ anlamına gelmektedir.
*İF YAZIM ŞEKLİ-1
if(koşul)
koşulSağlandıysaYapılacakİşlemler;
*İF YAZIM ŞEKLİ-2
if(koşul)
{
koşulSağlandıysaYapılacakİşlemler;
}
*İF YAZIM ŞEKLİ-3
if(koşul)
{
koşulSağlandıysaYapılacakİşlemler;
başkaİşlemler;
}

ELSE-İF KOMUTU
Else yapısı ‘değilse’ anlamına gelir. Else-if yapısı da ‘eğer değilse’ anlamına gelir.
Else yapısı tek başına kullanılmaz.Sadece if blok yapıları ile birlikte çalışır.
*ELSE YAZIM ŞEKLİ-2
if(koşul)
{
koşulSağlandıysaYapılacakİşlemler;
}
else
{
koşulSağlanmadıysaYapılacakİşlemler;
}

*ELSE-İF YAZIM ŞEKLİ-2
if(1.koşul)
{
işlemler-1;
}
else if(2.koşul)
{
işlemler-2;
}
else if(3.koşul)
{
işlemler-3;
}
else
{
koşullarSağlanmadıysaYapılacakİşlemler;
}

SWİTCH-CASE KOMUTU
Switch-case komutu ile yapabileceğimiz her şeyi else-if komutu ile yapabiliriz.Fakat çok uzun olan else-if yapılarını biraz daha kolaylaştırmak için switch-case komutunu kullanırız.
‘otherwise’ ifadesini de not alalım:Gelmesini istediklerimiz dışında bir değer gelirse olacak olan işlemleri ifa eder.
*SWİTCH-CASE YAZIM ŞEKLİ
switch(değişken)
{
case [değer1] : yapılacakişlemler1; break;
case [değer2] : yapılacakişlemler2; break;

case [değerN] : yapılacakişlemlerN; break;
}

CONTİNUE KOMUTU
Break komutu ile aynı fakat amaçları biraz farklıdır.
Contiune komutu programın yönünü değiştirmemizi sağlar.İfadenin kullanıldığı yerde döngünün kendinden sonraki adımlarını yapmaz ve döngünün en başına döner.Bir sonraki döngü adımını gerçekleştirir.

BREAK KOMUTU
Bir döngü blogu içerisinde verilen bir break komutu, döngünün hemen o anda bitirilmesine yol açar.Program akışı döngüden sonra her ne varsa onunla devam eder.
Break komutu, döngüler içerisinde ve bir if şartı adı altında bir mana kazanır.Eğer if yapısını kullanmazsanız döngü ilk çalışmasında break komutunu görür görmez dışarı çıkar.Blogun geri kalanı hiç işlemez, döngü hiç tekrarlanmaz.
Bazı karmaşık durumlarda da break komutu sayesinde programımız sadeleşir,okunması kolaylaşır.

Diğer yazımızda görüşmek üzere…

 

SİZCE NASIL OLMUŞ?
Beğendim
77%
İlginç
23%
Eh İşte
0%
Anlamadım
0%
Kötü
0%
Berbat
0%
YAZAR HAKKINDA
Nazife Karakoç
Nazife Karakoç
Karabük Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği öğrencisiyim.Sürekli değişen teknolojik gelişmeler içerisinde kendini çok çabuk yenileyebilen ve bir insana kazandırabileceği en güzel tecrübeleri kazandıran bu mesleği seçerek güzel hizmetler sunabilmek amacıyla yolumda büyük bir heyecanla ilerlemekteyim.
YORUMLAR

YORUM YAP