Bilgisayar
OKUDUĞUNUZ KONU
Java’da Erişim Belirteçleri Veri Türleri Ve Operatörler
0

Java’da Erişim Belirteçleri Veri Türleri Ve Operatörler

Yazar : Sumeyra Erol24 Temmuz 2017

Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde erişim belirteçleri(access modifiers), veri türleri ve operatörlerden bahsedeceğim.

ERİŞİM BELİRTEÇLERİ

Erişim belirleyiciler bir sınıfın metoduna veya değişkenine o sınıftan oluşturulmuş nesneden,sınıf içinden ve sınıftan kalıtılmış sınıflardan erişimin nasıl olacağını belirleyen kelimelerdir.Javada 4 farklı erişim belirteci vardır.Bunlar;

  • Public
  • Protected
  • Private
  • Default
 

Erişim

Belirleyici

 

Paket içi

Erişim

 

Sınıf içi

Erişim

     Paket

Dışından

Kalıtımla

Erişim

     Paket

Dışından

Erişim

Public EVET EVET EVET EVET
Protected EVET EVET EVET HAYIR
Default EVET EVET HAYIR HAYIR
Private HAYIR EVET HAYIR HAYIR

PUBLIC(HERKESE AÇIK)

Public erişim belirleyicisine sahip olan metod ya da değişkenler sınıf içerisinden,sınıftan oluşturulan nesneden ya da sınıftan oluşturulmuş olan sınıf ve sınıflardan erişime açıktır.Aynı zamanda paket iiçerisinde ve dışından da ulaşıma açıktır.Bu tür değişken veya metodlara erşimin açık olduğu gibi değişkenlerin değerlerini çekmek veya değiştirmek de mümkündür.

PROTECTED(KORUMALI)

Protected erişim belirleyicisine sahip olan metod veya değişkenlere aynı paket içerisinden ve bu sınıftan türemiş alt sınıflar içerisinden erişilebilir. Sınıfların önüne getirilemez. Değişken yada metod korumalı olduğundan sadece alt yani extend sınıflardan ve aynı pakette içerisinde bulunan sınıflardan ulaşılmasına izin verir.

PRIVATE(GİZLİ)

Private erişim belirleyicisine sahip metod veya değişkenlere sınıftan oluşturulmuş nesnelerden, alt sınıflardan erişim yapılamaz.Bu değişken veya metodlar sadece sınıf içerisinden erişime açıktırlar, ama sınıfın erişim belirleyicisi private olamaz.

DEFAULT(ERİŞİM BELİRLEYİCİSİ OLMAYAN)

Default tipindeki değişkenler nesneden erişime, sınıf içerisinden erişime ve paket içerisinden erişime açıktırlar.Ancak bu tipteki değişkenler dış paketlerden erişime açık değillerdir.Sınıfın metodları, yapılandırıcı metodları(constructor method) ve sınıfın özellikleri default olabilir.

VERİ TÜRLERİ

Java kullandığımız veri türüne bağlı olarak bir değişken tanımladığımızda hafızada farklı miktarlarda yer ayırır. Java statik bir dildir ve statik dillerde oluşturulan her verinin türünü belirtmek zorunda olduğumuz için hafızayı daha verimli bir şekilde kullanırlar.Dinamik olarak yazılan dillerde ise program çalıştıktan sonra veri türü belirlenir.Bu yüzden bu dillerin performansı statik olarak yazılan dillere göre daha düşüktür.

Javadaki veri tipleri;

Tamsayı: byte,short,int,long

Karakter: char

Mantıksal değer: boolean

Virgüllü sayı: float,double

 

TAMSAYILAR

BYTE: En küçük tamsayı tipidir. Alabileceği en büyük değer 127, en küçük değer -127’dir. 8 bit uzunluğundadır.


byte x=10;

Yukarıdaki komutlar ismi x olan ve tipi byte olan bir değişken tanımladık. Burada x’in tuttuğu değeri 10 olarak tanımladık.

SHORT: 16 bit uzunluğuna sahip olan tamsayı tipidir. En büyük değeri 37,767 , en küçük değeri

-37,767’dir.

Tanımlaması ise şu şekildedir:


short x=1234;

INT: 32 bitlik uzunluğa sahiptir. En çok kullanılan tamsayı tipidir, bunun sebebi ise değer aralığının optimum düzeyde olmasıdır. En büyük değeri 2,147,483,647 , en küçük değeri -2,147,483,647’dir. Long kadar uzun da değil short kadar kısa da değildir, arada bir değerdir.


int x=45675;

LONG: En büyük değere sahip tamsayı tipidir. 64 bit uzunluğuna sahiptir. Genellikle int değerinin yetmediği çok büyük değerlerde kullanılır. En büyük değeri  9,223,372,036,854,775,807 , en küçük değeri -9,223,372,036,854,775,807’dir.


long x=343794036;

KARAKTER

Java’da karakterler uzunluğu 16 bit olan char veri tipinde saklanır.Char veri tipinin deklarasyonu şu şekildedir:


char x=’A’;

MANTIKSAL DEĞER

BOOLEAN: true ya da false değerini alan veri tipidir. Varsayılan değeri false’tur.

VİRGÜLLÜ SAYI

FLOAT:4 byte virgüllü sayılar için kullanılan veri tipidir. Varsayılan değeri 0.0f’dir. Tanımlama yaparken sonuna f konulmalıdır.

DOUBLE: 8 byte virgüllü sayılar için kullanılan veri tipidir. Varsayılan değeri 0.0d’dır. Tanımlama yaparken sonuna d konulmalıdır.

Değişkenler

Değişkenler, bir ism eve bir tipe sahip olan depolama birimleridir.

Genel olarak;

veriTipi degiskenAdi=veri; olarak tanımlama yapılır.

Diğer programlama dillerinde yerel ve global olmak üzere 2 çeşit değişken vardır ama Java’da bu ayrım yoktur.

OPERATÖRLER

Operatörler bir,iki ya da üç operand(işlenen) üzerinde işlem yapıp sonuçlandıran sembollerdir.

Java’da operatörler ve çeşitleri aşağıdaki tablolardaki gibidir;

Aritmetik Operatörler

OPERATÖR

AÇIKLAMASI

+

Toplama operatörü

Çıkarma operatörü

*

Çarpma operatörü

/

Bölme operatörü

%

Kalan operatörü

 

Tek Operandlı Operatörler

OPERATÖR AÇIKLAMASI

+

Tek operandlı +,bir değerin pozitif olduğunu gösterir.

Tek operandlı -,pozitif değeri negatife,negative değeri pozitife çevirir.

++

Arttırma operatörüdür. Sayının değerini 1 artırır.

Eksiltme operatörüdür. Sayının değerinin 1 azaltır.

!

Mantıksal tamamlayan operatördür.boolean verinin değerini tersine çevirir.

 

Eşitlik Operatörleri&İlişkisel Operatörler

OPERATÖR

AÇIKLAMASI

==

Eşittir

!=

Eşit değildir

>

Büyüktür

>=

Büyük veya eşittir

<

Küçüktür

<=

Küçük veya eşittir

 

 

Koşulsal Operatörler

OPERATÖR

AÇIKLAMASI

&&

Mantıksal ve (AND)

||

Mantıksal veya(OR)

 

Bitsel ve Bit Kaydırma Operatörleri

OPERATÖR

AÇIKLAMASI

&

Bitsel AND

^

Bitsel EXCLUSIVE OR

|

Bitsel INCLUSIVE OR

~

Bitsel Ters Çevirme (1 den 0 a veya 0 dan 1 e)

>>

Bitsel sola kaydırma

<<

Bitsel sağa kaydırma

Önceki yazım: http://www.projehocam.com/java-programlama-diline-giris/

SİZCE NASIL OLMUŞ?
Beğendim
80%
İlginç
0%
Eh İşte
0%
Anlamadım
20%
Kötü
0%
Berbat
0%
YAZAR HAKKINDA
Sumeyra Erol
Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
YORUMLAR

YORUM YAP