Bilgisayar
OKUDUĞUNUZ KONU
Java Programlama Diline Giriş
0

Java Programlama Diline Giriş

Yazar : Sumeyra Erol12 Temmuz 2017

Merhaba arkadaşlar. İlk makalemi java üzerinde yazmak istedim.Bildiğiniz gibi java teknolojisi hem programlama dili hem de bir platformdur.Aslında Java hem derlenen(compiled) hem de yorumlanan (interpreted) bir dildir.

Bu yazımda sizlere java programlama diline giriş olarak kodlar ve anahtar sözcüklerle açıklamalar ve örnekler yapacağım.

İlk Program


public class MyFirstJavaProgram {
// Bu benim ilk programım.Ekrana ‘Hello World!’ yazdıracağım.

/*Bu benim ilk programım.
Ekrana ‘Hello World!’ yazdıracağım.*/
public static void main(String []args) {
System.out.println("Hello World");
}
}

Yukarıdaki kodumuzu derleyip çalıştırdığımızda ekranda ‘Hello World!’ yazısını göreceğiz.Baktığımızda public olarak nitelendirilen anahtar sözcük Java dilinde access modifier(erişim belirleyici) olarak adlandırılır.Erişim belirleyiciler herhangi bir sınıf(class),değişken veya methoda programdaki diğer sınıfların erişip erişemeyeceğini belirler. Daha sonra yukarıda gördüğümüz main metodu ise javada bütün programların başlangıç noktasıdır. Main metodu olmayan hiçbir program çalışmaz.Fonksiyonumuzu kodumuzda görüldüğü gibi main bloğunun içine yazdık.Javada tekli ve çoklu komut satırı özelliği C ve C++ programlarına benzemektedir.Tekli komut satırı bir satırdan oluşur ve başına “//” işareti alır. Çoklu komut satırı ise bir veya birden fazla satırdan oluşur ve başına “/*” sonuna ise “*/” işaretlerini alır.

Degişkenler (Variables)


int toplam=5;
String isim=”Deniz”;

Değişkenler programda kullanılan verileri birbirinden ayırmak için kullanılırlar.Her veriye ayrı bir ad vermek onların karışmasını önler. Java’da değişken deklarasyonları veri tipleri ve belirlediğimiz değişken isimleri ve atama operatörü(assignment operator) olarak bilinen eşittir işaretinden sonra verilen değerle oluşturulur.

Java’da 4 farklı değişken türü vardır;

1-Instance Değişkenleri

Sınıftan oluşturulan örneklerdir.Her instance oluşturulduğu sınıfta kendine özel field(alan) adı verilen değişken adlarını taşır.Örneğin aşağıdaki öğrenci sınıfımızın içindeki her nesne kendilerine özel verileri saklayabileceği ad ve yas alanlarına sahip olacaklardır.


class ogrenci{
String ad;
int yas; }

2-Sınıf Değişkenleri


class araba{
static int hiz=50;
public void artir(){
hiz = hiz + 1;

}

public void deger(){
return hiz;

}
}

public static StaticDegisken{
public static void main(){
araba.artir();
System.out.println(“Arabanin hiz degeri:” + araba.deger());

}

}

 

Arabanin hiz degeri:51

Yukarıda araba sınıfının içinde static olarak bir hız değişkeni tanımladık ve bu değişkene ilk değer olara 50 atadık.Hız değişkeninin değerini artırmak için artir metodunu tanımladık.Gördüğümüz gibi hız alanı static bir alan ve bu alana ulaşmak için yazmış olduğumuz metodu da static olarak tanımladık. Static metodlar direkt olarak sınıf üzerinde işlem gerçekleştirir.

3-Parametreler

Parametre ifadelerinin ana amacı yazdığınız metot farklı durumlar için farklı sonuçlar üretmesi gerekebilir. İşte bu değişkenleri metot içerisine göndererek sonucumuzu ona göre değiştirmekteyiz.


public class islem{
public int toplam(int x,int y){
return x + y;

}
}
public class parametre{
public static void main(String[] args){
islem toplama = new islem();
System.out.println(toplama.toplam(5,5));
System.out.println(toplama.toplam(10,10));

}

}

İslem sınıfımızdan nesne oluşturarak metodumuzu farklı rakamlarla çağırıyoruz. Ekrana yazdırdıktan sonra aşağıdaki çıktıyı alıyoruz:


10

20

4-Yerel Değişkenler

Yerel değişkenler sadece içinde bulunduğu metodda işlem gören değişkenlerdir. Bu değişkenlere ilk değerler programcı tarafından verilir, Java tarafından otomatik değer almazlar. Static olarak tanımlanamaz. Aşağıda görüldüğü gibi ikiKat değişkeni ikiKati metodu için bir yerel değişkendir. Eğer bu sınıftan herhangi bir değişkene erişmeye çalışırsanız hata alırsınız. Çünkü bu değişkene sadece içinde bulunduğu metod tarafından erişilebilir.


public class YerelDegisken{
public int ikiKati(int a){
int ikiKat=2*a;
return ikiKat;
<blockquote>   }</blockquote>
}

SİZCE NASIL OLMUŞ?
Beğendim
60%
İlginç
20%
Eh İşte
0%
Anlamadım
0%
Kötü
10%
Berbat
10%
YAZAR HAKKINDA
Sumeyra Erol
Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
YORUMLAR

YORUM YAP