Arduino
OKUDUĞUNUZ KONU
ESP8266 (NodeMCU) Hava İstasyonu Yapımı
1

ESP8266 (NodeMCU) Hava İstasyonu Yapımı

Yazar : Hilal Gülşen TOPALOĞLU8 Mayıs 2020

Merhaba arkadaşlar artık yeni bir proje dizisine başlıyoruz , arduino uygulamaları konusunda yeterince proje paylaşıldığını düşünüyorum uzun zamandır üzerinde çalıştığım NodeMCU esp8266 modülü ile artık yeni projeler gelecektir.

Bu projemizde BME280 modülünü kullanarak sıcaklık , nem , hava basıncı ve yükseltiyi ölçecek ve anlık olarak değerleri cep telefonumuzda izkeyebileceğimiz bir uygulama geliştireceğiz.Öncelikle projemizde kullanacağımız malzemeler nelerdir onları görelim.

Malzeme Listesi

  • NodeMCU (EP8266)
  • BLE280
  • Mini Breadboard
  • Jumper Kablo

Sensör ve NodeMCU bağlantısı aşağıdaki gibi yapılmıştır buna göre sensörü bağladıktan sonra kodları yüklemeniz gerekmektedir.Kodlar yüklendikten sonra serial portu açıp cihazın yerel internet bağlantısı üzerinden bir IP alması lazım ve bu IP serialde görünecektir.Daha sonra IP adresinizi telefonunuzda internet tarayıcısına yazarak resimde göründüğü gibi değerleri canlı izleyebilrisiniz.

Arduino için kütüphane yüklemesinde arama kısmına BME yazarak Adafruit BME280 kütüphanesini kurunuz.Aşağıda resimlerle işlem açıklanmıştır.

Projenin kodları


#include <ESP8266WebServer.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>

#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)

Adafruit_BME280 bme;

float temperature, humidity, pressure, altitude;

/*Put your SSID & Password*/
const char* ssid = "SSID"; // Enter SSID here
const char* password = "Pass"; //Enter Password here

ESP8266WebServer server(80);

void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(100);

bme.begin(0x76);

Serial.println("Connecting to ");
Serial.println(ssid);

//connect to your local wi-fi network
WiFi.begin(ssid, password);

//check wi-fi is connected to wi-fi network
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(1000);
Serial.print(".");
}
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected..!");
Serial.print("Got IP: "); Serial.println(WiFi.localIP());

server.on("/", handle_OnConnect);
server.onNotFound(handle_NotFound);

server.begin();
Serial.println("HTTP server started");

}
void loop() {
server.handleClient();
}

void handle_OnConnect() {
temperature = bme.readTemperature();
humidity = bme.readHumidity();
pressure = bme.readPressure() / 100.0F;
altitude = bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA);
server.send(200, "text/html", SendHTML(temperature,humidity,pressure,altitude));
}

void handle_NotFound(){
server.send(404, "text/plain", "Not found");
}

String SendHTML(float temperature,float humidity,float pressure,float altitude){
String ptr = "<!DOCTYPE html>";
ptr +="<html>";
ptr +="<head>";
ptr +="<title>Proje Hocam - Hava istasyonu</title>";
ptr +="<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'>";
ptr +="<meta charset='utf-8'>";
ptr +="<link href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,600' rel='stylesheet'>";
ptr +="<style>";
ptr +="html { font-family: 'Open Sans', sans-serif; display: block; margin: 0px auto; text-align: center;color: #444444;}";
ptr +="body{margin: 0px;} ";
ptr +="h1 {margin: 50px auto 30px;} ";
ptr +=".side-by-side{display: table-cell;vertical-align: middle;position: relative;}";
ptr +=".text{font-weight: 600;font-size: 19px;width: 200px;}";
ptr +=".reading{font-weight: 300;font-size: 50px;padding-right: 25px;}";
ptr +=".temperature .reading{color: #F29C1F;}";
ptr +=".humidity .reading{color: #3B97D3;}";
ptr +=".pressure .reading{color: #26B99A;}";
ptr +=".altitude .reading{color: #955BA5;}";
ptr +=".superscript{font-size: 17px;font-weight: 600;position: absolute;top: 10px;}";
ptr +=".data{padding: 10px;}";
ptr +=".container{display: table;margin: 0 auto;}";
ptr +=".icon{width:65px}";
ptr +="</style>";
ptr +="</head>";
ptr +="<body>";
ptr +="<h1>Proje Hocam - Hava istasyonu</h1>";
ptr +="<div class='container'>";
ptr +="<div class='data temperature'>";
ptr +="<div class='side-by-side icon'>";
ptr +="<svg enable-background='new 0 0 19.438 54.003'height=54.003px id=Layer_1 version=1.1 viewBox='0 0 19.438 54.003'width=19.438px x=0px xml:space=preserve xmlns=http://www.w3.org/2000/svg xmlns:xlink=http://www.w3.org/1999/xlink y=0px><g><path d='M11.976,8.82v-2h4.084V6.063C16.06,2.715,13.345,0,9.996,0H9.313C5.965,0,3.252,2.715,3.252,6.063v30.982";
ptr +="C1.261,38.825,0,41.403,0,44.286c0,5.367,4.351,9.718,9.719,9.718c5.368,0,9.719-4.351,9.719-9.718";
ptr +="c0-2.943-1.312-5.574-3.378-7.355V18.436h-3.914v-2h3.914v-2.808h-4.084v-2h4.084V8.82H11.976z M15.302,44.833";
ptr +="c0,3.083-2.5,5.583-5.583,5.583s-5.583-2.5-5.583-5.583c0-2.279,1.368-4.236,3.326-5.104V24.257C7.462,23.01,8.472,22,9.719,22";
ptr +="s2.257,1.01,2.257,2.257V39.73C13.934,40.597,15.302,42.554,15.302,44.833z'fill=#F29C21 /></g></svg>";
ptr +="</div>";
ptr +="<div class='side-by-side text'>Sıcaklık</div>";
ptr +="<div class='side-by-side reading'>";
ptr +=(int)temperature;
ptr +="<span class='superscript'>&deg;C</span></div>";
ptr +="</div>";
ptr +="<div class='data humidity'>";
ptr +="<div class='side-by-side icon'>";
ptr +="<svg enable-background='new 0 0 29.235 40.64'height=40.64px id=Layer_1 version=1.1 viewBox='0 0 29.235 40.64'width=29.235px x=0px xml:space=preserve xmlns=http://www.w3.org/2000/svg xmlns:xlink=http://www.w3.org/1999/xlink y=0px><path d='M14.618,0C14.618,0,0,17.95,0,26.022C0,34.096,6.544,40.64,14.618,40.64s14.617-6.544,14.617-14.617";
ptr +="C29.235,17.95,14.618,0,14.618,0z M13.667,37.135c-5.604,0-10.162-4.56-10.162-10.162c0-0.787,0.638-1.426,1.426-1.426";
ptr +="c0.787,0,1.425,0.639,1.425,1.426c0,4.031,3.28,7.312,7.311,7.312c0.787,0,1.425,0.638,1.425,1.425";
ptr +="C15.093,36.497,14.455,37.135,13.667,37.135z'fill=#3C97D3 /></svg>";
ptr +="</div>";
ptr +="<div class='side-by-side text'>Nem</div>";
ptr +="<div class='side-by-side reading'>";
ptr +=(int)humidity;
ptr +="<span class='superscript'>%</span></div>";
ptr +="</div>";
ptr +="<div class='data pressure'>";
ptr +="<div class='side-by-side icon'>";
ptr +="<svg enable-background='new 0 0 40.542 40.541'height=40.541px id=Layer_1 version=1.1 viewBox='0 0 40.542 40.541'width=40.542px x=0px xml:space=preserve xmlns=http://www.w3.org/2000/svg xmlns:xlink=http://www.w3.org/1999/xlink y=0px><g><path d='M34.313,20.271c0-0.552,0.447-1,1-1h5.178c-0.236-4.841-2.163-9.228-5.214-12.593l-3.425,3.424";
ptr +="c-0.195,0.195-0.451,0.293-0.707,0.293s-0.512-0.098-0.707-0.293c-0.391-0.391-0.391-1.023,0-1.414l3.425-3.424";
ptr +="c-3.375-3.059-7.776-4.987-12.634-5.215c0.015,0.067,0.041,0.13,0.041,0.202v4.687c0,0.552-0.447,1-1,1s-1-0.448-1-1V0.25";
ptr +="c0-0.071,0.026-0.134,0.041-0.202C14.39,0.279,9.936,2.256,6.544,5.385l3.576,3.577c0.391,0.391,0.391,1.024,0,1.414";
ptr +="c-0.195,0.195-0.451,0.293-0.707,0.293s-0.512-0.098-0.707-0.293L5.142,6.812c-2.98,3.348-4.858,7.682-5.092,12.459h4.804";
ptr +="c0.552,0,1,0.448,1,1s-0.448,1-1,1H0.05c0.525,10.728,9.362,19.271,20.22,19.271c10.857,0,19.696-8.543,20.22-19.271h-5.178";
ptr +="C34.76,21.271,34.313,20.823,34.313,20.271z M23.084,22.037c-0.559,1.561-2.274,2.372-3.833,1.814";
ptr +="c-1.561-0.557-2.373-2.272-1.815-3.833c0.372-1.041,1.263-1.737,2.277-1.928L25.2,7.202L22.497,19.05";
ptr +="C23.196,19.843,23.464,20.973,23.084,22.037z'fill=#26B999 /></g></svg>";
ptr +="</div>";
ptr +="<div class='side-by-side text'>Basınç</div>";
ptr +="<div class='side-by-side reading'>";
ptr +=(int)pressure;
ptr +="<span class='superscript'>hPa</span></div>";
ptr +="</div>";
ptr +="<div class='data altitude'>";
ptr +="<div class='side-by-side icon'>";
ptr +="<svg enable-background='new 0 0 58.422 40.639'height=40.639px id=Layer_1 version=1.1 viewBox='0 0 58.422 40.639'width=58.422px x=0px xml:space=preserve xmlns=http://www.w3.org/2000/svg xmlns:xlink=http://www.w3.org/1999/xlink y=0px><g><path d='M58.203,37.754l0.007-0.004L42.09,9.935l-0.001,0.001c-0.356-0.543-0.969-0.902-1.667-0.902";
ptr +="c-0.655,0-1.231,0.32-1.595,0.808l-0.011-0.007l-0.039,0.067c-0.021,0.03-0.035,0.063-0.054,0.094L22.78,37.692l0.008,0.004";
ptr +="c-0.149,0.28-0.242,0.594-0.242,0.934c0,1.102,0.894,1.995,1.994,1.995v0.015h31.888c1.101,0,1.994-0.893,1.994-1.994";
ptr +="C58.422,38.323,58.339,38.024,58.203,37.754z'fill=#955BA5 /><path d='M19.704,38.674l-0.013-0.004l13.544-23.522L25.13,1.156l-0.002,0.001C24.671,0.459,23.885,0,22.985,0";
ptr +="c-0.84,0-1.582,0.41-2.051,1.038l-0.016-0.01L20.87,1.114c-0.025,0.039-0.046,0.082-0.068,0.124L0.299,36.851l0.013,0.004";
ptr +="C0.117,37.215,0,37.62,0,38.059c0,1.412,1.147,2.565,2.565,2.565v0.015h16.989c-0.091-0.256-0.149-0.526-0.149-0.813";
ptr +="C19.405,39.407,19.518,39.019,19.704,38.674z'fill=#955BA5 /></g></svg>";
ptr +="</div>";
ptr +="<div class='side-by-side text'>Yükseklik</div>";
ptr +="<div class='side-by-side reading'>";
ptr +=(int)altitude;
ptr +="<span class='superscript'>m</span></div>";
ptr +="</div>";
ptr +="</div>";
ptr +="</body>";
ptr +="</html>";
return ptr;
}

 

SİZCE NASIL OLMUŞ?
Beğendim
76%
İlginç
5%
Eh İşte
10%
Anlamadım
10%
Kötü
0%
Berbat
0%
YAZAR HAKKINDA
Hilal Gülşen TOPALOĞLU
Hilal Gülşen TOPALOĞLU
Yönetim Bilişim Sistemleri 3. sınıf öğrencisiyim. PHP , MYSQL ve Nesnelerin İnterneti konularında kendimi geliştirmekteyim.
1 YORUMLAR

YORUM YAP