Elektronik
OKUDUĞUNUZ KONU
ATtiny Dijital Saat Yapımı
2

ATtiny Dijital Saat Yapımı

Yazar : Murat Duran29 Aralık 2015

ATtiny son yıllarda çokça kullanılan mini bir işlemcidir.Atmel firması tarafından geliştirilip üretilen 8-bit lik bir işlemcidir.Devre iken programlanabilme özelliklerine sahiptir.Bu projemizde basit bir dijital saat uygulaması yapacağız.İşlemci olarakta ATtiny85 kullanacağız.Basit gibi görünün bu proje aslında bu işe yeni başlayan makerlar için biraz uğraştırıcı olabilir.Çünkü ATtiny85 i programlamak sanıldığı kadar kolay değil ATtiny Programlama yı buradan öğrenebilirsiniz.

Projemizde Kullanılan Malzemeler

 • ATtiny85
 • SSD1306 Oled Ekran
 • CR1220 Lityum Para Pil
 • Pil tutucu
 • Push buton (x2)
 • Açma -Kapama Düğmesi
 • Delikli plaket ve kablolar

Öncelikle yukarıdaki malzemeleri temin ediniz.Daha sonra yazımızın başında belirttiğimiz konudan ATtiny işlemcinizi programlayınız.

Oled ekran üzerinde 4 adet pin mevcut SDA ve SCL pinleri veri alışverişi için,ATtiny85 bağlantışarı aşağıdaki gibidir.

 • ATtiny85 (Pin 1) — Boş
 • ATtiny85 (Pin 2) — Birinci butona (butonun diğer ucu GND ye bağlanacak)
 • ATtiny85 (Pin 3) — İkinci butona (butonun diğer ucu GND ye bağlanacak)
 • ATtiny85 (Pin 4) — GND
 • ATtiny85 (Pin 5) — Oled Ekran SDA
 • ATtiny85 (Pin 6) — Boş
 • ATtiny85 (Pin 7) — Oled Ekran SCL
 • ATtiny85 (Pin 8) — VCC

ATtiny yi arduino ile programlarken kullanmanız gereken saat kodları

#include <avr/sleep.h></span>
#include <TinyWireM.h>
#include "ssd1306.h"
#include "WDT_Time.h"

#define TIMEOUT 5000 // 5 seconds
static uint32_t display_timeout;

#define UNUSEDPIN 1
#define SETBUTTON 3
#define UPBUTTON 4

SSD1306 oled;
bool sleeping = false;

void setup() {
 pinMode(UNUSEDPIN, INPUT_PULLUP);
 pinMode(SETBUTTON, INPUT_PULLUP);
 pinMode(UPBUTTON, INPUT_PULLUP);

 wdt_setup();

 TinyWireM.begin();
 oled.begin();
 oled.fill(0x00); // clear in black
 set_display_timeout();
}

void loop() {
 if (sleeping) {
  system_sleep();
 } else {
  if (millis() > display_timeout) {
   enter_sleep();
  } else {
   draw_oled();
  }
 }
}

void enter_sleep() {
 oled.fill(0x00); // clear screen to avoid show old time when wake up
 oled.off();
 delay(2); // wait oled stable

 sleeping = true;
}

void wake_up() {
 sleeping = false;

 delay(2); // wait oled stable
 oled.on();

 set_display_timeout();
}

void set_display_timeout() {
 display_timeout = millis() + TIMEOUT;
}

/*
 * UI related
 */

// 0: time; 1: debug
static uint8_t display_mode = 0;
static uint8_t last_display_mode = 0;
// 0: none; 1: year; 2: month; 3: day; 4: hour; 5: minute
static uint8_t selected_field = 0;

void draw_oled() {
 if (display_mode != last_display_mode) {
  oled.fill(0x00);
  last_display_mode = display_mode;
 }
 if (display_mode == 0) {
  // 1st rows: print date
  /* print_digits(col, page, size, factor, digits) */
  oled.print_digits(0, 0, 1, 1000, year(), (selected_field == 1) ? true : false);
  /* draw_pattern(col, page, width, pattern) */
  oled.draw_pattern(29, 0, 2, 0b00010000); // dash
  oled.print_digits(32, 0, 1, 10, month(), (selected_field == 2) ? true : false);
  oled.draw_pattern(47, 0, 2, 0b00010000); // dash
  oled.print_digits(50, 0, 1, 10, day(), (selected_field == 3) ? true : false);
  // 2nd-4th rows: print time
  oled.print_digits(0, 1, 3, 10, hour(), (selected_field == 4) ? true : false);
  oled.draw_pattern(31, 2, 2, (second() & 1) ? 0b11000011 : 0); // blink colon
  oled.print_digits(34, 1, 3, 10, minute(), (selected_field == 5) ? true : false);
 } else if (display_mode == 1) {
  oled.print_digits(0, 0, 1, 10000, wdt_get_interrupt_count(), false);
  oled.print_digits(0, 1, 1, 10000, readVcc(), false);
 }
}

// PIN CHANGE interrupt event function
ISR(PCINT0_vect)
{
 sleep_disable();

 if (sleeping) {
  wake_up();
 } else {
  if (digitalRead(SETBUTTON) == LOW) { // SET button pressed
   selected_field++;
   if (selected_field > 5) selected_field = 0;
   if (selected_field > 0) display_mode = 0;
  } else if (digitalRead(UPBUTTON) == LOW) { // UP button pressed
   if (selected_field == 0) {
    display_mode++; // toggle mode;
    if (display_mode > 1) display_mode = 0;
   } else {
    int set_year = year();
    int set_month = month();
    int set_day = day();
    int set_hour = hour();
    int set_minute = minute();
 
    if (selected_field == 1) {
     set_year++; // add year
     if (set_year > 2069) set_year = 1970; // loop back
    } else if (selected_field == 2) {
     set_month++; // add month
     if (set_month > 12) set_month = 1; // loop back
    } else if (selected_field == 3) {
     set_day++; // add day
     if (set_day > getMonthDays(CalendarYrToTm(set_year), set_month)) set_day = 1; // loop back
    } else if (selected_field == 4) {
     set_hour++; // add day
     if (set_hour > 23) set_hour = 0; // loop back
    } else if (selected_field == 5) {
     set_minute++; // add day
     if (set_minute > 59) set_minute = 0; // loop back
    }
    setTime(set_hour, set_minute, second(), set_day, set_month, set_year);
   }
  }
 }

 set_display_timeout(); // extent display timeout while user input
 sleep_enable();
}
SİZCE NASIL OLMUŞ?
Beğendim
88%
İlginç
8%
Eh İşte
0%
Anlamadım
0%
Kötü
4%
Berbat
0%
YAZAR HAKKINDA
Murat Duran
Murat Duran
Açık kaynak donanım ve yazılım geliştiricisiyim , mekanik ve robotik sistemler üzerinde çalışmalar yapmaktayım.Ayrıca bir start-up firması olan Proje Hocam 'ın kurucuyum.
2 YORUMLAR

YORUM YAP