Elektronik
OKUDUĞUNUZ KONU
Asansör Sistemi Yapımı – Arduino
18

Asansör Sistemi Yapımı – Arduino

Yazar : Murat Duran25 Ağustos 2015

Asansör sistemi gelişmiş bir ev ve iş yeri otomasyonudur.Genellikle yüksek katlı binalarda insan taşımacılığı yapmak için kullanılır.İnsan taşıyan asansörler yük taşıma asansörlerine göre daha küçük ve düşük maliyetlidir.Asansörlerde kat arttıkça kablo boyu uzadığından kişi sayısı düşer.Emniyet katsayıları çok yüksek şekilde tasarlanırlar, örnek vermek gerekirse 4 kişilik yazan bir asansör aslında 40 kişi taşıyabilecek şekilde tasarlanır.Bu genel kültür bilgisini verdikten sonra projemize geçelim.Projemiz basit bir asansör sistemi ve otomasyonudur.

Mekanik kısmını 3D printer ile çıktı alacağız otomasyon kısmında ise arduinonun geniş kütüphanesinden faydalanacağız.Projemizde makara sistemini hareket ettirebilmek için step motor kullanılmıştır.

Malzemeler

1- Arduino UNO
2- Step motor
3- ULN2003A step motor sürücü
4- 7segment display x4
5- Push button x3
6- LDR direnç x2
7- (220 Ω direnç x9 ) + (10 kΩ direnç x2)

Asansörümüz 3 kattan oluşmaktadır ve her kat arası 21 cm dir.Sistem motorlara makara ile bağlıdır.Ayrıca katlar arasında durma işini LDR ile yapmaktadır.Sistem hangi katta durduysa LDR üzerinden gelen verileri arduino dan okuyarak motora güç vermektedir.

Projenin devre şemasına baktığımızda kontrol kartı olarak arduino kullanılmış, ayrıca step motorun kontrolünü sağlamak için ULN2003A serisi bir motor sürücü mevcut.Display bağlantıları için 220Ω direnç kullanılmış.Ayrıca push buton bağlantılarında da 220Ω direnç kullanılmış.

Devrenizi ister breadboard üzerine isterseniz pcb üzerine kurun fark etmez , ama breadboard üzerine kurarsanız hatalı bağlantılarda müdahale edebilirsiniz.

Arduino Kodlarını İndir  //  3d Printer Dosyasını İndir

#define switchFloor1 0 
#define switchFloor2 2
#define switchFloor3 3

#define photocellFloor2 0 
#define photocellFloor3 1

#define steps 520 

#define stepperPin1 10
#define stepperPin2 11
#define stepperPin3 12
#define stepperPin4 13

#define delaytime 10  
#define A 4 // (A = 11) Corresponding arduino pins for the segments on the 7 segment LED display
#define B 5 // (B = 7)
#define C 6 // (C = 4)
#define D 7 // (D = 2)
#define E 8 // (E = 1)
#define f 10 // Not used in the circuit
#define G 9 //(G = 5)
#define DP 11 // Not used in the circuit

#define CC4 1 // (CC4 = 13) Pin driving common cathodes


boolean firstRun = true;
int currentFloor = 1; // Used to save the current floor. This value is changed with the switches and with the readings done by the photocells
long debounceTime = 200; // The switch's debounce time
int secondFloorReading = 0; // The analog reading from the sensor divider (for floor 2 and 3)
int thirdFloorReading = 0;

byte numbers[3][8] = {{0,1,1,0,0,0,0,0},{1,1,0,1,1,0,1,0},{1,1,1,1,0,0,1,0}}; 

const int segments[8] = { A, B, C, D, E, f, G, DP }; // This defines an array that contains the arduino pins for each segment

void setup(){
 Serial.begin(9600); // Initialize serial port
 
 pinMode(A, OUTPUT); // Set anodes low to make sure all segments are off
 digitalWrite(A,LOW);
 pinMode(B, OUTPUT);
 digitalWrite(B,LOW);
 pinMode(C, OUTPUT);
 digitalWrite(C,LOW);
 pinMode(D, OUTPUT);
 digitalWrite(D,LOW);
 pinMode(E, OUTPUT);
 digitalWrite(E,LOW);
 pinMode(f, OUTPUT); // This pin will not be connected to the board
 digitalWrite(f,LOW);
 pinMode(G, OUTPUT);
 digitalWrite(G,LOW);
 pinMode(DP, OUTPUT); // This pin will not be connected to the board
 digitalWrite(DP,LOW);
 
 pinMode(CC4, OUTPUT); // Set catodes high to turn off digit
 digitalWrite(CC4,HIGH); 
 
 pinMode(switchFloor1, INPUT); // Define the arduino pins for the swi tches as inputs
 pinMode(switchFloor2, INPUT);
 pinMode(switchFloor3, INPUT);
 
 pinMode(stepperPin1, OUTPUT); // Define the the arduino pins for the stepper's coils as outputs
 pinMode(stepperPin2, OUTPUT); 
 pinMode(stepperPin3, OUTPUT); 
 pinMode(stepperPin4, OUTPUT);
}

void loop(){  
  
 secondFloorReading = analogRead(photocellFloor2); // Get a reading from the photocells to verify the current floor
 thirdFloorReading = analogRead(photocellFloor3);
 
 Serial.print("Analog reading (Second floor) = ");
 Serial.println(secondFloorReading); // the raw analog reading
 Serial.print("Analog reading (Third floor) = ");
 Serial.println(thirdFloorReading); // the raw analog reading
 delay(1000);
  
 if(secondFloorReading > 790 && thirdFloorReading > 790) // Check if the elevator is in the first floor
 {
  setSegments(0, CC4); // Turn on the segments that display the number 1
  currentFloor = 1; // Set the current floor to 1
           // The elevator is meant to start at the first floor
 } 
 else if(secondFloorReading < 750) // Check if the elevator is in the second floor
 {
  setSegments(1, CC4); // Turn on the segments that display the number 2
  currentFloor = 2;
 }
 else if(thirdFloorReading < 750) // Check if the elevator is in the third floor { setSegments(2, CC4); // Turn on the segments that display the number 3 currentFloor = 3; } // The following if statement will only allow the switch's input if the current floor is not already 1 // The coils in the stepper motor will go backwards if the elevator // is on either floor 2 or floor 3 // If it is on floor 3, it will go backwards twice the number of steps if(readSwitch(switchFloor1, debounceTime) == true && currentFloor != 1){ if(currentFloor == 2){ Serial.println("going down"); int numberOfSteps = steps+90; step_OFF(); // Turning all coils off while(numberOfSteps>0){ 
    backward(); // Going backward
    numberOfSteps -- ; // Counting down the number of steps  
   }
  }
  else if(currentFloor == 3){
   
    Serial.println("going down");
    int numberOfSteps = (steps*2)+80;
    step_OFF(); // Turning all coils off
    
    while(numberOfSteps>0){
     backward(); // Going backward
     numberOfSteps -- ; // Counting down the number of steps
    }
  }
  currentFloor = 1; // Sets the currentFloor to 1 since the elevator is now at the first floor
  delay(1000);
 }
 
 // The following if statement will only allow the switch's input if the current floor is not already 2
 // The coils in the stepper motor will go forward or backwards if the elevator
 // is on either floor 1 or floor 3, respectively
 if(readSwitch(switchFloor2, debounceTime) == true && currentFloor != 2){
  
  if(currentFloor == 1){
   Serial.println("going up");
   int numberOfSteps = steps+90;
   step_OFF(); // Turning all coils off
   
   while(numberOfSteps>0){
    forward(); // Going forward
    numberOfSteps -- ; // Counting down the number of steps
   }
  }
  else if(currentFloor == 3){
   Serial.println("going down");
   int numberOfSteps = steps+5;
   step_OFF(); // Turning all coils off
   
   while(numberOfSteps>0){
    backward(); // Going forward
    numberOfSteps -- ; // Counting down the number of steps
   }
  }
  currentFloor = 2; // Sets the currentFloor to 2 since the elevator is now at the second floor
  delay(2000);
 }
 

 if(readSwitch(switchFloor3, debounceTime) == true && currentFloor != 3){ //
  if(currentFloor == 1){
   Serial.println("going up");
   int numberOfSteps = (steps*2)+80; // Twice the number of steps to reach floor 3
   step_OFF(); // Turning all coils off
    
   while(numberOfSteps>0){
    forward(); // Going forward
    numberOfSteps -- ; // Counting down the number of steps
   }
  }
  else if(currentFloor == 2){
   Serial.println("going up");
   int numberOfSteps = steps+5;
   step_OFF(); // Turning all coils off
    
   while(numberOfSteps>0){
    forward(); // Going forward
    numberOfSteps -- ; // Counting down the number of steps
   }
  }
  currentFloor = 3; // Sets the currentFloor to 2 since the elevator is now at the second floor
  delay(2000);
 }
 Serial.println(currentFloor);
 }
SİZCE NASIL OLMUŞ?
Beğendim
54%
İlginç
13%
Eh İşte
5%
Anlamadım
17%
Kötü
2%
Berbat
7%
YAZAR HAKKINDA
Murat Duran
Murat Duran
Açık kaynak donanım ve yazılım geliştiricisiyim , mekanik ve robotik sistemler üzerinde çalışmalar yapmaktayım.Ayrıca bir start-up firması olan Proje Hocam 'ın kurucuyum.
18 YORUMLAR

YORUM YAP