Arduino
OKUDUĞUNUZ KONU
Arduino Matlab Haberleşmesi ile Servo Motor Kontrolü
3

Arduino Matlab Haberleşmesi ile Servo Motor Kontrolü

Yazar : Sezgin Gül26 Haziran 2015

Bu projede matlab gui ile arduino matlab haberleşmesi yapılarak servo motoru kontrol ediyoruz.Matlab bildiğiniz üzere mühendislik hesaplamaları yapabilen mühendislerin çok sıklıkla kullandığı faydalandığı bir programlama arayüzüne sahip bir sistem.Matlab sadece matematiksel hesapmalalar yapabilen bir program değil gui arayüzüyle kontol uygulamaları yapmak çok kolay.Yüksek hassasiyette hesaplama yapabildiğinden ve karmaşık fonksiyonları çok hızlı işleyebildiğinden matlab çok tercih edilen bir programdır.Bu projemizde Matlab ile arduino iletişimi sağlanmış ve servo motorun kontrolü yapılmıştır.

Malzemeler:

 1. Arduino
 2. Servo motor

Öncelikle matlab programınıza arduino paketini yüklemeniz gerekmekte. Paketi İndir

matlab-servo-kontrol

Daha sonra arduinonuzu usb kablosu ile bilgiyarınıza bağlayıp driver yüklemesini yapıyoruz.Öncelikle matlab programını açıyoruz.Sol tarafta çalışma klasörleri kısmı var.İndirdiğiniz dosyayı o kısıma aktarmanız gerekir.Onun içinde klasör seç menüsünden çalışma klasörünü seçin.Aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Şimdi arduinoyu pc takın.Aşağıdaki arduino kodunu yükleyin.Daha sonra çalışma klasöründeki arduino.m dosyasını açıp çalıştırıyoruz.

Son olarak SERVO.m dosyasını açalım.Burada arduinonun portu COM4.Sizdeki port farklı ise 66.satırdaki a = arduino(‘COM4’); bu kısma portunuzun numarasını yazınız.

Şimdi matlab dosyasını çalıştırıyoruz.Attempting connection ifadesi göreceksiniz.Arduinoya bağlanıyor demektir.bağlandığında iki adet aşağı ve yukarı figür ekranda açılacak.Servo başlangıçta 90 dereceyle başlıyor.Figürlerle tıklayarak servonuzu kontrol edebilirsiniz.Arduino matlab haberleşmesi aşağıdaki resimdeki gibidir.

matlab-klasor

#include <Servo.h>

/* define internal for the MEGA as 1.1V (as as for the 328) */
#if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
#define INTERNAL INTERNAL1V1
#endif

/* define encoder structure */
typedef struct { int pinA; int pinB; int pos; int del;} Encoder; 
volatile Encoder Enc[3] = {{0,0,0,0}, {0,0,0,0}, {0,0,0,0}};

/* create servo vector */
Servo servo[70];

void setup() {
 /* initialize serial */
 Serial.begin(115200);
}


void loop() {
 
 /* variables declaration and initialization */
 
 static int s = -1; /* state */
 static int pin = 13; /* generic pin number */
 static int enc = 0; /* generic encoder number */
 
 int val = 0; /* generic value read from serial */
 int agv = 0; /* generic analog value */
 int dgv = 0; /* generic digital value */


 /* The following instruction constantly checks if anything 
 is available on the serial port. Nothing gets executed in
 the loop if nothing is available to be read, but as soon 
 as anything becomes available, then the part coded after 
 the if statement (that is the real stuff) gets executed */

 if (Serial.available() >0) {

 /* whatever is available from the serial is read here */
 val = Serial.read();
 
 /* This part basically implements a state machine that 
 reads the serial port and makes just one transition 
 to a new state, depending on both the previous state 
 and the command that is read from the serial port. 
 Some commands need additional inputs from the serial 
 port, so they need 2 or 3 state transitions (each one
 happening as soon as anything new is available from 
 the serial port) to be fully executed. After a command 
 is fully executed the state returns to its initial 
 value s=-1 */

 switch (s) {

 
 /* s=-1 means NOTHING RECEIVED YET ******************* */
 case -1: 

 /* calculate next state */
 if (val>47 && val<90) {
 /* the first received value indicates the mode 
 49 is ascii for 1, ... 90 is ascii for Z 
 s=0 is change-pin mode;
 s=10 is DI; s=20 is DO; s=30 is AI; s=40 is AO; 
 s=50 is servo status; s=60 is aervo attach/detach; 
 s=70 is servo read; s=80 is servo write;
 s=90 is query script type (1 basic, 2 motor);
 s=210 is encoder attach; s=220 is encoder detach;
 s=230 is get encoder position; s=240 is encoder reset;
 s=250 is set encoder debounce delay;
 s=340 is change analog reference;
 s=400 example echo returning the input argument;
 */
 s=10*(val-48);
 }
 
 /* the following statements are needed to handle 
 unexpected first values coming from the serial (if 
 the value is unrecognized then it defaults to s=-1) */
 if ((s>90 && s<210) || (s>250 && s!=340 && s!=400)) {
 s=-1;
 }

 /* the break statements gets out of the switch-case, so
 /* we go back and wait for new serial data */
 break; /* s=-1 (initial state) taken care of */


 
 /* s=0 or 1 means CHANGE PIN MODE */
 
 case 0:
 /* the second received value indicates the pin 
 from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69 */
 if (val>98 && val<167) {
 pin=val-97; /* calculate pin */
 s=1; /* next we will need to get 0 or 1 from serial */
 } 
 else {
 s=-1; /* if value is not a pin then return to -1 */
 }
 break; /* s=0 taken care of */


 case 1:
 /* the third received value indicates the value 0 or 1 */
 if (val>47 && val<50) {
 /* set pin mode */
 if (val==48) {
 pinMode(pin,INPUT);
 }
 else {
 pinMode(pin,OUTPUT);
 }
 }
 s=-1; /* we are done with CHANGE PIN so go to -1 */
 break; /* s=1 taken care of */
 


 /* s=10 means DIGITAL INPUT ************************** */
 
 case 10:
 /* the second received value indicates the pin 
 from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69 */
 if (val>98 && val<167) {
 pin=val-97; /* calculate pin */
 dgv=digitalRead(pin); /* perform Digital Input */
 Serial.println(dgv); /* send value via serial */
 }
 s=-1; /* we are done with DI so next state is -1 */
 break; /* s=10 taken care of */

 

 /* s=20 or 21 means DIGITAL OUTPUT ******************* */
 
 case 20:
 /* the second received value indicates the pin 
 from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69 */
 if (val>98 && val<167) {
 pin=val-97; /* calculate pin */
 s=21; /* next we will need to get 0 or 1 from serial */
 } 
 else {
 s=-1; /* if value is not a pin then return to -1 */
 }
 break; /* s=20 taken care of */

 case 21:
 /* the third received value indicates the value 0 or 1 */
 if (val>47 && val<50) {
 dgv=val-48; /* calculate value */
 digitalWrite(pin,dgv); /* perform Digital Output */
 }
 s=-1; /* we are done with DO so next state is -1 */
 break; /* s=21 taken care of */


 
 /* s=30 means ANALOG INPUT *************************** */
 
 case 30:
 /* the second received value indicates the pin 
 from abs('a')=97, pin 0, to abs('p')=112, pin 15 */
 if (val>96 && val<113) {
 pin=val-97; /* calculate pin */
 agv=analogRead(pin); /* perform Analog Input */
 Serial.println(agv); /* send value via serial */
 }
 s=-1; /* we are done with AI so next state is -1 */
 break; /* s=30 taken care of */ /* s=40 or 41 means ANALOG OUTPUT ******************** */
 
 case 40:
 /* the second received value indicates the pin 
 from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69 */
 if (val>98 && val<167) {
 pin=val-97; /* calculate pin */
 s=41; /* next we will need to get value from serial */
 }
 else {
 s=-1; /* if value is not a pin then return to -1 */
 }
 break; /* s=40 taken care of */


 case 41:
 /* the third received value indicates the analog value */
 analogWrite(pin,val); /* perform Analog Output */
 s=-1; /* we are done with AO so next state is -1 */
 break; /* s=41 taken care of */
 
 
 
 /* s=50 means SERVO STATUS (ATTACHED/DETACHED) ******* */
 
 case 50:
 /* the second value indicates the servo attachment pin
 from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69 */
 if (val>98 && val<167) {
 pin=val-97; /* calculate pin */
 dgv=servo[pin].attached(); /* read status */
 Serial.println(dgv); /* send value via serial */
 }
 s=-1; /* we are done with servo status so return to -1*/
 break; /* s=50 taken care of */
 


 /* s=60 or 61 means SERVO ATTACH/DETACH ************** */
 
 case 60:
 /* the second value indicates the servo attachment pin
 from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69 */
 if (val>98 && val<167) {
 pin=val-97; /* calculate pin */
 s=61; /* next we will need to get 0 or 1 from serial */
 } 
 else {
 s=-1; /* if value is not a servo then return to -1 */
 }
 break; /* s=60 taken care of */


 case 61:
 /* the third received value indicates the value 0 or 1 
 0 for detach and 1 for attach */ 
 if (val>47 && val<50) {
 dgv=val-48; /* calculate value */
 if (dgv) servo[pin].attach(pin); /* attach servo */
 else servo[pin].detach(); /* detach servo */
 }
 s=-1; /* we are done with servo attach/detach so -1 */
 break; /* s=61 taken care of */ /* s=70 means SERVO READ ***************************** */
 
 case 70:
 /* the second value indicates the servo attachment pin
 from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69 */
 if (val>98 && val<167) {
 pin=val-97; /* calculate pin */
 agv=servo[pin].read(); /* read value */
 Serial.println(agv); /* send value via serial */
 }
 s=-1; /* we are done with servo read so go to -1 next */
 break; /* s=70 taken care of */ /* s=80 or 81 means SERVO WRITE ******************** */
 
 case 80:
 /* the second value indicates the servo attachment pin
 from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69 */
 if (val>98 && val<167) {
 pin=val-97; /* calculate pin */
 s=81; /* next we will need to get value from serial */
 }
 else {
 s=-1; /* if value is not a servo then return to -1 */
 }
 break; /* s=80 taken care of */


 case 81:
 /* the third received value indicates the servo angle */ 
 servo[pin].write(val); /* write value */
 s=-1; /* we are done with servo write so go to -1 next*/
 break; /* s=81 taken care of */ 


 
 /* s=90 means Query Script Type: 
 (0 adio, 1 adioenc, 2 adiosrv, 3 motor) */
 
 case 90:
 if (val==57) { 
 /* if string sent is 99 send script type via serial */
 Serial.println(2);
 }
 s=-1; /* we are done with this so next state is -1 */
 break; /* s=90 taken care of */ /* s=210 to 212 means ENCODER ATTACH ***************** */
 
 case 210:
 /* the second value indicates the encoder number:
 either 0, 1 or 2 */
 if (val>47 && val<51) {
 enc=val-48; /* calculate encoder number */
 s=211; /* next we need the first attachment pin */
 } 
 else {
 s=-1; /* if value is not an encoder then return to -1*/
 }
 break; /* s=210 taken care of */


 case 211:
 /* the third received value indicates the first pin 
 from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69 */
 if (val>98 && val<167) {
 pin=val-97; /* calculate pin */
 Enc[enc].pinA=pin; /* set pin A */
 s=212; /* next we need the second attachment pin */
 } 
 else {
 s=-1; /* if value is not a servo then return to -1 */
 }
 break; /* s=211 taken care of */


 case 212:
 /* the fourth received value indicates the second pin 
 from abs('c')=99, pin 2, to abs('¦')=166, pin 69 */
 if (val>98 && val<167) {
 pin=val-97; /* calculate pin */
 Enc[enc].pinB=pin; /* set pin B */
 
 /* set encoder pins as inputs */
 pinMode(Enc[enc].pinA, INPUT); 
 pinMode(Enc[enc].pinB, INPUT); 
 
 /* turn on pullup resistors */
 digitalWrite(Enc[enc].pinA, HIGH); 
 digitalWrite(Enc[enc].pinB, HIGH); 
 
 /* attach interrupts */
 switch(enc) {
 case 0:
 attachInterrupt(getIntNum(Enc[0].pinA), isrPinAEn0, CHANGE);
 attachInterrupt(getIntNum(Enc[0].pinB), isrPinBEn0, CHANGE);
 break; 
 case 1:
 attachInterrupt(getIntNum(Enc[1].pinA), isrPinAEn1, CHANGE);
 attachInterrupt(getIntNum(Enc[1].pinB), isrPinBEn1, CHANGE);
 break; 
 case 2:
 attachInterrupt(getIntNum(Enc[2].pinA), isrPinAEn2, CHANGE);
 attachInterrupt(getIntNum(Enc[2].pinB), isrPinBEn2, CHANGE);
 break; 
 }
 
 } 
 s=-1; /* we are done with encoder attach so -1 */
 break; /* s=212 taken care of */


 /* s=220 means ENCODER DETACH *********************** */
 
 case 220:
 /* the second value indicates the encoder number:
 either 0, 1 or 2 */
 if (val>47 && val<51) {
 enc=val-48; /* calculate encoder number */
 /* detach interrupts */
 detachInterrupt(getIntNum(Enc[enc].pinA));
 detachInterrupt(getIntNum(Enc[enc].pinB));
 }
 s=-1; /* we are done with encoder detach so -1 */
 break; /* s=220 taken care of */


 /* s=230 means GET ENCODER POSITION ****************** */
 
 case 230:
 /* the second value indicates the encoder number:
 either 0, 1 or 2 */
 if (val>47 && val<51) {
 enc=val-48; /* calculate encoder number */
 /* send the value back */
 Serial.println(Enc[enc].pos);
 }
 s=-1; /* we are done with encoder detach so -1 */
 break; /* s=230 taken care of */


 /* s=240 means RESET ENCODER POSITION **************** */
 
 case 240:
 /* the second value indicates the encoder number:
 either 0, 1 or 2 */
 if (val>47 && val<51) {
 enc=val-48; /* calculate encoder number */
 /* reset position */
 Enc[enc].pos=0;
 }
 s=-1; /* we are done with encoder detach so -1 */
 break; /* s=240 taken care of */


 /* s=250 and 251 mean SET ENCODER DEBOUNCE DELAY ***** */
 
 case 250:
 /* the second value indicates the encoder number:
 either 0, 1 or 2 */
 if (val>47 && val<51) {
 enc=val-48; /* calculate encoder number */
 s=251; /* next we need the first attachment pin */
 } 
 else {
 s=-1; /* if value is not an encoder then return to -1*/
 }
 break; /* s=250 taken care of */


 case 251:
 /* the third received value indicates the debounce 
 delay value in units of approximately 0.1 ms each 
 from abs('a')=97, 0 units, to abs('¦')=166, 69 units*/
 if (val>96 && val<167) {
 Enc[enc].del=val-97; /* set debounce delay */
 }
 s=-1; /* we are done with this so next state is -1 */
 break; /* s=251 taken care of */ /* s=340 or 341 means ANALOG REFERENCE *************** */
 
 case 340:
 /* the second received value indicates the reference,
 which is encoded as is 0,1,2 for DEFAULT, INTERNAL 
 and EXTERNAL, respectively. Note that this function 
 is ignored for boards not featuring AVR or PIC32 */
 
#if defined(__AVR__) || defined(__PIC32MX__)

 switch (val) {
 
 case 48:
 analogReference(DEFAULT);
 break; 
 
 case 49:
 analogReference(INTERNAL);
 break; 
 
 case 50:
 analogReference(EXTERNAL);
 break; 
 
 default: /* unrecognized, no action */
 break;
 } 

#endif

 s=-1; /* we are done with this so next state is -1 */
 break; /* s=341 taken care of */ /* s=400 roundtrip example function (returns the input)*/
 
 case 400:
 /* the second value (val) can really be anything here */
 
 /* This is an auxiliary function that returns the ASCII 
 value of its first argument. It is provided as an 
 example for people that want to add their own code */
 
 /* your own code goes here instead of the serial print */
 Serial.println(val);

 s=-1; /* we are done with the aux function so -1 */
 break; /* s=400 taken care of */ /* ******* UNRECOGNIZED STATE, go back to s=-1 ******* */
 
 default:
 /* we should never get here but if we do it means we 
 are in an unexpected state so whatever is the second 
 received value we get out of here and back to s=-1 */
 
 s=-1; /* go back to the initial state, break unneeded */ } /* end switch on state s */

 } /* end if serial available */
 
} /* end loop statement */
/* auxiliary function to handle encoder attachment */
int getIntNum(int pin) {
/* returns the interrupt number for a given interrupt pin 
 see http://arduino.cc/it/Reference/AttachInterrupt */
switch(pin) {
 case 2:
 return 0;
 case 3:
 return 1;
 case 21:
 return 2;
 case 20:
 return 3;
 case 19:
 return 4;
 case 18:
 return 5; 
 default:
 return -1;
 }
}


/* auxiliary debouncing function */
void debounce(int del) {
 int k;
 for (k=0;k<del;k++) {
 /* can't use delay in the ISR so need to waste some time
 perfoming operations, this uses roughly 0.1ms on uno */
 k = k +0.0 +0.0 -0.0 +3.0 -3.0;
 }
}


/* Interrupt Service Routine: change on pin A for Encoder 0 */
void isrPinAEn0(){

 /* read pin B right away */
 int drB = digitalRead(Enc[0].pinB);
 
 /* possibly wait before reading pin A, then read it */
 debounce(Enc[0].del);
 int drA = digitalRead(Enc[0].pinA);

 /* this updates the counter */
 if (drA == HIGH) { /* low->high on A? */
 
 if (drB == LOW) { /* check pin B */
 Enc[0].pos++; /* going clockwise: increment */
 } else {
 Enc[0].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
 }
 
 } else { /* must be high to low on A */
 
 if (drB == HIGH) { /* check pin B */
 Enc[0].pos++; /* going clockwise: increment */
 } else {
 Enc[0].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
 }
 
 } /* end counter update */

} /* end ISR pin A Encoder 0 *//* Interrupt Service Routine: change on pin B for Encoder 0 */
void isrPinBEn0(){ 

 /* read pin A right away */
 int drA = digitalRead(Enc[0].pinA);
 
 /* possibly wait before reading pin B, then read it */
 debounce(Enc[0].del);
 int drB = digitalRead(Enc[0].pinB);

 /* this updates the counter */
 if (drB == HIGH) { /* low->high on B? */
 
 if (drA == HIGH) { /* check pin A */
 Enc[0].pos++; /* going clockwise: increment */
 } else {
 Enc[0].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
 }
 
 } else { /* must be high to low on B */
 
 if (drA == LOW) { /* check pin A */
 Enc[0].pos++; /* going clockwise: increment */
 } else {
 Enc[0].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
 }
 
 } /* end counter update */

} /* end ISR pin B Encoder 0 */


/* Interrupt Service Routine: change on pin A for Encoder 1 */
void isrPinAEn1(){

 /* read pin B right away */
 int drB = digitalRead(Enc[1].pinB);
 
 /* possibly wait before reading pin A, then read it */
 debounce(Enc[1].del);
 int drA = digitalRead(Enc[1].pinA);

 /* this updates the counter */
 if (drA == HIGH) { /* low->high on A? */
 
 if (drB == LOW) { /* check pin B */
 Enc[1].pos++; /* going clockwise: increment */
 } else {
 Enc[1].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
 }
 
 } else { /* must be high to low on A */
 
 if (drB == HIGH) { /* check pin B */
 Enc[1].pos++; /* going clockwise: increment */
 } else {
 Enc[1].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
 }
 
 } /* end counter update */

} /* end ISR pin A Encoder 1 */


/* Interrupt Service Routine: change on pin B for Encoder 1 */
void isrPinBEn1(){ 

 /* read pin A right away */
 int drA = digitalRead(Enc[1].pinA);
 
 /* possibly wait before reading pin B, then read it */
 debounce(Enc[1].del);
 int drB = digitalRead(Enc[1].pinB);

 /* this updates the counter */
 if (drB == HIGH) { /* low->high on B? */
 
 if (drA == HIGH) { /* check pin A */
 Enc[1].pos++; /* going clockwise: increment */
 } else {
 Enc[1].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
 }
 
 } else { /* must be high to low on B */
 
 if (drA == LOW) { /* check pin A */
 Enc[1].pos++; /* going clockwise: increment */
 } else {
 Enc[1].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
 }
 
 } /* end counter update */

} /* end ISR pin B Encoder 1 */


/* Interrupt Service Routine: change on pin A for Encoder 2 */
void isrPinAEn2(){

 /* read pin B right away */
 int drB = digitalRead(Enc[2].pinB);
 
 /* possibly wait before reading pin A, then read it */
 debounce(Enc[2].del);
 int drA = digitalRead(Enc[2].pinA);

 /* this updates the counter */
 if (drA == HIGH) { /* low->high on A? */
 
 if (drB == LOW) { /* check pin B */
 Enc[2].pos++; /* going clockwise: increment */
 } else {
 Enc[2].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
 }
 
 } else { /* must be high to low on A */
 
 if (drB == HIGH) { /* check pin B */
 Enc[2].pos++; /* going clockwise: increment */
 } else {
 Enc[2].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
 }
 
 } /* end counter update */

} /* end ISR pin A Encoder 2 */


/* Interrupt Service Routine: change on pin B for Encoder 2 */
void isrPinBEn2(){ 

 /* read pin A right away */
 int drA = digitalRead(Enc[2].pinA);
 
 /* possibly wait before reading pin B, then read it */
 debounce(Enc[2].del);
 int drB = digitalRead(Enc[2].pinB);

 /* this updates the counter */
 if (drB == HIGH) { /* low->high on B? */
 
 if (drA == HIGH) { /* check pin A */
 Enc[2].pos++; /* going clockwise: increment */
 } else {
 Enc[2].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
 }
 
 } else { /* must be high to low on B */
 
 if (drA == LOW) { /* check pin A */
 Enc[2].pos++; /* going clockwise: increment */
 } else {
 Enc[2].pos--; /* going counterclockwise: decrement */
 }
 
 } /* end counter update */

} /* end ISR pin B Encoder 2 */
SİZCE NASIL OLMUŞ?
Beğendim
25%
İlginç
19%
Eh İşte
13%
Anlamadım
25%
Kötü
6%
Berbat
13%
YAZAR HAKKINDA
Sezgin Gül
Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde lisans eğitimi almaktayım.Bölümüme paralel olarak robotik sistemler üzerine projeler geliştirmekteyim. Disiplinli ve düzenli çalışmayı severim.Sürekli yeni şeyler öğrenmeye hevesli, kendi alanımdaki konularda uzman, kendi kendime öğrenebilen, aktif çalışmayı seven, dinamik bir kişiliğim vardır.Ayrıca takım çalışmasına yatkın, değişime açık, yaratıcı, yenilikçi, çalışkan ve kararlı biriyimdir.
3 YORUMLAR
 • said özmen
  9 Mayıs 2016 at 18:43

  servo.m dosyasını bulamıyorum.servo.m i nasıl açarım?

 • YUSUF TÜRKOĞLU
  25 Mart 2017 at 20:25

  Hocam merhaba . Bu kodların aynısıyla DC motor döndürme şansım var mı ? Yada kodlar birbirine yakınmı .
  Aldığım projede Matlan ta DC motor döndürmem gerekiyor . GUİ yide kullanmam gerekiyor . motorun hızını yazdığımda o hızla dönmesi gerekmekte . Yardımcı olursanız sevinirim .

  • RİİSEE
   22 Nisan 2017 at 11:59

   yusuf merhaba benimde aynı şekilde bi ödevim var yaptıysan bana ulaşabilirmisin acaba

YORUM YAP