Teknik Bilgiler

Arduino Kodları

Arduino Dijital Giriş/Çıkış Komutları

Dijital giriş/çıkış pinlerinden herhangi birini giriş ya da çıkış olarak tanımlamak için kullanılır. Pin denilen alana dijital pinlerden hangisini kullanacaksak onun numarası yazılır. Mode ile ifade edilen alana ise giriş mi? Çıkış mı? Olacağı yazılır. Ancak İngilizce olarak yazılmalıdır. Giriş ise INPUT, çıkış ise OUTPUT yazılır. 

pinMode(13, OUTPUT);

Açıklama:

pinMode(pin, mode) komutu yukarıda anlatılan program bloklarından Void setup(){……} kısmında süslü parantezlerin arasında kullanılmalıdır. Çünkü Arduino’nun kurulumuna ait bir komuttur.

Pin tanımlama alanına dijital pinlerden herhangi biri yazılabilir. Örneğin Arduino Uno için; 0’dan 13’e kadar 14 adet dijital giriş/çıkış olarak kullanılabilen pinler mevcuttur. Bunlardan herhangi biri yazılabilir.

Pin numaraları rakam olarak yazılabileceği gibi, bu sayılara bir isim verilip, pin yerine o isim de kullanılabilir. (pin numaralarına isim atama, ilgili komutlar anlatılırken bahsedilecektir.)

Mode ile belirtilen alana output yazıldığı için bu örnekte 13 numaralı pin, çıkış olarak kullanılacaktır.

Komutun sonunda (;) noktalı virgül kullanılmalıdır.

digitalWrite(13, 1);

dijital yazma anlamına gelen bu komut, çıkış olarak belirlenen pine değer aktarmak(yazmak) için kullanılır.

Açıklama:

İki farklı argüman vardır. İlki dijital yazma işleminin yapılacağı pin belirlenir. İkincisi ise yazılacak değerin belirlenmesi. Yazılacak değer 1 veya 0 olabilir.

Yazılacak değer 1 veya 0 olarak yazılabileceği gibi 1 = High, 0 = Low olacak biçimde High veya Low da yazılabilir.

pinMode komutu ile hangi pinler dijital çıkış olarak tanımlandı ise o pinlere yazma işlemi yapılabilir. Giriş olarak tanımlanan bir pine yazma işlemi yapılamaz.

Örneğin 13. Pine led bağlı olduğunu düşünürsek ve yukarıda verilen şekilde komut çalıştırılırsa; 13. Pine bağlı olan led 1 olacaktır ve ışık verecektir.

digitalWrite(13,0); şeklinde yazılırsa yanan led sönecektir.

Bu komut Loop() bloğunda yer almalıdır. Sonunda da (;) noktalı virgül kullanılmalıdır.

digitalRead(5);

dijital okuma anlamına gelen komut belirtilen pinden dijital olarak okuma işlemi yapar.

Açıklama:

Read okuma işlemi olduğundan bu dışarıdan gelen bilgiyi okumak biçiminde olmalıdır.

Burada dikkat edilecek husus şudur; eğer okunan değer 1 ise “digitalRead()” komutunun geri getirdiği değer 1 olur. Yani okuduğu değer 1 ise digitalRead(5) = 1 olur, okuduğu değer 0 ise digitalRead(5) = 0 olur.

Dijital okuma işlemi pinMode komutu ile Setup kısmın da giriş olarak tanımlanan pinden okuma işlemi yapabilir.

Belirlenen pine gelen dijital 1 veya 0 bilgisini algılayabili

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir