Robotik
OKUDUĞUNUZ KONU
Arduino Kendini Dengeleyen Robot
108

Arduino Kendini Dengeleyen Robot

Yazar : Murat Duran25 Ekim 2015
Projeyi Satın Al
Bu projeyi kurulu çalışır halde yada isterseniz demonte halde satın alabilirsiniz.Proje ile birlikle yapım aşaması resimleri bağlantı şemaları ve kodları açık kaynak olarak gönderilir. "Satın Almak İçin Yukarıda Butona Basınız"

Daha önceden kendini dengeleyen robot projesi paylaşmıştık , bu robotumuz çok katlı ve dengede durması biraz daha zor.Bu yüzden kodlamada gelişmiş PID algoritma kullanıldı.Bu tarz robotlarda normalde enkoderli motor kullanılır ama bu motorlar pahalı olduğundan tercih etmedik piyasada 15-16 tl ye bulabileceğiniz ucuz motorları kullandık.Plastik için saklama kabı , demirler içinde M3 gijon kullanıldı.Herhangi bir hırdavatçıdan temin edebileceğiniz malzemeler

Kontrol kartı olarak Arduino UNO , motor sürücü için L298N modeli tercih edildi.Bu model sinyallere gayet iyi tepki veriyor.Ayırıca piyasada bulunur ve ucuz.İvme ölçer için MPU6050 kullanıldı.Kendinden 3 eksen GYRO da var.

Malzemeler

Öncelikle aşağıdaki resimlere bakarak benzer bir iskelet oluşturmaya çalışın.Motorları yerleştirirken denge merkezine koymaya çalışın.Ne kadar düzgün olursa robotunuz o kadar verimli çalışır.

Ortama 20×8 cm boyutlarında 3 tane plastik tabaka kesin.Ardından gijonu 20 cm uzunluklara bölün.Plastik tabakaların köşelerinden delerek giyonları yerleştirin ve robotunuzu 3 kalı şekilde ayarlayın.

Projenin mekanik kısmını hazırladıktan sonra elektronik bölümünü eklemeniz gerekiyor.Arduino , motor sürücü gibi kartları yerleştirirken yine ağırlık merkezine dikkat ederek yerleştirin.L928N Motor sürücü ve MOU6050 ivme ölçer bağlantısı aşağıdaki gibidir.

Ardından gijonların üzerine 3 tane potansiyemetreyi silikonla tutturun ve bu potansiyemetereli arduinoda sırasyıyla A0 , A1 ve A2 girişlerine bağlıyoruz.Ayarlarla oynadığımızda KP , KD ve Kİ değerleri değişmektedir.Robotumuzun son halleri.

Kendini Dengeleyen Robot Kütüphaneleri İndir , Projemizin arduino kodları –>

//Proje Hocam - Kendini Dengeleyen Robot
//www.projehocam.com
#include <PID_v1.h>
#include <LMotorController.h>
#include "I2Cdev.h"

#include "MPU6050_6Axis_MotionApps20.h"

#if I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_ARDUINO_WIRE
#include "Wire.h"
#endif


#define LOG_INPUT 0
#define MANUAL_TUNING 0
#define LOG_PID_CONSTANTS 0 
#define MOVE_BACK_FORTH 0

#define MIN_ABS_SPEED 30 // Minumum Başlangıç Hızı

//MPU


MPU6050 mpu;

// MPU control/status vars
bool dmpReady = false; // set true if DMP init was successful
uint8_t mpuIntStatus;  // holds actual interrupt status byte from MPU
uint8_t devStatus;   // return status after each device operation (0 = success, !0 = error)
uint16_t packetSize;  // expected DMP packet size (default is 42 bytes)
uint16_t fifoCount;   // count of all bytes currently in FIFO
uint8_t fifoBuffer[64]; // FIFO storage buffer

// orientation/motion vars
Quaternion q;      // [w, x, y, z]     quaternion container
VectorFloat gravity;  // [x, y, z]      gravity vector
float ypr[3];      // [yaw, pitch, roll]  yaw/pitch/roll container and gravity vector


//PID


#if MANUAL_TUNING
 double kp , ki, kd;
 double prevKp, prevKi, prevKd;
#endif
double originalSetpoint = 174.29;
double setpoint = originalSetpoint;
double movingAngleOffset = 0.3;
double input, output;
int moveState=0; //0 = denge ; 1 = geri ; 2 = ileri

#if MANUAL_TUNING
 PID pid(&input, &output, &setpoint, 0, 0, 0, DIRECT);
#else
 PID pid(&input, &output, &setpoint, 70, 240, 1.9, DIRECT);
#endif


//MOTOR SURUCU


int ENA = 3;
int IN1 = 4;
int IN2 = 8;
int IN3 = 5;
int IN4 = 7;
int ENB = 6;


LMotorController motorController(ENA, IN1, IN2, ENB, IN3, IN4, 0.6, 1);


//Zamanlama


long time1Hz = 0;
long time5Hz = 0;


volatile bool mpuInterrupt = false;   // indicates whether MPU interrupt pin has gone high
void dmpDataReady()
{
  mpuInterrupt = true;
}


void setup()
{
  // join I2C bus (I2Cdev library doesn't do this automatically)
  #if I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_ARDUINO_WIRE
    Wire.begin();
    TWBR = 24; // 400kHz I2C clock (200kHz if CPU is 8MHz)
  #elif I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_BUILTIN_FASTWIRE
    Fastwire::setup(400, true);
  #endif

  // initialize serial communication
  // (115200 chosen because it is required for Teapot Demo output, but it's
  // really up to you depending on your project)
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial); // wait for Leonardo enumeration, others continue immediately

  // initialize device
  Serial.println(F("I2C Kuruluyor..."));
  mpu.initialize();

  // verify connection
  Serial.println(F("Suruculer test ediliyor..."));
  Serial.println(mpu.testConnection() ? F("MPU6050 baglanti basarili") : F("MPU6050 baglanti basarisiz"));

  // load and configure the DMP
  Serial.println(F("DMP kuruluyor..."));
  devStatus = mpu.dmpInitialize();

  // supply your own gyro offsets here, scaled for min sensitivity
  mpu.setXGyroOffset(220);
  mpu.setYGyroOffset(76);
  mpu.setZGyroOffset(-85);
  mpu.setZAccelOffset(1788); // 1688 factory default for my test chip

  // make sure it worked (returns 0 if so)
  if (devStatus == 0)
  {
    // turn on the DMP, now that it's ready
    Serial.println(F("Enabling DMP..."));
    mpu.setDMPEnabled(true);

    // enable Arduino interrupt detection
    Serial.println(F("Enabling interrupt detection (Arduino external interrupt 0)..."));
    attachInterrupt(0, dmpDataReady, RISING);
    mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();

    // set our DMP Ready flag so the main loop() function knows it's okay to use it
    Serial.println(F("DMP ready! Waiting for first interrupt..."));
    dmpReady = true;

    // get expected DMP packet size for later comparison
    packetSize = mpu.dmpGetFIFOPacketSize();
    
    //setup PID
    
    pid.SetMode(AUTOMATIC);
    pid.SetSampleTime(10);
    pid.SetOutputLimits(-255, 255); 
  }
  else
  {
    // ERROR!
    // 1 = initial memory load failed
    // 2 = DMP configuration updates failed
    // (if it's going to break, usually the code will be 1)
    Serial.print(F("DMP Initialization failed (code "));
    Serial.print(devStatus);
    Serial.println(F(")"));
  }
}


void loop()
{
  // if programming failed, don't try to do anything
  if (!dmpReady) return;

  // wait for MPU interrupt or extra packet(s) available
  while (!mpuInterrupt && fifoCount < packetSize) { //no mpu data - performing PID calculations and output to motors pid.Compute(); motorController.move(output, MIN_ABS_SPEED); unsigned long currentMillis = millis(); if (currentMillis - time1Hz >= 1000)
    {
      loopAt1Hz();
      time1Hz = currentMillis;
    }
    
    if (currentMillis - time5Hz >= 5000)
    {
      loopAt5Hz();
      time5Hz = currentMillis;
    }
  }

  // reset interrupt flag and get INT_STATUS byte
  mpuInterrupt = false;
  mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();

  // get current FIFO count
  fifoCount = mpu.getFIFOCount();

  // check for overflow (this should never happen unless our code is too inefficient)
  if ((mpuIntStatus & 0x10) || fifoCount == 1024)
  {
    // reset so we can continue cleanly
    mpu.resetFIFO();
    Serial.println(F("FIFO overflow!"));

  // otherwise, check for DMP data ready interrupt (this should happen frequently)
  }
  else if (mpuIntStatus & 0x02)
  {
    // wait for correct available data length, should be a VERY short wait
    while (fifoCount < packetSize) fifoCount = mpu.getFIFOCount(); // read a packet from FIFO mpu.getFIFOBytes(fifoBuffer, packetSize); // track FIFO count here in case there is > 1 packet available
    // (this lets us immediately read more without waiting for an interrupt)
    fifoCount -= packetSize;

    mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);
    mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q);
    mpu.dmpGetYawPitchRoll(ypr, &q, &gravity);
    #if LOG_INPUT
      Serial.print("ypr\t");
      Serial.print(ypr[0] * 180/M_PI);
      Serial.print("\t");
      Serial.print(ypr[1] * 180/M_PI);
      Serial.print("\t");
      Serial.println(ypr[2] * 180/M_PI);
    #endif
    input = ypr[1] * 180/M_PI + 180;
  }
}


void loopAt1Hz()
{
#if MANUAL_TUNING
  setPIDTuningValues();
#endif
}


void loopAt5Hz()
{
  #if MOVE_BACK_FORTH
    moveBackForth();
  #endif
}


//move back and forth


void moveBackForth()
{
  moveState++;
  if (moveState > 2) moveState = 0;
  
  if (moveState == 0)
   setpoint = originalSetpoint;
  else if (moveState == 1)
   setpoint = originalSetpoint - movingAngleOffset;
  else
   setpoint = originalSetpoint + movingAngleOffset;
}


//PID Tuning (3 potentiometers)

#if MANUAL_TUNING
void setPIDTuningValues()
{
  readPIDTuningValues();
  
  if (kp != prevKp || ki != prevKi || kd != prevKd)
  {
#if LOG_PID_CONSTANTS
    Serial.print(kp);Serial.print(", ");Serial.print(ki);Serial.print(", ");Serial.println(kd);
#endif

    pid.SetTunings(kp, ki, kd);
    prevKp = kp; prevKi = ki; prevKd = kd;
  }
}


void readPIDTuningValues()
{
  int potKp = analogRead(A0);
  int potKi = analogRead(A1);
  int potKd = analogRead(A2);
    
  kp = map(potKp, 0, 1023, 0, 25000) / 100.0; //0 - 250
  ki = map(potKi, 0, 1023, 0, 100000) / 100.0; //0 - 1000
  kd = map(potKd, 0, 1023, 0, 500) / 100.0; //0 - 5
}
#endif
SİZCE NASIL OLMUŞ?
Beğendim
61%
İlginç
11%
Eh İşte
9%
Anlamadım
9%
Kötü
2%
Berbat
7%
YAZAR HAKKINDA
Murat Duran
Murat Duran
Açık kaynak donanım ve yazılım geliştiricisiyim , mekanik ve robotik sistemler üzerinde çalışmalar yapmaktayım.Ayrıca bir start-up firması olan Proje Hocam 'ın kurucuyum.
108 YORUMLAR
1 2
 • Bahattin Çetin
  6 Mart 2017 at 14:10

  dagu motor yerine normal sarı motor tekerleklerden kullansak olurmu

 • Ahmet AKIŞIK
  7 Mart 2017 at 22:08

  Bize niye cevap yazmadiniz hocam overflow hatasi nasil giderilir

 • İsmail aki
  8 Mart 2017 at 16:17

  Yazilimi atarken sorun yaşıyorum gyroyu tanimliyamiyor bunun icin bir öneriniz var mi

 • Ahmet AKIŞIK
  8 Mart 2017 at 20:12

  Hayır hocam yükleme falan herşey tamam 2-3sn çalışıyor gibi oluyor sonra tam gaz dönüyor.Serialden bakıyorum overflow hatası veriyor neden olabilir acaba.Başka bir arkadaşında da aynı sorunu varmış

 • Sefer Ali DURSUN
  11 Mart 2017 at 19:35

  ardiuno uno yerine ardiuno mega kullansak olur mu ?

 • Mehmet dönmez
  21 Mart 2017 at 18:35

  Owerflow hatasì icin ben asagidaki 64 sayısını 128 yaptım oldu
  Deneyin isterseniz.
  uint8_t fifoBuffer[64]; // FIFO storage buffer

 • Ahmet AKIŞIK
  31 Mart 2017 at 23:03

  Arkadaşım ben bir türlü çalıştıramadım tüm her şey tamam ama dengede durmuyor bir kaç sn titriyor sonra tam gaz dönüyor.Siz denelemek için hangi ayarları yaptınız.

 • Mehmet BOZHÖYÜK
  6 Nisan 2017 at 20:56

  Hocam yazılımda MPU6050 ile ilgili işlemler neden çok fazla .Neden mpu.getMotion6 deyip verileri alıp kullanmıyor .Kalman filtresini mi bu yazılımın içindeki?

 • Mehmet BOZHÖYÜK
  6 Nisan 2017 at 21:16

  Başka bir sorum daha olacaktı:Her ürün için PİD hesaplaması yapabilmek için neleri öğrenmek lazım .(Trigonometri türev integral biliyorum sadece]

 • Ziyaretçi
  8 Nisan 2017 at 18:56

  Çok güzel anlatmışsınız. Ben 12 yaşındayım. Bu konuda biraz acemiyim. Herneyse bizim okulda sergi olucak. Ben de arkadaşım ile birlikte bunu yapmak istedim hocamız da çok beğendi. Fakat buna hocam hiç bakmadığı için bilmiyor. Bu durumda da hocamızdan yardım alamayacağız. Ben bir soru sorcaktım: o 3 potansiyometreyi tam olarak nereye bağlıyoruz ve onları sırasıyla nasıl A0 A1 ve A2 girişlerine bağlıyoruz? Umarım bu sorumu görürsünüz. Uzatığım için özür dilerim. Cevabınızı bekliyorum

 • abdullah karabulut
  30 Nisan 2017 at 22:07

  merhaba hocam..
  bütün mekanik ve elektronik aksamını yaptım arduınoyada programı hatasız bir şekilde attım ama sisteme enerji verdiğimde hiç bir tepki alamıyorum sebebi size nedir? yardımcı olursanız çok sevinirim.

 • idil aze türkdoğan
  16 Mayıs 2017 at 15:29

  merhaba. şimdi benim projem denge robotu ve aklımda birkaç soru var lütfen en yakın zamanda cevap verirseniz çok iyi olur.
  1.) 6v 500 rpm mikro dc motor kullanabilirmiyim? (bu motorları aldım )
  2.) lipo pil yerine 9v pil kullansam olurmu?
  başka yerlerden de baktım ve motor sürücü entegre l293d aldım .lütfen en kısa zamanda cevap verirseniz çok sevinirim.

 • idris yeğ
  20 Ekim 2017 at 16:31

  error: ‘currentMillis’ was not declared in this scope

  time1Hz = currentMillis;

  ^

  dengesiz:170: error: ‘currentMillis’ was not declared in this scope

  if (currentMillis – time5Hz >= 5000)

  ^

  exit status 1
  ‘currentMillis’ was not declared in this scope

  //çözümünü bulan var mı?
  Kütüphaneler yüklü

  • serhat
   20 Kasım 2017 at 13:59

   aynı hatayı bende de verdi ama çözemedim yardımcı olabilecek var mı?

  • Mehmet Anıl
   11 Mayıs 2019 at 22:34

   kardesim void loop fonksiyonunun içindeki while satırında bir yorum kısmı var. Oradaki yorum satırında bazı komutlar ve currentMillis değişkeninin tanımlandığı komut var. Onları ENTER la aşağı indir. Düzelecektir.

 • emre duran
  30 Ekim 2017 at 18:47

  bn herseyi yaptım koduda atım ama tekarler donmuyor sorun ne olabilir ?

  • Dilara Fidan
   11 Aralık 2017 at 18:31

   Merhaba bende aynı sorunu yaşıyorum acaba çözümünü bulduysanız paylaşabilirmisiniz?

   • Hüseyin bayram
    5 Ocak 2018 at 20:22

    Merhaba bende aynı sorunu yaşıyorum güç yetersizliği diye düşündüm ve duracell pillerle değiştirdim ama hala aynı sorun varacaba çözümünü bulduysanız paylaşabilirmisiniz?

 • Tevfik Saglam
  8 Kasım 2017 at 20:34

  Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Board: “Arduino/Genuino Uno”

  In file included from C:\Users\Mete YAZICI\Desktop\sketch_nov08b\sketch_nov08b.ino:7:0:

  C:\Users\Mete YAZICI\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h: In member function ‘uint8_t MPU6050::dmpGetAccel(int32_t*, const uint8_t*)’:

  C:\Users\Mete YAZICI\Desktop\arduino-1.8.5\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:580:31: warning: left shift count >= width of type

  data[0] = ((packet[28] << 24) + (packet[29] << 16) + (packet[30] <= width of type

  data[0] = ((packet[28] << 24) + (packet[29] << 16) + (packet[30] <= width of type

  data[1] = ((packet[32] << 24) + (packet[33] << 16) + (packet[34] <= width of type

  data[1] = ((packet[32] << 24) + (packet[33] << 16) + (packet[34] <= width of type

  data[2] = ((packet[36] << 24) + (packet[37] << 16) + (packet[38] <= width of type

  data[2] = ((packet[36] << 24) + (packet[37] << 16) + (packet[38] <= width of type

  data[0] = ((packet[0] << 24) + (packet[1] << 16) + (packet[2] <= width of type

  data[0] = ((packet[0] << 24) + (packet[1] << 16) + (packet[2] <= width of type

  data[1] = ((packet[4] << 24) + (packet[5] << 16) + (packet[6] <= width of type

  data[1] = ((packet[4] << 24) + (packet[5] << 16) + (packet[6] <= width of type

  data[2] = ((packet[8] << 24) + (packet[9] << 16) + (packet[10] <= width of type

  data[2] = ((packet[8] << 24) + (packet[9] << 16) + (packet[10] <= width of type

  data[3] = ((packet[12] << 24) + (packet[13] << 16) + (packet[14] <= width of type

  data[3] = ((packet[12] << 24) + (packet[13] << 16) + (packet[14] <= width of type

  data[0] = ((packet[16] << 24) + (packet[17] << 16) + (packet[18] <= width of type

  data[0] = ((packet[16] << 24) + (packet[17] << 16) + (packet[18] <= width of type

  data[1] = ((packet[20] << 24) + (packet[21] << 16) + (packet[22] <= width of type

  data[1] = ((packet[20] << 24) + (packet[21] << 16) + (packet[22] <= width of type

  data[2] = ((packet[24] << 24) + (packet[25] << 16) + (packet[26] <= width of type

  data[2] = ((packet[24] << 24) + (packet[25] << 16) + (packet[26] <= 5000)

  ^

  exit status 1
  ‘currentMillis’ was not declared in this scope

  This report would have more information with
  “Show verbose output during compilation”
  option enabled in File -> Preferences.

 • ümit
  2 Ocak 2018 at 11:50

  C:\Users\umit\Documents\Arduino\sketch_dec28a\sketch_dec28a.ino: In function ‘void loop()’:

  sketch_dec28a:169: error: ‘currentMillis’ was not declared in this scope

  time1Hz = currentMillis;

  ^

  sketch_dec28a:172: error: ‘currentMillis’ was not declared in this scope

  if (currentMillis – time5Hz >= 5000)

  ^

  exit status 1
  ‘currentMillis’ was not declared in this scope

  böyle bir hata alıyorum kütüphanler yüklü
  eksik ya da yanlış olan nedir bilgi verebilecek olan var mı?

 • ümit
  2 Ocak 2018 at 17:11

  //Zamanlama

  long time1Hz = 0;
  long time5Hz = 0;
  long currentMillis;

  currentMillis tanımlanmadığı için hata alınıyor :))

 • ümit
  3 Nisan 2018 at 11:57

  resimde gorulen l298n ile malzeme listesinde gorulen motor surucu arasindaki farklilik programda farklilik gerektirir mi devreyi kurdum ama bir tepki alamadim

 • 2 Mayıs 2018 at 10:06

  Hocam ben potansiyometre yi koymadım da potansiyometre ne işe yarıyor

 • Enes
  3 Ekim 2018 at 21:50

  bu proje bluetooth ile kontrol edebilirmiyiz

 • Enes
  17 Aralık 2018 at 19:08

  Merhaba paylasiminiz icin tesekkurler.Anlamadifim bir nokta var potlarin baglantisini nasil yapiyoruz bacaklar nereye gidiyor yardimci olursaniz sevinirim

 • Okan kilavuz
  26 Şubat 2019 at 19:53

  Merhaba arduino uno yerine due kullansak olur mu ayni devre

 • recep yolcu
  3 Nisan 2019 at 16:21

  potların bağlantısı nasıl olacak belirtmemişsiniz ???

 • muhammet efe yüce
  6 Nisan 2019 at 13:42

  kodları ekledim fakat if (currentMillis – time5Hz >= 5000) şu satırda
  ‘currentmilles’ wos not declared in this scope diyor yardım

 • fatih demir
  19 Nisan 2019 at 19:57

  hocam yaptım calsıtı enerjeyi kestim arduınoda rx ısıgı yanıyo ve program almıyor içine çözümü nedir

 • Muhammed Kibaroğlu
  23 Nisan 2019 at 15:32

  iyi günler ben bu projeyi Drv8825 ve Step motorlu yamak istiyorumda yardımcı olabilir misiniz *

YORUM YAP