Arduino
OKUDUĞUNUZ KONU
Arduino İle Oyuncak Yakalama Kepçesi
0

Arduino İle Oyuncak Yakalama Kepçesi

Yazar : Metin Görpüz16 Şubat 2016

Eğlence merkezlerinde bulunan oyuncak yakalama makinesinin 1/4 ölçekli boyutlarını arduino ile kontrol ederek yapmak isterseniz tam size göre bir proje. Çok büyük bir kepçe dizayn edemediğimizden dolayı küçük ürünleri tutacak kadarlık bir kepçe yaptık. Lazer ile kesilen ahşap parçaları, alüminyum ayaklar, step motor, arduino mega ile yapılan bu cihaz sizin eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacaktır. Düzenek 3D yazıcı düzeneğine benzerlik gösterdiğinden daha sonra 3D bir yazıcıya çevirme şansınız da mevcuttur.

Oyun bir zamanlayıcı ile kontrol edilmekte. Start verildikten sonda size ürünü temin etmeniz için 55 saniye kadar bir zaman dilimi vermekte. Zamanınız kolların yanında bulunan bir LCD ile takip edilebilir. Önce makine kullanımı öğrenmeliyim ve saire düşünüyorsanız zamansız da oynanabilmekte. Cihaz X, Y ve Z ekseni ile ürünlerin olduğu bölgede kullanıcıya tam kontrol sağlamaktadır. Bu eğlenceli bir projede tek kısıtlama zamandır.

Bu vinç benzeri makine tam kontrol sistemi ile sizin ve arkadaşlarınızın eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacaktır. Şahsen ben makinenin eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Hedefim bu makineyi geliştirip içerisine daha ilgi çekici ürünler koyup onu taşıyıp kavrayabilecek bir kepçe dizayn etmek. Ürünün maliyet ve malzeme listesini de sizinle paylaşıyorum. Jeton ile oynamaktan sıkıldığım için kendim yapmak istedim. 🙂 Ben makineyi ‘kit’ olarak aldım. Kendim birleştirdim.

Dış mekanizmanın kablolama, motorlar, ( 2D+3D Cad ) düzeni  tasarımı ile toplam süresi 300 saate yakın bir zaman aldı. Bu makineyi oluşturmak için bir çok yol vardır. 3D yazıcı dizaynına çok benzer bu cihazın motorlarını rahat kontrol edebilmek için kod gereklidir. Kullanımı kolaylaştırır. DC motor kullanarak belirlediğimiz köşeye kodlama ile hareket edebiliriz. Ben makineyi ticari araç için kullanmayacağım için fazla uğraşmadım. Eğer ticari amaç için olacaksa işimizi daha da zorlayacaktır. Bu makinenin çeşitli kontrollü sistemini yapan oluyor. Ben motor kullandım rahat olması için. Bence benim yaptığım en kolay yolu.

Bu projenin bu kadar maliyetli olacağını düşünmüyordum. Fakat bir kez yola çıktım ve 470$ mal oldu. Ben bu olaya pozitif açıdan bakıyorum. Yani yatırım olarak görüyorum ilerleyen zamanda bana kar da sağlayabilir. 😀

Ben malzemelerimi ebay dan edindim. Eğer fiyat sıkıntılı ise siz de farklı bir siteden hatta zaman sıkıntınız yok ise Çin sitelerinden de edinebilirsiniz parçalara.

Parçaları Birleştirelim

Amerika’dan aldığım çerçeve kiti. Tüm parçaları ölçülere göre kesilmiş parçalar. Çerçeve montajı kolaydır. Sadece montaja başlamadan her parçanın yerini doğru belirlenmeli planlanmalıdır.

oyuncakmakinesi-govde (2)

Gövde Dizaynı

Gerçekten estetik bir dizayn. Önce kartondan parçaları kestim daha sonra da her parçayı yerine yerleştirdim.

Elektronik Devre Dizaynı
oyuncakmakinesi-devre

oyuncakmakinesi-arduinodevre

Şemaların büyük olması herkesin rahatça bağlantıları görebilmesi içindir. Önce motorlar bağlanıyor. Daha sonra dirençler ile arduinoya bağladığımız motorlara bir de LCD bağlıyoruz. LCD kullanıp kullanmamak isteğe bağlıdır. Bence gayet güzel ve gereklidir LCD. Ben ULN2803 motor sürücülerini kullandım.

Devreyi Montajlama

Çizimle montajın nasıl yapılacağını göstermekte.

oyuncakmakinesi-montaj (3)

Tasarım da kullanılan raylar dengeleyici olarak da kullanılmıştır.

KEPÇE DİZAYNI

oyuncakmakinesi-tutucu (1)

Standart bir pençe kullandım. 5 ile 12V arası güç kullanırlar.

Arduino Kodu

Yanda diyagram oluşturdum.Bu diyagrama göre kod yazdım. Tam kontrol için iyi bir kod gereklidir. Her motorun kontrolünü ayrı ayrı kodlamak gereklidir. Buradan kodu indirebilirsiniz.

const int buttonForward = 31;
const int buttonBackward = 33;
const int buttonLeft = 35;
const int buttonRight = 37;
const int buttonUp = 39;
const int buttonDown = 41;
const int buttonStepperRPMspeed = 43;
const int buttonCoin = 45;
const int buttonStart = 47;
const int servoPower = 8;
const int ledPin = 12;
const int ledPinCoin = 11;

//const int x=0; //x cursor position
//const int y=0; // y cursor position


int StepperRPM = 60; // default speed and hold variable
int StepperRPM_FAST = 90;
int StepperRPM_SLOW = 60;

#include <Stepper.h>
#include<Time.h>

int ledStateStart = LOW;
int ledStateCoin = LOW;


int buttonStateForward = HIGH; 
int buttonStateBackward = HIGH; 
int buttonStateLeft = HIGH; 
int buttonStateRight = HIGH;
int buttonStateUp = HIGH; 
int buttonStateDown = HIGH;
int buttonStateStepperRPMspeed = HIGH;
int buttonStateCoin = HIGH;
int buttonStateStart = HIGH;

long intervalStart = 500; //rate of blink for 'insert coin' / 'game over'
long intervalIdle = 2000; // rate of blink for 'push start to begin'
long previousMillis = 0;
int y=0;
int x=0;

const int stepsPerRevolution = 200; 
Stepper Ystepper(stepsPerRevolution, 22,24,26,28); 
Stepper Xstepper(stepsPerRevolution, 30,32,34,36); 
Stepper Zstepper(stepsPerRevolution, 38,40,42,44); 

#include <Servo.h> 
Servo myservo; // create servo object to control a servo 
int potpin = 0; // analog pin used to connect the potentiometer
int val;

unsigned int timelimit = 5; //amount of time player can play claw machine

#include<LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd (7,6,5,4,3,2);

void setup() {
 setTime(01,01,00,9,9,1999); //(HH,MM,SS,Day, Month, Year)
lcd.begin(20,4);
 

 
 pinMode(buttonForward, INPUT); 
 pinMode(buttonBackward, INPUT); 
 pinMode(buttonLeft, INPUT); 
 pinMode(buttonRight, INPUT); 
 pinMode(buttonUp, INPUT); 
 pinMode(buttonDown, INPUT); 
 pinMode(buttonStepperRPMspeed, INPUT);
 pinMode(buttonCoin, INPUT);
 pinMode(buttonStart, INPUT);
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 pinMode(ledPinCoin, OUTPUT);
 
 pinMode(servoPower, OUTPUT);
 
 
 //enable intermal pull ups. Note all functioning logic must trigger low.
 digitalWrite(buttonForward, INPUT_PULLUP);
 digitalWrite(buttonBackward, INPUT_PULLUP);
 digitalWrite(buttonLeft, INPUT_PULLUP);
 digitalWrite(buttonRight, INPUT_PULLUP);
 digitalWrite(buttonUp, INPUT_PULLUP);
 digitalWrite(buttonDown, INPUT_PULLUP);
 digitalWrite(buttonStepperRPMspeed, INPUT_PULLUP);
 digitalWrite(buttonCoin, INPUT_PULLUP);
 digitalWrite(buttonStart, INPUT_PULLUP);
 digitalWrite(servoPower, LOW); //default servo power to be OFF
 digitalWrite(ledPin, LOW);
 digitalWrite(ledPinCoin, LOW);
 
 myservo.attach(9); // 
 
}

void loop() {


 //-----------Game Idle -------------------
 
 buttonStateCoin = digitalRead(buttonCoin);
 unsigned long currentMillis = millis(); // check to see if it's time to refresh screen

 
 if(currentMillis - previousMillis > intervalIdle) {
 previousMillis = currentMillis; // save the last time of cycle execution 
 if (y == 0) {
 y= y+1; x=x+1; // add to the y cursor position
 lcd.clear(); 
 lcd.setCursor(5,y); 
 lcd.print("GAME OVER");
 lcd.setCursor(0,y+1);
 lcd.print("Insert $0.25 to Play");
 lcd.setCursor(0,y+1); }
 

 
 else{
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(5,y+1);
 lcd.print("GAME OVER");
 lcd.setCursor(0,y);
 lcd.print("Insert $0.25 to Play");
 lcd.setCursor(0,3);
 y = y-1; x=x-1; } } 
 
 
 
 

if ( second()== timelimit ) {
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(2,1);
 lcd.print ("Time Expired :(");
 myservo.write(0); delay(500); //release claw 
 digitalWrite(servoPower, LOW); // Turn OFF servo power
 
 } 
 

 
 
//-----------Coin Accepted-------------------


 if (buttonStateCoin == LOW) //if a quarter is inserted
 { lcd.clear(); // wipe screen
 do {unsigned long currentMillis = millis(); 
 
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Credit: $0.25");
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("Push Start to Begin");
 lcd.setCursor(0,2);
 lcd.print("Good luck!"); //}
 
 if(currentMillis - previousMillis > intervalStart) {
 previousMillis = currentMillis; // save the last time you blinked the LED 
 if (ledStateStart == LOW) // if the LED is off turn it on and vice-versa:
 ledStateStart = HIGH;
 else
 ledStateStart = LOW;
 digitalWrite(ledPin, ledStateStart); }
 
 
 
 
 //----wait for "START" ------------------- 
 buttonStateStart = digitalRead(buttonStart); //wait for player to push start
 } while (buttonStateStart == HIGH); // while start button is not pressed 
 runGame(); //if start is pushed exit while loop and full game starts 
 } 


 
} 
//-------------start of subroutine sections-------------
 void runGame(){

 
 digitalWrite(ledPin, LOW); //turn blinking Start button LED off 
 setTime(01,01,00,9,9,1999); // reset second to valid game play
 lcd.clear(); // wipe screen
 digitalWrite(servoPower, HIGH); //enable servo Power
 
 
 //-------------------start of gameplay ------------------------------
 while (second() <timelimit && year() ==1999) {
 
 lcd.setCursor(3,0);
 lcd.print("Time Remaining:");
 lcd.setCursor(8,2);
 lcd.print(second());
 lcd.setCursor(10,2);
 lcd.print("/"); lcd.print(timelimit);

 
 
 buttonStateForward = digitalRead(buttonForward);
 buttonStateBackward = digitalRead(buttonBackward);
 buttonStateLeft = digitalRead(buttonLeft);
 buttonStateRight = digitalRead(buttonRight);
 buttonStateUp = digitalRead(buttonUp);
 buttonStateDown = digitalRead(buttonDown);
 buttonStateStepperRPMspeed = digitalRead(buttonStepperRPMspeed);
 
 
 //----------Stepper Speed toggle-----------------
 Ystepper.setSpeed(StepperRPM);
 Xstepper.setSpeed(StepperRPM);
 Zstepper.setSpeed(100);


 if (buttonStateStepperRPMspeed == LOW) {
 StepperRPM = StepperRPM_FAST; }
 else { StepperRPM = StepperRPM_SLOW; }
 
 
 
 //------------------X Axis-------------------------------
 while (digitalRead(buttonLeft) == LOW && 
 digitalRead(buttonForward)== HIGH && digitalRead(buttonBackward)== HIGH ){ 
 Xstepper.step(25);
 lcd.setCursor(8,2); 
 lcd.print(second()); 
 if (second() >= timelimit)
 break; } // end the game without this player can hold directon and 
 //the loop will skip over the timelimit check 

 while (digitalRead(buttonRight) == LOW && 
 digitalRead(buttonForward)== HIGH && digitalRead(buttonBackward)== HIGH ) { 
 Xstepper.step(-25);
 lcd.setCursor(8,2); 
 lcd.print(second()); 
 if (second() >= timelimit)
 break; }
 
 
 digitalWrite(38,LOW); //disables hold (no current supplied to stepper when idle)
 digitalWrite(40,LOW);
 digitalWrite(42,LOW);
 digitalWrite(44,LOW);

 
 //-------Y Axis------------------------------------------
 while (digitalRead(buttonForward) == LOW 
 && digitalRead(buttonRight) == HIGH && digitalRead(buttonLeft) == HIGH) { 
 Ystepper.step(25); 
 lcd.setCursor(8,2); 
 lcd.print(second()); 
 if (second() >= timelimit)
 break; }

 while (digitalRead(buttonBackward) == LOW
 && digitalRead(buttonRight) == HIGH && digitalRead(buttonLeft) == HIGH ) { 
 Ystepper.step(-25); 
 lcd.setCursor(8,2); 
 lcd.print(second()); 
 if (second() >= timelimit)
 break; }
 
 digitalWrite(22,LOW); //disables hold (no current supplied to stepper when idle)
 digitalWrite(24,LOW);
 digitalWrite(26,LOW);
 digitalWrite(28,LOW);
 
 
 //--------------Z axis------------------------------------
 while(digitalRead(buttonUp) == LOW) { 
 Zstepper.step(50); 
 lcd.setCursor(8,2); 
 lcd.print(second()); 
 if (second() >= timelimit)
 break; }

 while (digitalRead(buttonDown) == LOW) { 
 Zstepper.step(-50);
 lcd.setCursor(8,2); 
 lcd.print(second()); 
 if (second() >= timelimit)
 break; }
 
 digitalWrite(30,LOW); //disables hold (no current supplied to stepper when idle)
 digitalWrite(32,LOW);
 digitalWrite(34,LOW);
 digitalWrite(36,LOW);
 
 
 
 //----------------Claw servo------------------------------------
 val = analogRead(potpin); // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023) 
 val = map(val, 0, 1023, 0, 179); // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180) 
 myservo.write(val); // sets the servo position according to the scaled value 
 delay(15); // wait for the servo to get there 
 
 //------------------Print Time Expire--------------------


 }

 
} // master end
 

Kaynağa buradan ulaşabilirsiniz.

SİZCE NASIL OLMUŞ?
Beğendim
57%
İlginç
21%
Eh İşte
7%
Anlamadım
7%
Kötü
0%
Berbat
7%
YAZAR HAKKINDA
Metin Görpüz
Metin Görpüz
Elektronik Teknikeriyim. Gömülü sistemler üzerine kendimi geliştirmek istiyor ve geliştiriyorum. Sizlere 'Proje Hocam' aracılığı ile bazı projelerimi paylaşıyor ve çevirmenlik yapmaya çalışıyorum. Umarım sizlere faydalı oluyorumdur. Saygı ve sevgilerimle.
YORUMLAR

YORUM YAP