Arduino
OKUDUĞUNUZ KONU
Arduino Hesap Makinesi Yapımı
4

Arduino Hesap Makinesi Yapımı

Yazar : Metin Görpüz2 Şubat 2016

Arduino hesap makinesi yapımı projemiz , Piyasada çok fonksiyonlu ve normal dört işlem yapabilen bir çok hesap makinesi bulunuyor. Lakin insanın kendi emeği ile yaptığı bir hesap makinesini kullanması daha güzel olmalı. Çok daha az maliyete piyasadan hesap makinesi alabilirsiniz ama kendi yapmak isteyenler buradan yararlanarak yapabilir.Bu proje ile kendinize özel kasa dahi yapabilirsiniz!Bir tuş takımı, Lcd ve arduino ile ideal bir hesap makinesi yapılabileceğini düşündüm.

1.Adım:

Malzeme ve Araçlar

 • 1/8″ ölçeklerinde MDF, Kontraplak yada kesilebilir bir malzeme
 • Rahat ve pürüzsüz kesim için lazer kesici ( Maddiyata Bağlı )
 • Dişi ve erkek jumper kablo
 • Ahşabı birleştirmek için tutkal
 • LCD
 • Tuş Takımı
 • Matkap
 • Güç bağlantısı için mini anahtar
 • Lehim teli ve havya
 • Arduino
 • 9V pil ve bağlantı kablosu

2.Kutuyu Yapma

Lazerle kesilen bu parçaları tutkal yardımı ile birleştiriyoruz. Kutuya yerleşecek tuş ve lcd’lerin vida yerlerini kalem ile belirleyip matkap yardımı ile delmek gerekir.  Köşeleri de destekleyerek devre elemanlarını içinde gizlemiş ve güvene almış oluruz.

3.Güç Bağlantısı

arduinohesapmakinesi14

Pil ile arduinoya güç verip işlemlerin algılanmasını ve ekrana yazılmasını sağlarız. Aşağıda kablo bağlantı şemasını paylaştım sizlerle. Biraz karışık bunun için özür dilerim.

arduinohesapmakinesi15

Arduino Kodlarını İndir

// Arduino Hesap Makinesi Yapımı

#include <Keypad.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

///////////////////////////////////////////////////////VARIABLES///////////////////////////////////////////
//VARIABLES TO PARSE FLOATING ANSWER INTO WHOLE NUMBER AND DECIMAL PARTS///
char outresult[20];
String OutResult;
int decimal_location;
String whole_number;
String decimal_number;

//VARIABLES USED TO SCROLL TOP LINE//
long lasttime =0;
String totalarray = ""; //stores what was input
int length = 0; //length of what was input
int length2 = 0; //length after the first input is added
bool scroll1 = 0; //whether to scroll on line one or not
bool scroll2 = 0; //whether to scroll on line two or not
int scroll_index = 0;

int de=0;
//INPUT VARIABLES//
char input[9]; //buffer for input characters
float firstnumber = 0; //stores first number
float secondnumber = 0; //stores second number
float response = 0; //stores "answer"
bool positive = 1; //indicates positive number
int lcdcolumnindexrow1 = 1; // used to indicate location of input key

//FUNCTION VARIABLES//
int function = 9; //stores currently selected function
const int number_of_functions = 10;
int mode = 2; // select normal operation (1) or mystery function (0)
bool toggle = 1;
int level = 0; // stores level for the game
const int number_of_levels = 10;

///////////////////////////////////////////////////////KEYPAD SETUP///////////////////////////////////////
const byte ROWS = 4; // Four rows
const byte COLS = 4; // Four columns
// Define the Keymap
char keys[ROWS][COLS] = {
 {'A','3','2','1'},
 {'B','6','5','4'},
 {'C','9','8','7'},
 {'D','#','0','*'}
};
 
 // Connect keypad ROW0, ROW1, ROW2 and ROW3 to these Arduino pins.
byte rowPins[ROWS] = { 1, 12, 16, 15 };
// Connect keypad COL0, COL1, COL2, and COL3 to these Arduino pins.
byte colPins[COLS] = { 17, 18, 19, 14 }; 

// Create the Keypad
Keypad kpd = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );

///////////////////////////////////////////////////////LCD SETUP///////////////////////////////////////
LiquidCrystal lcd(2, 3, 13, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7);

void setup()
{
 lcd.begin(8,2);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("LOADING");
for(int i=0; i<8; i++){
lcd.setCursor(i,1);
 lcd.write(255); 
 delay(170);
} 
lcd.clear();
 for(int i = 0; i < 8; i++) { input[i] = '0'; } // initialize input as zero
}


void loop()
{

 
 if(scroll1) // display the input number and function(s) on the top line if math has been done
 {
 scrollline(750, 0, length);
 }
 else if(scroll2) // display the input number and function(s) on the second line if awaiting a 2nd number
 {
 scrollline(750, 1, length2);
 }

 char key = kpd.getKey(); // read keypad
 if (key != NO_KEY)
 {
 if(de==1){
 lcd.clear();
 for(int i = 0; i < 8; i++) { input[i] = '0'; }
 lcdcolumnindexrow1 = 1;
 firstnumber = 0;
 secondnumber = 0;
 totalarray = "";
 scroll1 = 0;
 scroll2 = 0;
 length = 0;
 length2 = 0;
 de=0;
 if(!mode) {function = 10;} else {function = 9;}
 positive = 1;
 }
 else if(key == 'A'){ //increment function in calculator mode
 function = mod(++function, number_of_functions);
 displayfunction(function);
 }
 else if(key == 'B'){ //decrement function in calculator mode
 function = mod(--function, number_of_functions);
 displayfunction(function);
 
 }else if(key == 'C'){ //clear
 lcd.clear();
 for(int i = 0; i < 8; i++) { input[i] = '0'; }
 lcdcolumnindexrow1 = 1;
 firstnumber = 0;
 secondnumber = 0;
 totalarray = "";
 scroll1 = 0;
 scroll2 = 0;
 length = 0;
 length2 = 0;
 de=0;
 if(!mode) {function = 10;} else {function = 9;}
 positive = 1;
 }
 else if(key == 'D') //enter
 { 
 if(de==1){
 
 }else{
 
 
 if(function==5 || function==6 || function==7 || function==8){
 firstnumber = atof(input); // convert input character array to a float
 numintototalarray();
 printoperation(function);
 response = executefunction(function, firstnumber, 0); // do the math
 numintototalarray();
 scroll1 = 1; // display the input numbers and function on the top line
 
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print(" "); 
 lcd.setCursor(0,1);
 printresponse(response);
 
 de=1;
 }
 else if(firstnumber == 0) // this is the first time that enter has been pressed and we have a valid function
 {
 firstnumber = atof(input); // convert input character array to a float
 numintototalarray();
 printoperation(function);
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print(" "); //clear first line to make space for the second number
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print(" "); //clear line
 length2 = length;
 scroll2 = 1; //print what the user has entered so far on the second line
 for(int i = 0; i < 8; i++) { input[i] = '0'; } // reinitialize the input buffer to make space for the second number
 lcdcolumnindexrow1 = 1;
 positive = 1;
 }else{
 secondnumber = atof(input); // convert input character array to a float
 response = executefunction(function, firstnumber, secondnumber); // do the math
 numintototalarray();
 totalarray = totalarray + "= ";
 length = length + 2;
 scroll1 = 1; // display the input numbers and function on the top line
 if(function == 3 && secondnumber == 0){
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("ERROR");
 de=1;
 }else{
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print(" "); //clear line
 lcd.setCursor(0,1);
 printresponse(response); //print answer
 positive = 1;
 de=1;
 }
 
 } 
 }
 }
 else if(key == '#' && positive ==1) //negative number read and number is currently positive
 {
 input[0] = '-';
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print(input[0]); //print negative sign 
 positive = 0; //indicate number is now negative
 ++length;
 }
 else if(key == '#' && positive ==0)
 {
 positive = 1; //indicate number is now negative
 input[0] = '0'; 
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print(' '); //remove negative sign
 --length;
 }
 else if(lcdcolumnindexrow1 < 8) //buffer overrun prevention
 { 
 //read in a number or a decimal
 {
 for(int i =1; i < 7; i++) {input[i] = input[i+1]; } //shift all the values left
 if(key == '*') { input[7] = '.'; } else { input[7] = key; } //* is decimal
 lcd.setCursor(lcdcolumnindexrow1,0); //print on left of LCD moving right
 lcd.print(input[7]);
 ++lcdcolumnindexrow1;
 ++length;
 }
 }
 } 
}

/////////////////////Function Returns Modulo Even for Negative Numbers//////////////////////////
int mod(int a, int b) 
{
 return (((a % b) + b) % b);
}


//////////////////////Function Displays Math Functions/////////////////////////////////////////
void displayfunction(int _function) 
{
 lcd.setCursor(0,1); 
 switch (_function) 
 {
 case 0: 
 lcd.print("+ ");
 break;
 case 1:
 lcd.print("- ");
 break;
 case 2:
 lcd.print("x ");
 break;
 case 3:
 lcd.print("/ ");
 break;
 case 4:
 lcd.print("^ ");
 break;
 case 5:
 lcd.print("^2 ");
 break;
 case 6:
 lcd.print("sin ");
 break;
 case 7:
 lcd.print("cos ");
 break;
 case 8:
 lcd.print("tan ");
 break;
 case 9:
 lcd.print(" ");
 break;
 }
}

//////////////////////Function Decides Whether Output Has 0, 1, 2, 3, or 4 Decimals AND Prints Output/////////////////
void printresponse(float _response)
{
 if(abs(_response) < 0.0001 && abs(_response) > 0) {lcd.print("TooSmall");}
 else if(_response > 99999999) {lcd.print("Too Big ");}
 else if(_response < -9999999) {lcd.print("-Too Big");}
 else
 {
 dtostrf(_response,7,4,outresult); //Convert Float to Character Array
 for(int i=0; i<19; i++) //Find the location of the decimal
 {
 if(outresult[i] == '.')
 {
 decimal_location = i;
 } 
 }
 OutResult = outresult; //Convert Character Array to String
 whole_number = OutResult.substring(0,decimal_location); //Read up to the Decimal Location
 decimal_number = OutResult.substring(decimal_location+1, decimal_location+5); //Read After the Decimal Location
 if(decimal_number[3] =='0' && decimal_number[2] =='0' && decimal_number[1] =='0' && decimal_number[0] =='0') //print only the whole number part 
 {
 lcd.print(whole_number);
 } 
 else if(decimal_number[3] =='0' && decimal_number[2] =='0' && decimal_number[1] =='0') // print one decimal place
 {
 OutResult = whole_number + '.' + decimal_number[0];
 lcd.print(OutResult);
 }
 else if(decimal_number[3] =='0' && decimal_number[2] =='0') // print two decimal places
 {
 OutResult = whole_number + '.' + decimal_number[0] + decimal_number[1];
 lcd.print(OutResult);
 }
 else if(decimal_number[3] =='0') // print three decimal places
 {
 OutResult = whole_number + '.' + decimal_number[0] + decimal_number[1] + decimal_number[2];
 lcd.print(OutResult);
 }
 else {lcd.print(OutResult);} // print four decimal places
 }
}

//////////////////////FUNCTION ADDS "+" "-" "/" TO STRING ARRAY///////////////////////////////////////// 
void printoperation(int _function)
{
 switch (_function) 
 {
 case 0: 
 totalarray = totalarray + "+";
 length = length + 1;
 break;
 case 1:
 totalarray = totalarray + "-";
 length = length + 1;
 break;
 case 2:
 totalarray = totalarray + "x";
 length = length + 1;
 break;
 case 3:
 totalarray = totalarray + "/";
 length = length + 1;
 break;
 case 4:
 totalarray = totalarray + "^";
 length = length + 1;
 break;
 case 5:
 totalarray = totalarray + "^2= ";
 length = length + 4;
 break;
 case 6:
 totalarray = "sin(" + totalarray + ")= "; 
 length = length + 7; 
 break;
 case 7:
 totalarray = "cos(" + totalarray + ")= ";
 length = length + 7; 
 break;
 case 8:
 totalarray = "tan(" + totalarray + ")= ";
 length = length + 7; 
 break;
 case 9:
 break;
 case 10:
 totalarray = "f(" + totalarray + ")= ";
 length = length + 5;
 break;
 }
}


//////////////////////FUNCTION DOES MATH/////////////////////////////////////////
float executefunction(int _function, float _firstnumber, float _secondnumber) 
{
 float _output;
 switch (_function) 
 {
 case 0: 
 _output = _firstnumber + _secondnumber;
 break;
 case 1:
 _output = _firstnumber - _secondnumber;
 break;
 case 2:
 _output = _firstnumber * _secondnumber;
 break;
 case 3:
 if(_secondnumber != 0) {_output = _firstnumber / _secondnumber;}
 break;
 case 4:
 _output = pow(_firstnumber, _secondnumber);
 _output= round(_output);
 break;
 case 5:
 _output = pow(_firstnumber, 2);
 break;
 case 6:
 _output = sin(_firstnumber);
 break;
 case 7:
 _output = cos(_firstnumber); 
 break;
 case 8:
 _output = tan(_firstnumber); 
 break;
 case 9:
 break;
 }
 return _output;
}

///////////////////Function Scrolls a Line////////////////////////////////
void scrollline(int delaytime, int line_number, int _length)
{
 if(length > 8) // if the input is too long to fit on the screen, then scroll
 {
 if(millis() - lasttime > delaytime) // do this only every 750 milliseconds.
 {
 for(int i =0; i<8; i++)
 {
 lcd.setCursor(i,line_number);
 if(scroll_index+i < _length) {lcd.print(totalarray.charAt(scroll_index+i));} else {lcd.print(" "); }
 }
 scroll_index = (scroll_index + 1)%(_length-6);
 lasttime = millis();
 }
 }
 else // if the input is shorter than 8 characters, no scroll is required
 {
 lcd.setCursor(0,line_number);
 lcd.print(totalarray);
 }
}

////////////////////////////////////////Function Scans Input Number into String Total Array/////////////////////////
void numintototalarray()
{
 if(positive == 0) { totalarray = totalarray + '-'; }
 for(int i = 1; i < 8; i++)
 {
 if(i > (8 - lcdcolumnindexrow1))
 {
 totalarray = totalarray + input[i];
 }
 }
}

Projenin Orjinali : Arduino Calculator 

SİZCE NASIL OLMUŞ?
Beğendim
62%
İlginç
14%
Eh İşte
5%
Anlamadım
10%
Kötü
0%
Berbat
10%
YAZAR HAKKINDA
Metin Görpüz
Metin Görpüz
Elektronik Teknikeriyim. Gömülü sistemler üzerine kendimi geliştirmek istiyor ve geliştiriyorum. Sizlere 'Proje Hocam' aracılığı ile bazı projelerimi paylaşıyor ve çevirmenlik yapmaya çalışıyorum. Umarım sizlere faydalı oluyorumdur. Saygı ve sevgilerimle.
4 YORUMLAR

YORUM YAP