Teknik Bilgiler

Arduino Dersleri ve Temel Projeler

Ders 1 - Led Yakmak

Arduino LED yakma uygulaması için gerekli olan malzemeler:

 • Arduino uno
 • LED
 • Direnç (330 Ohm)
 • Bağlantı Kabloları

LED:

LED, yarı-iletken, diyot temelli, ışık yayan bir elektronik devre elemanıdır. Arduino üzerinde kullandığımız LED’ler 5V ile çalışır. LED’lerimizin anot (+) ve katot (-) olmak üzere iki bacağı vardır.  LED’lerin yanabilmesi için anot bacağına 5V, katot bacağına toprak verilmelidir.

Projemizde LED’imizi yakabilmemiz için katot(-) bacağını arduino üzerine gnd (toprak) pinine, anot(+) bacağını ise herhangi bir digital pine bağlamamız gerekiyor ve bağlantı yaptığımız digital pinimizi yazılım kısmında 5V olarak çıkış vermemiz gerekmektedir.

Projemizde direnç kullanmamızın nedeni LED’imizin daha uzun ömürlü olmasıdır. Direncimizin bir bacağını LED’imizin katot(-) bacağına, diğer bacağını ise arduino üzerindeki gnd pinine bağlıyoruz. Böylece arduino üzerinden gelen akım dirençten geçerek LED’imize ulaşıyor.

void setup()
{
 pinMode(4, OUTPUT); //4 numaralı pinimizi çıkış pini olarak tanımlıyoruz
}

void loop()

{
 digitalWrite(4, HIGH); //4 numaralı pinimizi lojik 1 (5volt) seviyesine yükseltiyoruz.
 delay(1000); //1000 milisaniye (1 saniye) bekletiyoruz.
 digitalWrite(4, LOW);  //4 numaralı pinimizi lojik 0 (0 volt) seviyesine düşürüyoruz.
 delay(1000); //1000 milisaniye (1 saniye) bekletiyoruz.
}

Ders 2 - Karaşimşek Devresi

For Döngüsü programlama dillerinde temel olarak bir kod blok’unu belirli bir sayıda ve üst üste çalıştırmak için kullanılan bir döngüdür.

Kara Şimşek Uygulaması:

Kara şimşek uygulaması yani sırayla yanıp sönen LED’ler serisidir. Kara şimşek uygulamamızı iki yöntem ile gerçekleştirebiliriz.

Birinci yöntem: Her LED için değişken tanımlayıp, LED’leri teker teker kontrol edebiliriz (Arduinoyla yaptığımız ilk uygulamamız olan LED yakma (Blink) uygulamasındaki mantığın aynısıyla gerçekleştirebiliriz.)

İkinci yöntem: For döngüsü kullanarak uygulamamızı gerçekleştirebiliriz.

Biz bu uygulamamızda ikinci yöntemimiz for döngüsünü kullanacağız.

Uygulamada kullanılacak malzeme listesi:

 • Arduino uno
 • Breadboard
 • 6 adet LED
 • 6 adet Direnç (330 ohm)
 • Bağlantı kabloları
int LedDizisi[ ] = {8,9,10,11,12,13}; // LED’lerimizi bağladığımız pinleri bir dizi olarak tanımlıyoruz.

 void setup()

{
 for(int i=0; i<6; i++) // For döngüsü ile pinlerimize sırayla çıkış veriyoruz.
 {
  pinMode(LedDizisi[i], OUTPUT);
 }

}

void loop()

{
 for( int i=0; i<6; i++) // For dögüsü başatıyoruz.
 {
  digitalWrite(LedDizisi[i], HIGH); // LED’lerimizi sırasıyla HIGH seviyesine yükseltiyoruz.
  delay(150); // 150 milisaniye bekletiyoruz.
  digitalWrite(LedDizisi[i], LOW); // LED’lerimizi sırasıyla LOW seviyesine çekiyoruz.
 }
 for( int j=6; j>1; j–) // For dögüsü başatıyoruz.
 {
  digitalWrite(LedDizisi[j], HIGH); // LED’lerimizi sırasıyla HIGH seviyesine yükseltiyoruz.
  delay(150); // 150 milisaniye bekletiyoruz.
  digitalWrite(LedDizisi[j], LOW); // LED’lerimizi sırasıyla LOW seviyesine çekiyoruz.
 }
}

Ders 3 - Buzzer Uygulaması

Arduino ile uygulamalar serimizde bugün sizlerle beraber Buton ile bir Buzzer’ı kontrol etmeye çalışacağız.

Buton Nedir?

Buton, iterek üzerine basıldığında, makine veya yazılımlarda ki bir sürecin başlamasını ve kontrolünü sağlayan basit bir geçiş mekanizmasıdır.

Buzzer Nedir?

Buzzer arduino devrelerinde kullandığımız ses elde etmek amacıyla kullandığımız elektronik devre elemanıdır.

Proje Malzemeleri:

 • Arduino uno
 • Button
 • Buzzer
 • 10 K Direnç
 • Bağlantı Kabloları
int buzzer = 4; //Buzzer’ın bağlı olduğu pin numarasını belirtiyoruz
int button = 7; //Buton’un bağlı olduğu pin numarasını belirtiyoruz

void setup()

{
 pinMode(buzzer, OUTPUT);  //Buzzer pinini çıkış pini olarak tanımlıyoruz.
 pinMode(button, INPUT);  //Buton pinini giriş pini olarak tanımlıyoruz.
}

void loop()

{
 if(digitalRead(button) == 1)  //Eğer buton pini lojik 1 olursa
 {
  digitalWrite(buzzer, HIGH); //Buzzer pinine enerji ver
 }
 else  //Değilse
 {
  digitalWrite(buzzer, LOW);  //Buzzer’a giden enerjiyi kes
 } 
}

Bir düşünce “Arduino Dersleri ve Temel Projeler” ;

 1. mahievran dedi ki:

  Arduino ya yeni başladım bu siteyi seviyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir