Teknik Bilgiler

Arduino Bootloader Yükleme Atmega328p

Arduino bootloader yükleme işlemi yapamadan dışarıdan aldığınız bir atmel işlemciyi üzerinde arduino programları çalıştıramazsınız.Yapmanız gereken ya bootloader yüklü bir Atmega328p işlemci almanız lazım yada kendiniz yüklemeniz gerekiyor.

İlk yapacağınız işlem elinizdeki arduino uno kartına Arduino ISP kodlarını yüklemelisiniz.Bu işlem ile arduino uno SPI üzerinden işlemcimizi programlayabileceğiz.Yapacağınız işlemler sırasıyla şunlardır.

Arduino Programını IDE sini açın,

 • Dosya > Uygulamalar > ArduinoISP seçiyorsunuz.
 • Araçlar > Board > Arduino Uno
 • Araçlar > Serial Port (Burdan hangi Com portundaysanız onu seçin)
 • Araçlar > Programlayıcı > AVRISP mkII seçiniz.
 • Ardından programı yükleyin.

Bu adımlardan sonra bootloader yüklemeniz için arduino uno kartınız hazırdır.Atmega328p datasheet aşağıdakidir.

Bootloader yüklemek için gerekli malzemeler aşağıdadır.

 • Atmega328p entegre
 • 1 adet 330 k Direnç
 • 1 adet 16Mhz Kristal
 • 1 adet 10 k Direç
 • 1 adet led

Yine arduino IDEmizden;

 • Araçlar > Board > Arduino Nano w/ ATmega328
 • Araçlar > Programlayıcı -> Arduino as ISP

Seçiyoruz, ve Araçlar > Burn Bootloader diyoruz. Sorun olmadığı takdirde yükleme başarıyla sonuçlanacaktır. Yüklemenin başarılı olduğunu entegremizin D13 bacağına led takın ve yanıp söndüğünü göreceksiniz.

Arduino SPI Kodları

//Arduino SPI
#include "pins_arduino.h"
#define RESET   SS
 
#define LED_HB  9
#define LED_ERR  8
#define LED_PMODE 7
#define PROG_FLICKER true
 
#define HWVER 2
#define SWMAJ 1
#define SWMIN 18
 
// STK Definitions
#define STK_OK   0x10
#define STK_FAILED 0x11
#define STK_UNKNOWN 0x12
#define STK_INSYNC 0x14
#define STK_NOSYNC 0x15
#define CRC_EOP   0x20 //ok it is a space...
 
void pulse(int pin, int times);
 
void setup() {
 Serial.begin(19200);
 pinMode(LED_PMODE, OUTPUT);
 pulse(LED_PMODE, 2);
 pinMode(LED_ERR, OUTPUT);
 pulse(LED_ERR, 2);
 pinMode(LED_HB, OUTPUT);
 pulse(LED_HB, 2);
}
 
int error=0;
int pmode=0;
// address for reading and writing, set by 'U' command
int here;
uint8_t buff[256]; // global block storage
 
#define beget16(addr) (*addr * 256 + *(addr+1) )
typedef struct param {
 uint8_t devicecode;
 uint8_t revision;
 uint8_t progtype;
 uint8_t parmode;
 uint8_t polling;
 uint8_t selftimed;
 uint8_t lockbytes;
 uint8_t fusebytes;
 int flashpoll;
 int eeprompoll;
 int pagesize;
 int eepromsize;
 int flashsize;
} 
parameter;
 
parameter param;
 
// this provides a heartbeat on pin 9, so you can tell the software is running.
uint8_t hbval=128;
int8_t hbdelta=8;
void heartbeat() {
 if (hbval > 192) hbdelta = -hbdelta;
 if (hbval < 32) hbdelta = -hbdelta;
 hbval += hbdelta;
 analogWrite(LED_HB, hbval);
 delay(20);
}
 
 
void loop(void) {
 // is pmode active?
 if (pmode) digitalWrite(LED_PMODE, HIGH); 
 else digitalWrite(LED_PMODE, LOW);
 // is there an error?
 if (error) digitalWrite(LED_ERR, HIGH); 
 else digitalWrite(LED_ERR, LOW);
 
 // light the heartbeat LED
 heartbeat();
 if (Serial.available()) {
  avrisp();
 }
}
 
uint8_t getch() {
 while(!Serial.available());
 return Serial.read();
}
void fill(int n) {
 for (int x = 0; x < n; x++) {
  buff[x] = getch();
 }
}
 
#define PTIME 30
void pulse(int pin, int times) {
 do {
  digitalWrite(pin, HIGH);
  delay(PTIME);
  digitalWrite(pin, LOW);
  delay(PTIME);
 } 
 while (times--);
}
 
void prog_lamp(int state) {
 if (PROG_FLICKER)
  digitalWrite(LED_PMODE, state);
}
 
void spi_init() {
 uint8_t x;
 SPCR = 0x53;
 x=SPSR;
 x=SPDR;
}
 
void spi_wait() {
 do {
 } 
 while (!(SPSR & (1 << SPIF)));
}
 
uint8_t spi_send(uint8_t b) {
 uint8_t reply;
 SPDR=b;
 spi_wait();
 reply = SPDR;
 return reply;
}
 
uint8_t spi_transaction(uint8_t a, uint8_t b, uint8_t c, uint8_t d) {
 uint8_t n;
 spi_send(a); 
 n=spi_send(b);
 //if (n != a) error = -1;
 n=spi_send(c);
 return spi_send(d);
}
 
void empty_reply() {
 if (CRC_EOP == getch()) {
  Serial.print((char)STK_INSYNC);
  Serial.print((char)STK_OK);
 } 
 else {
  error++;
  Serial.print((char)STK_NOSYNC);
 }
}
 
void breply(uint8_t b) {
 if (CRC_EOP == getch()) {
  Serial.print((char)STK_INSYNC);
  Serial.print((char)b);
  Serial.print((char)STK_OK);
 } 
 else {
  error++;
  Serial.print((char)STK_NOSYNC);
 }
}
 
void get_version(uint8_t c) {
 switch(c) {
 case 0x80:
  breply(HWVER);
  break;
 case 0x81:
  breply(SWMAJ);
  break;
 case 0x82:
  breply(SWMIN);
  break;
 case 0x93:
  breply('S'); // serial programmer
  break;
 default:
  breply(0);
 }
}
 
void set_parameters() {
 // call this after reading paramter packet into buff[]
 param.devicecode = buff[0];
 param.revision  = buff[1];
 param.progtype  = buff[2];
 param.parmode  = buff[3];
 param.polling  = buff[4];
 param.selftimed = buff[5];
 param.lockbytes = buff[6];
 param.fusebytes = buff[7];
 param.flashpoll = buff[8]; 
 // ignore buff[9] (= buff[8])
 // following are 16 bits (big endian)
 param.eeprompoll = beget16(&buff[10]);
 param.pagesize  = beget16(&buff[12]);
 param.eepromsize = beget16(&buff[14]);
 
 // 32 bits flashsize (big endian)
 param.flashsize = buff[16] * 0x01000000
  + buff[17] * 0x00010000
  + buff[18] * 0x00000100
  + buff[19];
 
}
 
void start_pmode() {
 spi_init();
 // following delays may not work on all targets...
 pinMode(RESET, OUTPUT);
 digitalWrite(RESET, HIGH);
 pinMode(SCK, OUTPUT);
 digitalWrite(SCK, LOW);
 delay(50);
 digitalWrite(RESET, LOW);
 delay(50);
 pinMode(MISO, INPUT);
 pinMode(MOSI, OUTPUT);
 spi_transaction(0xAC, 0x53, 0x00, 0x00);
 pmode = 1;
}
 
void end_pmode() {
 pinMode(MISO, INPUT);
 pinMode(MOSI, INPUT);
 pinMode(SCK, INPUT);
 pinMode(RESET, INPUT);
 pmode = 0;
}
 
void universal() {
 int w;
 uint8_t ch;
 
 fill(4);
 ch = spi_transaction(buff[0], buff[1], buff[2], buff[3]);
 breply(ch);
}
 
void flash(uint8_t hilo, int addr, uint8_t data) {
 spi_transaction(0x40+8*hilo, 
 addr>>8 & 0xFF, 
 addr & 0xFF,
 data);
}
void commit(int addr) {
 if (PROG_FLICKER) prog_lamp(LOW);
 spi_transaction(0x4C, (addr >> 8) & 0xFF, addr & 0xFF, 0);
 if (PROG_FLICKER) {
  delay(PTIME);
  prog_lamp(HIGH);
 }
}
 
//#define _current_page(x) (here & 0xFFFFE0)
int current_page(int addr) {
 if (param.pagesize == 32) return here & 0xFFFFFFF0;
 if (param.pagesize == 64) return here & 0xFFFFFFE0;
 if (param.pagesize == 128) return here & 0xFFFFFFC0;
 if (param.pagesize == 256) return here & 0xFFFFFF80;
 return here;
}
 
 
void write_flash(int length) {
 fill(length);
 if (CRC_EOP == getch()) {
  Serial.print((char) STK_INSYNC);
  Serial.print((char) write_flash_pages(length));
 } 
 else {
  error++;
  Serial.print((char) STK_NOSYNC);
 }
}
 
uint8_t write_flash_pages(int length) {
 int x = 0;
 int page = current_page(here);
 while (x < length) {
  if (page != current_page(here)) {
   commit(page);
   page = current_page(here);
  }
  flash(LOW, here, buff[x++]);
  flash(HIGH, here, buff[x++]);
  here++;
 }
 
 commit(page);
 
 return STK_OK;
}
 
#define EECHUNK (32)
uint8_t write_eeprom(int length) {
 // here is a word address, get the byte address
 int start = here * 2;
 int remaining = length;
 if (length > param.eepromsize) {
  error++;
  return STK_FAILED;
 }
 while (remaining > EECHUNK) {
  write_eeprom_chunk(start, EECHUNK);
  start += EECHUNK;
  remaining -= EECHUNK;
 }
 write_eeprom_chunk(start, remaining);
 return STK_OK;
}
// write (length) bytes, (start) is a byte address
uint8_t write_eeprom_chunk(int start, int length) {
 // this writes byte-by-byte,
 // page writing may be faster (4 bytes at a time)
 fill(length);
 prog_lamp(LOW);
 for (int x = 0; x < length; x++) {
  int addr = start+x;
  spi_transaction(0xC0, (addr>>8) & 0xFF, addr & 0xFF, buff[x]);
  delay(45);
 }
 prog_lamp(HIGH); 
 return STK_OK;
}
 
void program_page() {
 char result = (char) STK_FAILED;
 int length = 256 * getch();
 length += getch();
 char memtype = getch();
 // flash memory @here, (length) bytes
 if (memtype == 'F') {
  write_flash(length);
  return;
 }
 if (memtype == 'E') {
  result = (char)write_eeprom(length);
  if (CRC_EOP == getch()) {
   Serial.print((char) STK_INSYNC);
   Serial.print(result);
  } 
  else {
   error++;
   Serial.print((char) STK_NOSYNC);
  }
  return;
 }
 Serial.print((char)STK_FAILED);
 return;
}
 
uint8_t flash_read(uint8_t hilo, int addr) {
 return spi_transaction(0x20 + hilo * 8,
 (addr >> 8) & 0xFF,
 addr & 0xFF,
 0);
}
 
char flash_read_page(int length) {
 for (int x = 0; x < length; x+=2) {
  uint8_t low = flash_read(LOW, here);
  Serial.print((char) low);
  uint8_t high = flash_read(HIGH, here);
  Serial.print((char) high);
  here++;
 }
 return STK_OK;
}
 
char eeprom_read_page(int length) {
 // here again we have a word address
 int start = here * 2;
 for (int x = 0; x < length; x++) {
  int addr = start + x;
  uint8_t ee = spi_transaction(0xA0, (addr >> 8) & 0xFF, addr & 0xFF, 0xFF);
  Serial.print((char) ee);
 }
 return STK_OK;
}
 
void read_page() {
 char result = (char)STK_FAILED;
 int length = 256 * getch();
 length += getch();
 char memtype = getch();
 if (CRC_EOP != getch()) {
  error++;
  Serial.print((char) STK_NOSYNC);
  return;
 }
 Serial.print((char) STK_INSYNC);
 if (memtype == 'F') result = flash_read_page(length);
 if (memtype == 'E') result = eeprom_read_page(length);
 Serial.print(result);
 return;
}
 
void read_signature() {
 if (CRC_EOP != getch()) {
  error++;
  Serial.print((char) STK_NOSYNC);
  return;
 }
 Serial.print((char) STK_INSYNC);
 uint8_t high = spi_transaction(0x30, 0x00, 0x00, 0x00);
 Serial.print((char) high);
 uint8_t middle = spi_transaction(0x30, 0x00, 0x01, 0x00);
 Serial.print((char) middle);
 uint8_t low = spi_transaction(0x30, 0x00, 0x02, 0x00);
 Serial.print((char) low);
 Serial.print((char) STK_OK);
}
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////
 
 
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////
int avrisp() { 
 uint8_t data, low, high;
 uint8_t ch = getch();
 switch (ch) {
 case '0': // signon
  error = 0;
  empty_reply();
  break;
 case '1':
  if (getch() == CRC_EOP) {
   Serial.print((char) STK_INSYNC);
   Serial.print("AVR ISP");
   Serial.print((char) STK_OK);
  }
  break;
 case 'A':
  get_version(getch());
  break;
 case 'B':
  fill(20);
  set_parameters();
  empty_reply();
  break;
 case 'E': // extended parameters - ignore for now
  fill(5);
  empty_reply();
  break;
 
 case 'P':
  start_pmode();
  empty_reply();
  break;
 case 'U': // set address (word)
  here = getch();
  here += 256 * getch();
  empty_reply();
  break;
 
 case 0x60: //STK_PROG_FLASH
  low = getch();
  high = getch();
  empty_reply();
  break;
 case 0x61: //STK_PROG_DATA
  data = getch();
  empty_reply();
  break;
 
 case 0x64: //STK_PROG_PAGE
  program_page();
  break;
 
 case 0x74: //STK_READ_PAGE 't'
  read_page();  
  break;
 
 case 'V': //0x56
  universal();
  break;
 case 'Q': //0x51
  error=0;
  end_pmode();
  empty_reply();
  break;
 
 case 0x75: //STK_READ_SIGN 'u'
  read_signature();
  break;
 
  // expecting a command, not CRC_EOP
  // this is how we can get back in sync
 case CRC_EOP:
  error++;
  Serial.print((char) STK_NOSYNC);
  break;
 
  // anything else we will return STK_UNKNOWN
 default:
  error++;
  if (CRC_EOP == getch()) 
   Serial.print((char)STK_UNKNOWN);
  else
   Serial.print((char)STK_NOSYNC);
 }
}

Bir düşünce “Arduino Bootloader Yükleme Atmega328p” ;

 1. zimons dedi ki:

  arduino r3 kolon kare işlemcili bunada aynı işlem yapılabilirmi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir