Teknik Bilgiler

Algoritma ve Akış Diyagramı

Merhaba arkadaşlar, Bu yazımızda algoritmadan ve akış diyagramlarından kısaca ve anlaşılır bir şekilde
bahsedeceğim. Umarım faydalı olur.

ALGORİTMA
Algoritma sözcüğü, Özbekistan’ın Harezm,bugünkü Türkmenistan’ın Khiva kentinde doğmuş olan Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa el Harezmi’den kaynaklanır.Bu alim 9. yüzyılda cebir alanındaki algoritmik çalışmalarını kitaba dökerek matematiğe çok büyük bir katkı sağlamıştır.’Hisab el-cebir  ve el-mukabala’ kitabı dünyanın ilk cebir kitabı ve aynı zamanda ilk algoritma koleksiyonunu oluşturur.

Algoritma:Problemlerin çözümünün mantıksal sıralamasıdır.Günlük hayatta yapacağımız işler için hazırladığımız planlar aslında algoritmanın günlük hayatta kullanıldığının ispatıdır.Tüm programlama dillerinin temeli algoritmadır.Önemli algoritma türleri:Arama algoritmaları,bellek yönetimi algoritmaları,bilgisayar grafiği algoritmaları,birleşimsel algoritmalar,genetik algoritmalar,optimizasyon algoritmaları vb.

Algoritmanın genel görünüşü aşağıdaki gibi olmalıdır:
a)Başla
b)Kullanılacak gereksinimlere göre tanımlamalar
c)Yapılacak işlemler
d)Elde edilen sonuçların kullanıcıya sunulması
e)Bitti/Dur
*Şimdi bir örnekle algoritmayı kavrayalım:

A) Algoritmayı ayran tarifinde görelim
1.Yarım litre yoğurdu bir kaba koyalım
2.Karıştıralım
3.Yarım litre suyu kaba ilave edelim
4.Bir miktar tuz serpelim
5.Tekrar karıştıralım
6.Bardağa ayranı koyalım
*Şimdi de matematiksel işlemlerde örneklerle algoritmayı kavrayalım:

B)Verilen iki sayının toplamını bulan program algoritmasını yazınız.
1.Birinci sayıyı gir
2.İkinci sayıyı gir
3.Toplamlarını hesapla
4.Sonucu çıkışa ver

 C)Verilen sıfırdan farklı iki sayının toplamını bulan program algoritmasını yazınız.
1.Birinci sayıyı gir
2.Sayı sıfır ise başa dön
3.İkinci sayıyı gir
4.Sayı sıfır ise ikiye dön
5.Toplamını hesapla
6.Sonucunu çıkışa ver

Akış Diyagramı:Algoritmanın akış sembolleriyle oluşturulmasına denir.Programcılığı yeni öğrenen arkadaşların önce problemin algoritmasını veya akış diyagramını hazırlayarak kontrol etmesini öneriyorum.Daha sonra programı yazmak daha iyidir.
                                                          AKIŞ ŞEMASI ŞEKİL VE SEMBOLLERİ

OPERATÖRLER
Çeşitli matematiksel ve benzeri birçok işlem programlama da operatörler sayesinde gerçekleştirilir.
a)Toplama operatörü + (artı) simgesi ile ifade edilir.
b)Çarpma operatörü * (yıldız) simgesi ile ifade edilir.
c)Çıkarma operatörü – (eksi) simgesi ile ifade edilir.
d)Bölme operatörü / (slash) simgesi ile ifade edilir.
e)Üs alma operatörü ^ (caret) simgesi ile ifade edilir.
f)Mod operatörü % (yüzde) simgesi ile ifade edilir.

*Karşılaştırma Operatörleri
a)Eşit mi operatörü == simgesi ile ifade edilir.
b)Eşit değil mi operatörü != simgesi ile ifade edilir.
c)Küçüktür operatörü < simgesi ile ifade edilir.
d)Büyüktür operatörü simgesi ile ifade edilir.
e)Küçük veya eşittir operatörü <= simgesi ile ifade edilir.
f)Büyük veya eşittir operatörü >= simgesi ile ifade edilir.

*Mantıksal Operatörler
a)Ve(and) operatörü && simgesi ile ifade edilir.
b)Veya(or) operatörü II simgesi ile ifade edilir.
c)Değil (not) operatörü ! simgesi ile ifade edilir.

*Genel Operatörler
a)Eşitleme operatörü =(eşittir) simgesi ile ifade edilir.
b)İşlem gruplama operatörü () simgesi ile ifade edilir.

İŞLEM ÖNCELİĞİ
1)parantez içleri
2)Üs alma işlemleri
3)Çarpma ve bölme işlemleri
4)Toplama ve çıkarma işlemleri

**NOT:Kodlamadaki işlem önceliği hataları, yanlış sonuçlar alınmasına neden olabilir.

*Örnekle akış diyagramlarını kavramaya çalışalım:
  A) Verilen iki sayının toplamını bulan program algoritmasını yazınız.

B)Girilen sayının tek mi,çift mi olduğunu gösteren akış diyagramını yazınız.

C)Girilen 10 adet sayının toplamını bularak ekranda gösteren akış diyagramını yazınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir