Rasgele Yazı Hemen Üye Ol
Paylaşım Ekibimizde olmak istermisiniz ? >>
Lekeli Mutfak Lavabosu Temizleme

Lekeli Mutfak Lavabosu Temizleme

İlk önce şöminenizden ince haldeki külleri topluyorsunuz bu küllerin sıcak olmamasına çok dikkat edin aksi halde hem süngeriniz eriyecektir hemde ellerinizi yakabilirsiniz.Daha sonra çok lavabonuzu ıstalıyorsunuz yani hafif nemli hale getiriyorsunuz.Sonrasında külleri lavaboya döküp ovalamaya başlıyorsunuz bir miktar ovaladıktan sonra su ile yıkayıp durulayınız.
Suyun Elektrolizi HHO Gazı Eldesi

Suyun Elektrolizi HHO Gazı Eldesi

Suyun doğru akım kullanılarak hidrojen ve oksijenlerine ayrılması işlemine elektroliz denmektedir. Hidrojen üretimi için en basit yöntem olarak bilinmektedir. İlke olarak, bir elektroliz hücresi içinde, genelde düzlem bir metal veya karbon plakalar olan, iki elektrot ve bunların içine daldırıldığı, elektrolit olarak adlandırılan iletken bir sıvı bulunmaktadır.Doğru akım kaynağı bu elektrotlara bağlandığında akım iletken sıvı içinde, pozitif elektrottan negatif elektroda doğru akacaktır. Bunun sonucu olarak da, elektrolit içindeki su, katot tan çıkan hidrojen ve anot tan çıkan oksijene ayrışacaktır.
Evde Sabun Nasıl Yapılır

Evde Sabun Nasıl Yapılır

Suyumuzu bir cam kavanoza alıyoruz ve üzerine sodyum hidroksiti ekliyoruz ve karıştırmaya başlıyoruz (Bu iki karışım bir araya geldiği zaman zehirli bir gaz çıkardığı için maske kullanılması tavsiye edilir). Bu karıştırma işlemi sırasında kapta sıcaklık artışı gözlenebilir. Ürünü 1 saat kadar dinlendirmemiz ve termometre ile sıcaklığı kontrol etmemiz gerekmektedir. Oda sıcaklığına düştüğü zaman sıcaklığı, sabunlaşma işlemine başlanabilir. Bunun için sabun kalıbımızın içine bitkisel yağ karışımımızı koyduktan sonra, hazırladığımız sodyum hidroksit karışımımızı yağımıza ekliyoruz. İşlemin daha verimli olması ve karışımın homojen olabilmesi için el blenderi kullanılabilir.
Maddenin Yapısı ve Özellikleri

Maddenin Yapısı ve Özellikleri

Maddenin Yapısı ve Özellikleri ünitesinde öğrenciler elementleri sınıflandırarak periyodik çizelgeyi inceleyecekler, “Metal”, “ametal” ve “yarı metal”lerin özelliklerini keşfederek uygulama alanlarına örnekler verecekler “anyon” ve “katyon”un oluşum süreci hakkındaki bilgilerini geliştirecekler.Kovalent ve iyonik bağlar üzerinde durarak ve kimyasal bağlar ile kimyasal tepkimeleri ilişkilendirecek. Tepkimeleri denklemlerle ifade edeceklerdir.Ünitede öğrenciler asit ve baz kavramlarını tanımlayarak “nötralleşme tepkimelerini açıklayacak, kimyanın günlük hayattaki uygulamalarına örnekler verecek, suyun sertliği ve arıtımı konusunda detaylı bilgiye sahip olacaklar.Ünitede öğrendikleri konular ileride kimya alanındaki meslekleri tanımalarına ve kimyasal olaylarla ilgili yaşananları anlamalarına yardımcı olacaktır. Ünite süresince öğretmen tarafından öğrencilere değişik rehberlik etkinlikleri verilerek ünitenin genel çerçevesi vurgulanacak, isteklendirme ve öğrenme becerileri ise üst düzeye taşınmaya çalışılacaktır.

Öğrenme Amaçları/Çıktıları (Kazanımları)

Periyodik sistem ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1.Elementleri benzer özelliklerine göre sınıflandırmanın önemini kavrar.
1.2.Periyodik sistemde grupları ve periyotları gösterir; aynı gruplardaki elementlerin özelliklerini karşılaştırır.
1.3.Metal, ametal ve yarı metal özelliklerini karşılaştırır.
1.4.Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metallerin, sağ tarafında ise daha çok ametallerin bulunduğunu fark eder.
1.5.Metallerin, ametallerin ve yarı metallerin günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir
2. Kimyasal bağlarla ilgili olarak öğrenciler;
2.1.Metallerin elektron vermeye, ametallerin elektron almaya yatkın olduğunu fark eder.
2.2.Anyonların ve katyonların periyodik sistemdeki grup numaraları ile yükleri arasında ilişki kurar.
2.3.Metal atomları ile ametal atomları arasında iyonik bağ oluşacağını tahmin eder.
2.4.Ametal atomları arasında kovalent bağ oluştuğunu belirtir.
2.5.Verilen basit yapılarda hangi tür bağların (iyonik bağ veya kovalent bağ) bulunduğunu tahmin eder.
3.1.Yükü bilinen iyonların oluşturduğu bileşiklerin formüllerini yazar.
3.2.Çok atomlu yaygın iyonların oluşturduğu bileşiklerin (Mg(NO3)2, Na3PO4 gibi) formüllerinde element atomlarının sayısını hesaplar.
3.3.Kimyasal bir tepkimenin gerçekleştiğini deneyle gösterir.
3.4.Kimyasal değişimi atomlar arası bağların kopması ve yeni bağların oluşması temelinde açıklar.
3.5.Kimyasal değişimlerde atomların yok olmadığını ve yeni atomların oluşmadığını, kütlenin korunduğunu belirtir.
3.6.Basit kimyasal tepkime denklemlerini sayma yöntemi ile denkleştirir.
3.7.Yanma tepkimelerini tanımlayarak basit yanma tepkimelerini formüllerle gösterir.Asit-baz tepkimeleri ile ilgili olarak öğrenciler;
4.1.Asitleri ve bazları; dokunma, tatma ve görme duyuları ile ilgili özellikleriyle tanır.
4.2.Asitler ile H+ iyonu; bazlar ile OH- iyonu arasında ilişki kurar.
4.3.pH’ın, bir çözeltinin ne kadar asidik veya ne kadar bazik olduğunun bir ölçüsü olduğunu anlar ve asitlik-bazlık ile pH skalası arasında ilişki kurar..
4.4.Sanayide kullanılan başlıca asitleri ve bazları; piyasadaki adları, sistematik adları ve formülleri ile tanır.
4.5.Gıdalarda ve temizlik malzemelerinde yer alan en yaygın asit ve bazları isimleriyle tanır.
4.6. Günlük yaşamında sık karşılaştığı bazı ürünlerin pH’larını yaklaşık olarak bilir.
4.7.Asitler ile bazların etkileşimini deney ile gösterir, bu etkileşimi “nötralleşme tepkimesi” olarak adlandırır, nötralleşme sonucu neler oluştuğunu belirtir.
4.8.Asit-baz çözeltilerini kullanırken neden dikkatli olması gerektiğini açıklar; kimyasal maddeler için tehlike işaretlerinin anlamlarını belirtir.
4.9.Asitlerin ve bazların günlük kullanımdaki eşya ve malzemeler üzerine olumsuz etkisinden kaçınmak için neler yapılabileceğini açıklar.
4.10.Endüstride atık madde olarak havaya bırakılan SO2 ve NO2 gazlarının asit yağmurları oluşturduğunu ve bunların çevreye zarar verdiğini fark eder.
4.11.Suları, havayı ve toprağı kirleten kimyasallara karşı duyarlılık edinir.Su kimyası ve su arıtımı ile ilgili olarak öğrenciler;
5.1.Sert su, yumuşak su kavramlarını anlar ve sertliğin neden istenmeyen bir özellik olduğunu açıklar.
5.2.Sularda sertliğin nasıl giderileceğini araştırır.
5.3.Suların arıtımında klorun mikrop öldürücülük etkisinden yararlanıldığını araştırarak fark eder.
Önceki 1 2 Sonraki

Sponsor Alanı

Anket

En Beğendiğiniz Proje Türü Nedir ?

Elektronik Projeler
Robot Projeleri
Makine Projeleri
Çevre Projeleri
Bilgisayar Projeleri